SPAREN EN BELEGGEN

Zakelijke spaarrekening

PRAKTISCH

Zakelijk sparen

De professionele spaarrekening is een niet-gereglementeerde spaarrekening voor rechtspersonen, feitelijke verenigingen en andere entiteiten zonder rechtspersoonlijkheid. Met deze zakelijke rekening legt u een spaarreserve aan voor onbepaalde termijn.

UW VOORDELEN

Veilig en eenvoudig

Uw spaargeld staat veilig, zonder al te veel administratieve rompslomp. U stort geld op uw professionele spaarrekening wanneer u maar wilt. En hebt u uw spaargeld weer nodig? Dan kunt u het altijd onmiddellijk opvragen.

MEER INFO

Online aanvragen

Wilt u graag een zakelijke spaarrekening openen? Dat kan heel eenvoudig online.

De voordelen van een zakelijke spaarrekening

De zakelijke spaarrekening kent tal van voordelen. We zetten ze voor u op een rijtje.

Gratis openen én beheren

Uw PRO Spaarrekening openen of opzeggen is gratis. U betaalt geen beheerskosten, noch maandelijkse bijdragen. Eventueel betaalt u portkosten.

Veilig sparen

Een spaarrekening is kapitaalvast. De financiële markten kunnen stijgen of dalen, maar dit brengt uw spaargeld niet in gevaar. Spaartegoeden tot 100.000 euro vallen bovendien onder de depositogarantie.

Gemakkelijk

Stort geld wanneer het u uitkomt. Uw spaargeld opvragen? Schrijf het over naar een eigen rekening bij BNP Paribas Fortis.

Interesten

U ontvangt

  • 0,50% basisrente
  • 0,25% getrouwheidspremie

Dit zijn brutopercentages op jaarbasis. Ze kunnen schommelen volgens de markten. Elke wijziging melden we op uw eerstvolgende rekeningafschrift. Een PRO Spaarrekening kan nooit negatief staan en u kan dus nooit rente verschuldigd zijn.

Basisrente

De basisrente krijgt u voor elk bedrag dat u op uw PRO Spaarrekening stort. Uw geld brengt rente op voor elke dag dat het op uw rekening staat (ten laatste vanaf de kalenderdag na de storting). U krijgt uw basisrente jaarlijks op 1 januari (of bij opzeg van uw rekening). De basisrente is niet gewaarborgd. Ze kan namelijk fluctueren op basis van de marktomstandigheden.

Getrouwheidspremie

De getrouwheidspremie krijgt u voor elke storting die 12 opeenvolgende maanden onafgebroken op de PRO Spaarrekening staat. De uitbetaalde getrouwheidspremies brengen op hun beurt weer basisrente op. U krijgt de getrouwheidspremies op de eerste dag na het kwartaal waarin de premie verworven is (op 1 januari, 1 april, 1 juli, 1 oktober of bij opzeg van de rekening).

De getrouwheidspremie kan schommelen, maar is gegarandeerd voor de wervingsperiode. Stel, u stort 100 euro op uw PRO Spaarrekening op 10 april 2023. Dan krijgt u 12 maanden later, op 11 april 2024, voor die 100 euro de getrouwheidspremie die geldig was op 10 april 2023. Veranderde de getrouwheidspremie ondertussen, dan heeft dit geen invloed.

Risico

  • Risico op faillissement

In geval van faillissement of dreigend faillissement van de financiële instelling loopt de spaarder het risico om zijn spaartegoeden niet terug te krijgen. De spaarder kan ook verplicht worden om zijn schuldvorderingen tegenover de financiële instelling die hoger zijn dan 100.000 euro en die daarom niet gedekt zijn door het depositiebeschermingsmechanisme te verlagen of om te zetten in kapitaalaandelen (bail-in).

  • Inflatierisico

Een aanhoudende prijsstijging kan leiden tot een waardeverlies van het ingelegde geld.

Fiscaliteit

De PRO Spaarrekening is een niet-gereglementeerde spaarrekening. Op de eventuele interesten betaalt u bijgevolg 30% roerende voorheffing.

Meer weten

Wilt u hierover meer weten? U vindt alle informatie in de volgende documenten:

Open een zakelijke spaarrekeningAanvragen online

Wettelijke informatie

De Pro Spaarrekening is een niet-gereglementeerde spaarrekening. Op de eventuele interesten betaalt u bijgevolg 30% roerende voorheffing.

Met al uw klachten over onze producten of diensten kunt u terecht bij BNP Paribas Fortis nv – Klachtenbeheer – Warandeberg 3, 1000 Brussel of per e-mail op klachtenbeheer@bnpparibasfortis.com.

Indien u niet tevreden bent met de voorgestelde oplossing, kunt u een klacht indienen bij Ombudsfin – Ombudsman in financiële geschillen – North Gate II, Koning Albert II-laan 8 (bus 2), 1000 Brussel of per e-mail op ombudsman@ombudsfin.be.

Het delen van uw scherm Easy Banking Web
Als u op dit moment telefonisch of via chat contact heeft met een Easy Banking adviseur, kunt u beginnen met het delen van uw scherm Easy Banking Web.
Het delen van het sessienummer
Om het delen van uw scherm Easy Banking Web te activeren, kunt u het onderstaande sessienummer doorgeven aan de Easy Banking adviseur met wie u contact heeft.

Sessienummer: