VERZEKEREN

Aanvullende waarborg overlijden

PRAKTISCH

Overlijdensdekking

Met een aanvullende waarborg binnen uw pensioenverzekering zorgt u voor financiële bescherming van uw naasten en uw zaak als u voor uw pensioenleeftijd zou overlijden.

UW VOORDELEN

Voordelig en op maat

U combineert pensioen, vermogensopbouw en verzekering in één voordelig contract. Bovendien kunt u de waarborg optimaal aanpassen aan uw persoonlijke situatie.

MEER INFO

Maak een afspraak

Wilt u advies of een voorstel op maat? Contacteer uw persoonlijke adviseur of bel het Easy Banking Centre op 02 433 43 31 voor een afspraak via videogesprek.

Een financieel duwtje in de rug

Wat als u morgen zou overlijden? Kunnen uw nabestaanden een comfortabele levensstandaard aanhouden? En wat met het voortbestaan van uw zaak?

Geef uw dierbaren een financieel duwtje in de rug na uw overlijden. U hoeft hiervoor geen aparte polis af te sluiten. U kunt gewoon een optionele waarborg toevoegen bij het aanvullend pensioenplan van uw keuze:

 • Het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ): een tak 21-pensioenverzekering voor zelfstandigen die als eenmanszaak of binnen een vennootschap werken.
 • De Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ): een tak 21-pensioenverzekering enkel voor eenmanszaken.
 • De Individuele Pensioentoezegging (IPT): een tak 21 of 23-pensioenverzekering voor zelfstandige bedrijfsleiders binnen een vennootschap.

Voordelen van de aanvullende waarborg overlijden

Bij overlijden vóór uw pensioen, gaan de verworven reserves van uw pensioenplan naar uw nabestaanden. Met een aanvullende waarborg overlijden voegt u daar nog bijkomende zekerheden aan toe.

Op maat

Wenst u een aanvullende dekking bij uw overlijden door ziekte of een ongeval, of alleen door een ongeval? De uitkering van een minimumkapitaal of een extra kapitaal? U kiest.

Gemakkelijk

U integreert extra financiële steun voor uw nabestaanden bij uw overlijden als aanvullende dekking in uw pensioenverzekering. U hoeft dus geen aparte overlijdensverzekering af te sluiten.

Gemoedsrust

U beschermt uw naasten tegen financiële zorgen na uw overlijden. Beter nog: u zorgt dat ze een comfortabele levenstandaard kunnen aanhouden. En dat geeft u gemoedsrust.

Voortbestaan van uw zaak of praktijk

Met het uitbetaalde kapitaal kan uw begunstigde de nodige maatregelen treffen om de continuïteit van uw onderneming te garanderen en verplichtingen na te komen, zoals het terugbetalen van kredieten.

BESCHERMING OP MAAT

Overlijdenskapitaal

Welk kapitaal ontvangt uw begunstigde in geval van overlijden? Bij het afsluiten van uw contract kan u voor een bescherming op maat kiezen. U hebt verschillende mogelijkheden afhankelijk van uw pensioenplan.

Minimum vast kapitaal*

De begunstigde krijgt minimaal het bedrag uitgekeerd dat u in uw contract hebt vastgelegd. Zo krijgen uw nabestaanden bijvoorbeeld het vooraf bepaalde bedrag van 100.000 euro, zelfs als u bij uw overlijden maar 60.000 euro aan verworven reserves opgebouwd had. 

Het bedrag wijzigt dus in functie van uw premieplan. Eenmaal de opgebouwde reserves het niveau van het minimumkapitaal bereikt hebben, stopt de premie voor uw overlijdenskapitaal.

Minimum dalend kapitaal**

Het minimum dalend kapitaal is de combinatie van de reserve van het contract en een afnemend overlijdenskapitaal. Deze aanvullende waarborg hanteert hetzelfde principe als een schuldsaldoverzekering: u start met een grotere indekking die afneemt in de tijd. 

Zo wordt bij uw overlijden het saldo van uw krediet terugbetaald met het voorziene overlijdenskapitaal en een stuk van uw reserve. De premie voor uw overlijdenskapitaal stopt van zodra de opgebouwde reserves het niveau van het minimumkapitaal hebben bereikt. De begunstigde krijgt dan de verworven pensioenreserves die u hebt opgebouwd bovenop uw minimumkapitaal.

Stel: u overlijdt en u hebt nog een openstaand saldo van 100.000 euro waarvan u 60.000 euro heeft gespaard in uw reserve? Dan wordt er 60.000 euro van uw reserve gebruikt voor de vereffening en is de overige 40.000 euro ingedekt via uw overlijdenskapitaal.

Hebt u op dat moment reeds 120.000 euro gespaard in uw reserve? Dan wordt er 100.000 euro van de reserve gebruikt voor de vereffening van uw openstaand saldo en gaat de overige 20.000 euro naar uw nabestaanden. 

Aanvullend vast kapitaal***

De begunstigde van de waarborg overlijden krijgt naast de verworven pensioenreserves het bedrag uitgekeerd dat u in uw contract vastgelegd hebt. Zo krijgen uw nabestaanden bijvoorbeeld het vooraf bepaalde bedrag van 100.000 euro bovenop de 60.000 euro die u bij uw overlijden al bijeen gespaard had.

De premie voor deze aanvullende dekking hangt af van het te verzekeren kapitaal en van uw leeftijd.

Aanvullend dalend kapitaal**

Het aanvullend dalend kapitaal is de combinatie van de reserve van het contract en een afnemend overlijdenskapitaal dat bovenop de reserve wordt geplaatst. Deze aanvullende waarborg hanteert hetzelfde principe als een schuldsaldoverzekering: u start met een grotere indekking die afneemt in de tijd. 

Bij uw overlijden wordt het saldo van uw krediet volledig terugbetaald met het voorziene overlijdenskapitaal. De begunstigde krijgt dan de verworven pensioenreserves die u hebt opgebouwd. Zo wordt het saldo van uw krediet ingedekt met het minimum overlijdenskapitaal dat steeds afneemt in functie van uw terugbetalingsplan.

Stel: u overlijdt en u hebt nog een openstaand saldo van 100.000 euro en u spaarde 60.000 euro in uw reserves? Dan is de volledige 100.000 euro ingedekt via uw overlijdenskapitaal. De 60.000 euro in uw reserves worden uitgekeerd aan uw begunstigden.

NOG MEER BESCHERMING

Waarborg overlijden door ongeval

Met de aanvullende waarborg overlijden door ongeval bent u al tegen een zeer voordelig tarief gedekt bij overlijden door een ongeval in de privé- of werksfeer (niet door ziekte). De begunstigde krijgt dan het vaste bedrag uitgekeerd dat u in uw contract vastgelegd hebt. Dat kan tot 500.000 euro gaan.

Specificaties

 • Aan deze waarborg zijn medische formaliteiten gekoppeld, behalve als u kiest voor een dekking alleen bij overlijden door ongeval.
 • De aanvullende waarborg eindigt automatisch op het moment dat uw pensioenverzekering afloopt.

Taksen en fiscaliteit

 • Er is 4,4% taks van toepassing op de premies van de aanvullende waarborg overlijden in een IPT of POZ. Er is geen taks verschuldigd voor deze waarborg in een VAPZ of RIZIV-contract.
 • Bij de uitbetaling van het overlijdenskapitaal zijn successierechten van toepassing.

Risico's waarborg overlijden

De belangrijkste gedekte risico’s

 • het overlijden van de verzekerde vóór de einddatum van het contract als gevolg van een ziekte of een ongeval

De belangrijkste niet-gedekte risico’s

 • overlijden als gevolg van parachutespringen, bungeejumpen of het gebruik van een deltavlieger, ULM-vliegtuig of zweefscherm

 • overlijden als gevolg van zelfmoord binnen een jaar na de inwerkingtreding van het contract

 • overlijden als gevolg van een misdaad of wanbedrijf, opzettelijk gepleegd door de verzekerde

Ontdek de volledige lijst van alle gedekte en niet-gedekte risico’s

 • U vindt de exacte draagwijdte van de aanvullende waarborg overlijden in de algemene voorwaarden van de pensioenverzekeringen via de onderstaande links. Voor een offerte op maat kunt u terecht bij uw persoonlijke adviseur of bij het Easy Banking Centre op 02 433 43 31.

Risico's waarborg overlijden door ongeval

De belangrijkste gedekte risico’s

 • het overlijden van de verzekerde vóór de einddatum van het contract als gevolg van een ongeval

De belangrijkste niet-gedekte risico’s

 • overlijden door ziekte, behalve als die het rechtstreekse gevolg is van een ongeval en binnen maximaal één jaar na het ongeval

  • overlijden door ongeval als gevolg van een weddenschap, uitdaging of onzorgvuldigheid waaraan de verzekerde zich blootstelt zonder geldige reden
 • overlijden door ongeval waarbij de verzekerde in een staat van dronkenschap verkeert of dat het rechtstreekse of onrechtstreekse gevolg is van alcoholisme

Ontdek de volledige lijst van alle gedekte en niet-gedekte risico’s

 • U vindt de exacte draagwijdte van de aanvullende waarborg overlijden in de algemene voorwaarden van de pensioenverzekeringen via de onderstaande links. Voor een offerte op maat kunt u terecht bij uw persoonlijke adviseur of bij het Easy Banking Centre op 02 433 43 31.

Niet tevreden?

U kunt met al uw vragen in eerste instantie terecht bij uw adviseur of door artikel 21 van de algemene voorwaarden van de bank te lezen. Klachten kunt u indienen bij BNP Paribas Fortis nv, Dienst Klachtenbeheer, Warandeberg 3, 1000 Brussel, of bij AG nv, Dienst Klachtenbeheer, E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, telefonisch op 02 664 02 00 of via e-mail op customercomplaints@aginsurance.be.

Als de voorgestelde oplossing u geen voldoening schenkt, kunt u het geschil voorleggen aan de Ombudsman van de verzekeringen via e-mail op info@ombudsman-insurance.be, per post naar de Meeûssquare 35, 1000 Brussel of via de website www.ombudsman-insurance.be.

Wenst u meer informatie of advies op maat?Maak online een afspraak

Ook interessant voor u

 • Waarborg arbeidsongeschiktheid

  Bescherm uzelf en uw gezin tegen de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid door ziekte of een ongeval. U kunt kiezen voor een maandelijkse rente en/of de terugbetaling van uw pensioenpremies.

  Ontdek deze waarborg

 • IPT

  Vul als zelfstandige met een vennootschap uw VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen) aan met een IPT (Individuele Pensioentoezegging). Uw vennootschap betaalt de premies voor u.

  Ontdek IPT

 • POZ

  Profiteer als zelfstandige zonder een vennootschap van de POZ (Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen) om fiscaal voordelig verder te bouwen aan een comfortabel aanvullend pensioen.

  Ontdek POZ

 • Overlijdensverzekeringen

  Wilt u een financiële bescherming van uw nabestaanden, los van pensioenopbouw? Ontdek de Tijdelijke Overlijdensverzekering met Vast Kapitaal en de verzekering Premium Life Protection.

  Ontdek deze verzekeringen

Wettelijke informatie

Het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) is een tak 21 levensverzekering naar Belgisch recht van AG, aangeboden door BNP Paribas Fortis. Deze verzekering wordt aangegaan voor een overeengekomen looptijd.

De Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ) is een tak 21 verzekeringsproduct van AG naar Belgisch recht, verdeeld door BNP Paribas Fortis.

De Individuele Pensioentoezegging (IPT) is een tak 21 of 23-pensioenverzekering naar Belgisch recht van AG, aangeboden door BNP Paribas Fortis. Deze verzekering wordt aangegaan voor een overeengekomen looptijd.

De aanvullende waarborg overlijden is een optionele overlijdensdekking, aangegaan voor de duur van de verzekering waaraan ze toegevoegd wordt.

AG nv, Emile Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be – Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Tussenpersoon: BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0403.199.702, is als kredietinstelling naar Belgisch recht onderworpen aan het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank en de Nationale Bank van België. BNP Paribas Fortis nv is ingeschreven onder het voornoemde ondernemingsnummer bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent, vergoed door commissies, voor AG nv. BNP Paribas Fortis nv bezit een deelneming van meer dan 10% in AG nv.

Het delen van uw scherm Easy Banking Web
Als u op dit moment telefonisch of via chat contact heeft met een Easy Banking adviseur, kunt u beginnen met het delen van uw scherm Easy Banking Web.
Het delen van het sessienummer
Om het delen van uw scherm Easy Banking Web te activeren, kunt u het onderstaande sessienummer doorgeven aan de Easy Banking adviseur met wie u contact heeft.

Sessienummer: