VERZEKEREN

Aanvullende waarborg overlijden

PRAKTISCH

Overlijdensdekking

Met een aanvullende waarborg binnen uw pensioenverzekering zorgt u voor financiële bescherming van uw naasten en uw zaak als u voor uw pensioenleeftijd zou overlijden.

UW VOORDELEN

Voordelig en op maat

U combineert pensioen, vermogensopbouw en verzekering in één voordelig contract. Bovendien kunt u de waarborg optimaal aanpassen aan uw persoonlijke situatie.

MEER INFO

Maak een afspraak

Wilt u advies of een voorstel op maat? Contacteer uw persoonlijke adviseur of bel het Easy Banking Centre op 02 433 43 31 voor een afspraak via videogesprek.

Een financieel duwtje in de rug

Wat als u morgen zou overlijden? Kunnen uw nabestaanden een comfortabele levensstandaard aanhouden? En wat met het voortbestaan van uw zaak?

Geef uw dierbaren een financieel duwtje in de rug na uw overlijden. U hoeft hiervoor geen aparte polis af te sluiten. U kunt gewoon een optionele waarborg toevoegen bij het aanvullend pensioenplan van uw keuze:

 • Het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ): een tak 21-pensioenverzekering voor zelfstandigen die als eenmanszaak of binnen een vennootschap werken.
 • De Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ): een tak 21-pensioenverzekering enkel voor eenmanszaken.
 • De Individuele Pensioentoezegging (IPT): een tak 21 of 23-pensioenverzekering voor zelfstandige bedrijfsleiders binnen een vennootschap.

Voordelen van de aanvullende waarborg overlijden

Bij overlijden vóór uw pensioen, gaan de verworven reserves van uw pensioenplan naar uw nabestaanden. Met een aanvullende waarborg overlijden voegt u daar nog bijkomende zekerheden aan toe.

Op maat

Wenst u een aanvullende dekking bij uw overlijden door ziekte of een ongeval, of alleen door een ongeval? De uitkering van een minimumkapitaal of een extra kapitaal? U kiest.

Gemakkelijk

U integreert extra financiële steun voor uw nabestaanden bij uw overlijden als aanvullende dekking in uw pensioenverzekering. U hoeft dus geen aparte overlijdensverzekering af te sluiten.

Gemoedsrust

U beschermt uw naasten tegen financiële zorgen na uw overlijden. Beter nog: u zorgt dat ze een comfortabele levenstandaard kunnen aanhouden. En dat geeft u gemoedsrust.

Voortbestaan van uw zaak of praktijk

Met het uitbetaalde kapitaal kan uw begunstigde de nodige maatregelen treffen om de continuïteit van uw onderneming te garanderen en verplichtingen na te komen, zoals het terugbetalen van kredieten.

BESCHERMING OP MAAT

Overlijdenskapitaal

Welk kapitaal ontvangt uw begunstigde in geval van overlijden? Bij het afsluiten van uw contract kan u voor een bescherming op maat kiezen. U hebt verschillende mogelijkheden afhankelijk van uw pensioenplan.

Minimum vast kapitaal*

De begunstigde ontvangt een bedrag dat minimaal overeenkomt met het vast overlijdenskapitaal.

Eenmaal de opgebouwde reserve het niveau van het minimumkapitaal heeft bereikt, stopt de premie. Het is immers enkel het verschil tussen de reserve en het overlijdenskapitaal dat verzekerd moet worden.

Bijvoorbeeld: zo ontvangen uw nabestaanden het vooraf bepaalde kapitaal van 30.000 euro, aangevuld met de opgebouwde reserve, zelfs als die reserve bij uw overlijden maar 10.000 euro bedraagt.

 

Minimum dalend kapitaal**

Deze aanvullende waarborg hanteert hetzelfde principe als een schuldsaldoverzekering: het verzekerde kapitaal neemt af in de tijd. De begunstigde ontvangt bij uw overlijden minimaal het resterende overlijdenskapitaal, aangevuld met de reserve die u boven dat bedrag hebt opgebouwd. De premie stopt van zodra de opgebouwde reserve het niveau van het minimumkapitaal heeft bereikt.

Bijvoorbeeld: bij uw overlijden hebt u een openstaand kredietsaldo van 27.000 euro en een opgebouwde reserve van 10.000 euro. Uw schuld wordt vereffend met 10.000 euro van uw reserve en nog eens 17.000 euro dat was ingedekt via het overlijdenskapitaal.

Aanvullend vast kapitaal***

De begunstigde krijgt bij uw overlijden, bovenop de verworven pensioenreserves, het overlijdenskapitaal uitgekeerd dat u in uw contract hebt vastgelegd.

De premie voor deze aanvullende waarborg wordt berekend op basis van het aanvullende kapitaal dat u wenst te verzekeren.

Bijvoorbeeld: zo ontvangen uw nabestaanden het vooraf bepaalde bedrag van 30.000 euro bovenop de 10.000 euro die u bij uw overlijden al bijeengespaard had.

 

Aanvullend dalend kapitaal**

Deze aanvullende waarborg hanteert hetzelfde principe als een schuldsaldoverzekering: het verzekerde kapitaal neemt af in de tijd. Het kredietsaldo wordt ingedekt met het minimum overlijdenskapitaal, dat afneemt in functie van uw terugbetalingsplan. Bij uw overlijden wordt het openstaande kredietsaldo volledig terugbetaald. De begunstigde ontvangt de pensioenreserves die u hebt opgebouwd.

Bijvoorbeeld: bij uw overlijden hebt u een openstaand kredietsaldo van 27.000 euro en u spaarde 10.000 euro aan reserve. De volledige schuld van 27.000 euro is ingedekt via uw overlijdenskapitaal. De 10.000 euro reserve wordt uitgekeerd aan uw begunstigde.

NOG MEER BESCHERMING

Waarborg overlijden door ongeval

Met de aanvullende waarborg overlijden door ongeval bent u al tegen een zeer voordelig tarief gedekt bij overlijden door een ongeval in de privé- of werksfeer (niet door ziekte). De begunstigde krijgt dan het vaste bedrag uitgekeerd dat u in uw contract vastgelegd hebt. Dat kan tot 500.000 euro gaan.

Specificaties

 • Aan deze waarborg zijn medische formaliteiten gekoppeld, behalve als u kiest voor een dekking alleen bij overlijden door ongeval.
 • De aanvullende waarborg eindigt automatisch op het moment dat uw pensioenverzekering afloopt.

Taksen en fiscaliteit

 • Er is 4,4% taks van toepassing op de premies van de aanvullende waarborg overlijden in een IPT of POZ. Er is geen taks verschuldigd voor deze waarborg in een VAPZ of RIZIV-contract.
 • Bij de uitbetaling van het overlijdenskapitaal zijn successierechten van toepassing.

Risico's waarborg overlijden

De belangrijkste gedekte risico’s

 • het overlijden van de verzekerde vóór de einddatum van het contract als gevolg van een ziekte of een ongeval

De belangrijkste niet-gedekte risico’s

 • overlijden als gevolg van parachutespringen, bungeejumpen of het gebruik van een deltavlieger, ULM-vliegtuig of zweefscherm

 • overlijden als gevolg van zelfmoord binnen een jaar na de inwerkingtreding van het contract

 • overlijden als gevolg van een misdaad of wanbedrijf, opzettelijk gepleegd door de verzekerde

Ontdek de volledige lijst van alle gedekte en niet-gedekte risico’s

 • U vindt de exacte draagwijdte van de aanvullende waarborg overlijden in de algemene voorwaarden van de pensioenverzekeringen via de onderstaande links. Voor een offerte op maat kunt u terecht bij uw persoonlijke adviseur of bij het Easy Banking Centre op 02 433 43 31.

Risico's waarborg overlijden door ongeval

De belangrijkste gedekte risico’s

 • het overlijden van de verzekerde vóór de einddatum van het contract als gevolg van een ongeval

De belangrijkste niet-gedekte risico’s

 • overlijden door ziekte, behalve als die het rechtstreekse gevolg is van een ongeval en binnen maximaal één jaar na het ongeval

  • overlijden door ongeval als gevolg van een weddenschap, uitdaging of onzorgvuldigheid waaraan de verzekerde zich blootstelt zonder geldige reden
 • overlijden door ongeval waarbij de verzekerde in een staat van dronkenschap verkeert of dat het rechtstreekse of onrechtstreekse gevolg is van alcoholisme

Ontdek de volledige lijst van alle gedekte en niet-gedekte risico’s

 • U vindt de exacte draagwijdte van de aanvullende waarborg overlijden in de algemene voorwaarden van de pensioenverzekeringen via de onderstaande links. Voor een offerte op maat kunt u terecht bij uw persoonlijke adviseur of bij het Easy Banking Centre op 02 433 43 31.

Niet tevreden?

Voor klachten kunt u terecht bij BNP Paribas Fortis nv, Klachtenmanagement JQABD, Warandeberg 3, 1000 Brussel, tel. 02 228 72 18, klachtenmanagement@bnpparibasfortis.com of via www.bnpparibasfortis.be > suggesties of klachten > online formulier.

Bent u niet tevreden met de voorgestelde oplossing, dan kunt u een klacht indienen bij de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, KBO: 884.072.054, tel.: 02 547 58 71,
info@ombudsman-insurance.be -
www.ombudsman-insurance.be.

Wenst u meer informatie of advies op maat?Maak online een afspraak

Ook interessant voor u

 • Waarborg arbeidsongeschiktheid

  Bescherm uzelf en uw gezin tegen de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid door ziekte of een ongeval. U kunt kiezen voor een maandelijkse rente en/of de terugbetaling van uw pensioenpremies.

  Ontdek deze waarborg

 • IPT

  Vul als zelfstandige met een vennootschap uw VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen) aan met een IPT (Individuele Pensioentoezegging). Uw vennootschap betaalt de premies voor u.

  Ontdek IPT

 • POZ

  Profiteer als zelfstandige zonder een vennootschap van de POZ (Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen) om fiscaal voordelig verder te bouwen aan een comfortabel aanvullend pensioen.

  Ontdek POZ

 • Overlijdensverzekeringen

  Wilt u een financiële bescherming van uw nabestaanden, los van pensioenopbouw? Ontdek de Tijdelijke Overlijdensverzekering met Vast Kapitaal en de verzekering Premium Life Protection.

  Ontdek deze verzekeringen

Wettelijke informatie

De aanvullende waarborg overlijden is een optionele overlijdensdekking, aangegaan voor de duur van de verzekering waaraan ze toegevoegd wordt.

Het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) is een tak 21 levensverzekering naar Belgisch recht van AG, aangeboden door BNP Paribas Fortis. Deze verzekering wordt aangegaan voor een overeengekomen looptijd.

De Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ) is een tak 21 verzekeringsproduct van AG naar Belgisch recht, verdeeld door BNP Paribas Fortis.

De Individuele Pensioentoezegging (IPT) is een tak 21 of 23-pensioenverzekering naar Belgisch recht van AG, aangeboden door BNP Paribas Fortis. Deze verzekering wordt aangegaan voor een overeengekomen looptijd.

AG Insurance (afgekort AG) NV - E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel - www.aginsurance.be - info@aginsurance.be - RPR Brussel - BTW BE 0404.494.849 - Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Tussenpersoon: BNP Paribas Fortis NV – Warandeberg 3, B-1000 Brussel - RPR Brussel - BTW BE 0403.199.702, is ingeschreven onder dit nummer bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent, vergoed door commissies, voor AG Insurance NV. BNP Paribas Fortis nv bezit een deelneming van meer dan 10% in AG Insurance NV.

Het delen van uw scherm Easy Banking Web
Als u op dit moment telefonisch of via chat contact heeft met een Easy Banking adviseur, kunt u beginnen met het delen van uw scherm Easy Banking Web.
Het delen van het sessienummer
Om het delen van uw scherm Easy Banking Web te activeren, kunt u het onderstaande sessienummer doorgeven aan de Easy Banking adviseur met wie u contact heeft.

Sessienummer: