VERZEKEREN

Aanvullende waarborg arbeidsongeschiktheid

PRAKTISCH

Inkomensdekking

Breid uw pensioenverzekering voor zelfstandigen uit met een aanvullende waarborg arbeidsongeschiktheid. Zo geniet u naast pensioenopbouw een bescherming op maat tegen inkomensverlies bij ziekte en/of een ongeval.

UW VOORDELEN

Financiële gemoedsrust

U stelt op een eenvoudige en voordelige manier het levenscomfort van uzelf en uw gezin veilig. U kunt de waarborg perfect afstemmen op uw situatie. Bovendien mag u de premies onder voorwaarden aftrekken als beroepskost.

MEER INFO

Maak een afspraak

Wenst u advies op maat over pensioen, vermogensopbouw en verzekering in één voordelige polis? Contacteer uw persoonlijke adviseur of bel het Easy Banking Centre op 02 433 43 31 voor een afspraak via videogesprek.

Een verzekering die rust brengt

Als u niet kunt werken door ziekte of een ongeval, brengt dat voor u als zelfstandige meteen inkomensverlies met zich mee. De uitkeringen van uw ziekenfonds, waar u vanaf de achtste dag van uw arbeidsongeschiktheid recht op hebt, zijn vaak niet voldoende om uw huidige levensstandaard te kunnen behouden.

Een extra inkomensbescherming is daarom geen overbodige luxe. U hoeft hiervoor geen aparte polis af te sluiten. U kunt gewoon een optionele waarborg toevoegen bij het aanvullend pensioenplan van uw keuze:

 • Het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ): een tak 21-pensioenverzekering voor zelfstandigen die als eenmanszaak of binnen een vennootschap werken.
 • De Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ): een tak 21-pensioenverzekering enkel voor eenmanszaken.
 • De Individuele Pensioentoezegging (IPT): een tak 21 of 23-pensioenverzekering voor zelfstandige bedrijfsleiders binnen een vennootschap.

De voordelen van de aanvullende waarborg arbeidsongeschiktheid

Door deze optionele waarborg toe te voegen aan uw pensioenplan biedt u zichzelf en uw gezin financiële bescherming mocht u niet kunnen werken door een ongeval of ziekte.

Keuze uit twee formules

U kunt kiezen voor een maandelijks vervangingsinkomen (optie ‘rente’) tijdens uw arbeidsongeschiktheid, de terugbetaling van uw pensioenbijdragen (optie ‘premie’) of de combinatie van beide.

Volledig op maat

Wilt u alleen bij ziekte of ook bij een ongeval financieel gedekt zijn? Alleen bij volledige of ook bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid? Stel de verzekering samen die het beste bij u past.

Voor zelfstandige bedrijfsleiders

Uw vennootschap betaalt de premies van de aanvullende waarborgen die u opneemt in uw VAPZ of IPT. Die mag ze aftrekken als beroepskost (zie ‘Taksen en fiscaliteit’).

Voor eenmanszaken

Indien u als zelfstandige zonder vennootschap een waarborg arbeidsongeschiktheid in uw VAPZ, RIZIV contract of POZ opneemt, dan mag u de betaalde premies volledig aftrekken als beroepskost in uw personenbelasting.

Kies, combineer en personaliseer

Extra inkomen bij arbeidsongeschiktheid

Met de optie ‘rente’ krijgt u een maandelijks vervangingsinkomen bovenop de wettelijke uitkering van uw ziekenfonds. De waarborg gaat in zodra de gekozen eigenrisicotermijn of minimumduur verstreken is. Dankzij dit extra inkomen kunt u een comfortabele levensstandaard aanhouden.

Terugbetaling pensioenbijdragen

Kiest u voor de optie ‘premie’, dan betaalt AG tijdens uw arbeidsongeschiktheid de bijdragen terug die voorzien waren volgens het premieplan van uw pensioenverzekering. Inclusief de premies van uw aanvullende waarborgen en inclusief taksen. Zo kunt u onverminderd blijven sparen voor uw pensioen én blijft u goed verzekerd.

Keuzemogelijkheden voor uw vervangingsinkomen

Bij de optie ‘rente’ kunt u uw vervangingsinkomen volledig afstemmen op uw persoonlijke wensen en behoeften. Zo kunt u kiezen voor:

 • een eigenrisicotermijn van 1, 2, 3, 6 of 12 maanden naar keuze, volgens uw beschikbare persoonlijke geldreserves
 • uitkering vanaf de eerste dag arbeidsongeschiktheid of pas na het verstrijken van een minimumduur van 30 of 60 dagen
 • U kan hierbij voor een rente kiezen die: constant is; elk jaar stijgt met 2 of 3% tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid; jaarlijks toenemend tijdens de volledige duur (met keuzes tussen 2 of 3%).

Deze keuze is van toepassing op alle pensioenplannen, behalve POZ, hierbij hebt u  keuze tussen:

 • constante rente;
 • stijgende rente met 2% tijdens de schade;
 • stijgende rente met 3% tijdens de schade.

Meer informatie over deze waarborg

Specificaties

 • Zowel de maandelijkse rente als de premieterugbetaling worden evenredig met de graad van arbeidsongeschiktheid uitgekeerd.
 • De premie van de waarborg mag hoogstens 70% van de totale premie van uw pensioenverzekering bedragen.
 • Op het moment dat uw pensioenverzekering afloopt, eindigt automatisch ook de aanvullende dekking arbeidsongeschiktheid.

Taksen en fiscaliteit

 • De arbeidsongeschiktheidsrente is belastbaar als vervangingsinkomen.
 • Er is 9,25% taks van toepassing op de premies van de aanvullende waarborg arbeidsongeschiktheid.
 • De premies zijn aftrekbaar als beroepskost.

De waarborg arbeidsongeschiktheid: de omvang van uw bescherming

De belangrijkste gedekte risico’s

 • arbeidsongeschiktheid als gevolg van een ongeval of een ziekte, erkend door een geneesheer

De belangrijkste niet-gedekte risico’s

 • arbeidsongeschiktheid als gevolg van een voorafbestaande aandoening

 • arbeidsongeschiktheid als gevolg van overmatig gebruik van alcohol, geneesmiddelen, verdovende middelen

 • arbeidsongeschiktheid als gevolg van een weddenschap, uitdaging of onzorgvuldigheid waaraan de verzekerde zich blootstelt zonder geldige reden.
  ffection préexistante

Ontdek de volledige lijst van alle gedekte en niet-gedekte risico’s

 • U vindt de exacte draagwijdte van de aanvullende waarborg arbeidsongeschiktheid in de algemene voorwaarden van onze pensioenverzekeringen via de onderstaande links. Voor een offerte op maat kunt u terecht bij uw persoonlijke adviseur of bij het Easy Banking Centre op 02 433 43 31.

Meer weten?

Neem zeker kennis van de algemene voorwaarden en de infofiches 2e pijler van onze pensioenverzekeringen voor u een contract ondertekent:

Niet tevreden?

Voor klachten kunt u terecht bij BNP Paribas Fortis nv, Klachtenmanagement JQABD, Warandeberg 3, 1000 Brussel, tel. 02 228 72 18klachtenmanagement@bnpparibasfortis.com of via het online formulier beschikbaar op www.bnpparibasfortis.be > suggesties of klachten > online formulier.

Indien u niet tevreden bent met de voorgestelde oplossing, kunt u een klacht indienen bij de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, tel. 02 547 58 71, fax 02 547 59 75, www.ombudsman-insurance.be.

Wenst u meer informatie of advies op maat?Maak online een afspraak

Ook interessant voor u

 • Waarborg overlijden

  Stel de levensstandaard van uw gezin veilig met een aanvullende waarborg overlijden binnen uw pensioenverzekering. U kunt kiezen voor een minimum- of een bijkomend overlijdenskapitaal.

  Ontdek deze waarborg

 • IPT

  Vul als zelfstandige met vennootschap uw VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen) aan met een IPT (Individuele Pensioentoezegging). Uw vennootschap betaalt de premies voor u.

  Ontdek IPT

 • POZ

  Profiteer als zelfstandige zonder vennootschap van de POZ (Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen) om fiscaal voordelig verder te bouwen aan een comfortabel aanvullend pensioen.

  Ontdek POZ

 • Gewaarborgd Inkomen

  Wilt u een dekking tegen arbeidsongeschiktheid door ziekte of een ongeval, los van pensioenopbouw? Bied uzelf en uw gezin financiële gemoedsrust met de verzekering Gewaarborgd Inkomen.

  Ontdek deze verzekering

Wettelijke informatie

Het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) is een tak 21 levensverzekering naar Belgisch recht van AG, aangeboden door BNP Paribas Fortis. Deze verzekering wordt aangegaan voor een overeengekomen looptijd.

De Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ) is een tak 21 verzekeringsproduct van AG naar Belgisch recht, verdeeld door BNP Paribas Fortis.

De Individuele Pensioentoezegging (IPT) is een tak 21 of 23-pensioenverzekering naar Belgisch recht van AG, aangeboden door BNP Paribas Fortis. Deze verzekering wordt aangegaan voor een overeengekomen looptijd.

De aanvullende waarborg arbeidsongeschiktheid is een optionele inkomensdekking, aangegaan voor de duur van de verzekering waaraan ze toegevoegd wordt.

AG nv, Emile Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be – Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Tussenpersoon: BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0403.199.702, is als kredietinstelling naar Belgisch recht onderworpen aan het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank en de Nationale Bank van België. BNP Paribas Fortis nv is ingeschreven onder het voornoemde ondernemingsnummer bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent, vergoed door commissies, voor AG nv. BNP Paribas Fortis nv bezit een deelneming van meer dan 10% in AG nv.

Het delen van uw scherm Easy Banking Web
Als u op dit moment telefonisch of via chat contact heeft met een Easy Banking adviseur, kunt u beginnen met het delen van uw scherm Easy Banking Web.
Het delen van het sessienummer
Om het delen van uw scherm Easy Banking Web te activeren, kunt u het onderstaande sessienummer doorgeven aan de Easy Banking adviseur met wie u contact heeft.

Sessienummer: