VERZEKEREN

VAPZ – Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen*

PRAKTISCH

Meer pensioen

Het VAPZ is een tak 21-spaarverzekering en de basis voor het pensioenplan van elke zelfstandige met of zonder vennootschap, ook voor starters. De premies die u in uw VAPZ stort, zijn volledig fiscaal aftrekbaar. Zo recupereert u 50 tot 70%.

UW VOORDELEN

Bescherm uzelf en uw zaak

Bescherm uzelf, uw gezin en uw zaak bij arbeidsongeschiktheid en overlijden dankzij de aanvullende waarborgen. Of kies meteen voor een Sociaal VAPZ met nóg meer bescherming en solidariteitsprestaties. 

MEER INFO

Contacteer ons

Wilt u een VAPZ aanvragen of wenst u meer informatie op basis van uw specifieke situatie? Contacteer uw persoonlijke adviseur of bel het Easy Banking Centre op 02 433 43 31 om een afspraak te maken voor een videogesprek.

Basis van uw aanvullend pensioen

Als zelfstandige is uw wettelijk pensioen erg beperkt. Om uw levensstandaard later te behouden, begint u het best zo vroeg mogelijk aan de opbouw van een aanvullend pensioen.

Het VAPZ is een interessante manier om dit te doen. Omdat u de premies volledig als beroepskost mag aftrekken, daalt uw belastbare inkomen. Zo betaalt u niet alleen minder belastingen, maar ook minder sociale bijdragen.

Hebt u nog fiscale ruimte, dan kunt u uw VAPZ combineren met andere pensioenformules zoals een IPT, POZ, pensioensparen of langetermijnsparen.

Het VAPZ in een notendop

Ontdek de belangrijkste kenmerken van deze spaarformule, waarmee u als zelfstandige een aanvullend pensioen opbouwt.

Fiscale optimalisatie

U kunt ervoor kiezen om elk jaar automatisch de maximaal aftrekbare premie te storten in uw VAPZ. Het volstaat om ons jaarlijks uw referentie-inkomen* te bezorgen. Wij doen de rest.

Veilige belegging

Met deze tak 21-spaarverzekering geniet u de zekerheid van kapitaalbescherming en een gewaarborgde rentevoet, eventueel verhoogd met een jaarlijkse winstdeelname.

Financiering van vastgoed

U kunt de opgebouwde reserve al vóór uw wettelijke pensioendatum gebruiken om een onroerend goed in de Europese Economische Ruimte te kopen, bouwen, renoveren of verbeteren.

Ook voor helpers

Naast zelfstandigen en vrij beroepers in hoofdberoep kunnen ook zelfstandigen in bijberoep (behalve starters), zelfstandige helpers en meewerkende echtgenoten een VAPZ afsluiten.

Een VAPZ op maat van uw behoeften

Kiest u voor het VAPZ of het Sociaal VAPZ? Ontdek wat het beste bij u past.

VAPZ

Sociaal VAPZ

Fiscaal sparen
Maximaal spaarbedrag voor 2024

8,17​% van uw referentie-inkomen, met een maximum van 3.965,77 euro

9,40% van uw referentie-inkomen, met een maximum van 4.562,82 euro

Solidariteitsprestaties (10% bijdrage van de premie) zonder medische formaliteiten
Bij overlijden voor uw 60ste

Niet inbegrepen

Overlevingsrente voor uw nabestaanden gedurende 10 jaar

Bij volledige arbeidsongeschiktheid

Niet inbegrepen

Geplafonneerde rente en premievrijstelling na bepaalde eigenrisicotermijn

Bij ziekte voor uw 60ste

Niet inbegrepen

U ontvangt een forfaitair bedrag, gelijk aan de laatste pensioenbijdrage

Bij moederschap

Niet inbegrepen

U ontvangt per geboorte een bedrag gelijk aan 15% van de pensioenbijdrage en 100 euro geboortegeschenk

Waarborgen uitgebreide dekking
• Bij overlijden
• Bij arbeidsongeschiktheid
Financiering van vastgoed

Inpandgave + opname op polis mogelijk

Inpandgave + opname op polis mogelijk

Voor uw financiële gemoedsrust

Breid uw VAPZ uit met optionele aanvullende waarborgen voor nog meer bescherming – bovenop de basisdekkingen. Zo bundelt u pensioen, vermogensopbouw en verzekering in één voordelige polis.

 • Waarborg arbeidsongeschiktheid

  Bescherm uzelf en uw gezin tegen de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid door ziekte of een ongeval. Kies voor een maandelijkse rente en/of de terugbetaling van uw pensioenpremies.

  Meer weten

 • Waarborg overlijden

  Stel de levensstandaard van uw gezin veilig na uw overlijden. Kies voor de uitkering van een minimumkapitaal bij overlijden en/of een extra kapitaal bij overlijden door een ongeval.

  Meer weten

Rendement, kosten en risico’s

Gewaarborgde rentevoet

Het nettobedrag van elke premie (na aftrek van taksen en instapkosten) wordt tot uw (vervroegde) pensionering belegd tegen de rentevoet die van toepassing is op het moment van de storting. Deze blijft de hele looptijd van het contract geldig.

Variabele winstdeelname

U geniet ook een eventuele jaarlijkse winstdeelname op uw VAPZ-premies. Die winstdeelname is niet gegarandeerd, kan elk jaar wijzigen en is afhankelijk van de bedrijfsresultaten van AG en van de economische situatie.

Het rendement in beeld

Het globale brutorendement (gewaarborgde rentevoet + winstdeelname) van het (Sociaal) VAPZ van AG bedroeg 2,30% in 2023.

Dit rendement houdt geen rekening met kosten en taksen. Bovendien bieden rendementen uit het verleden geen garantie voor het toekomstige rendement.

Jaar Globaal brutorendement
2023 2,30%
2022 2,10%
2021 1,80%
2020 1,80%
2019 2,00%

Bijdragen en eindbelasting bij uitkering

Uw (Sociaal) VAPZ wordt uitbetaald op het moment dat u effectief met (vervroegd) wettelijk pensioen gaat. Bij de uitkering betaalt u een RIZIV-bijdrage van 3,55% en een solidariteitsbijdrage tot 2% op het verworven kapitaal en de winstdeelnames.

Daarnaast wordt het kapitaal belast volgens het stelsel van de fictieve rente. Dat wil zeggen dat u gedurende 10 of 13 jaar een klein percentage van het kapitaal dient aan te geven in uw personenbelasting. Het aan te geven percentage en de duur van de aangifte hangen af van uw leeftijd bij de uitkering van uw pensioen.

Op de toegekende winstdelingen is er geen belasting verschuldigd.

Leeftijd begunstigde Percentage
60 jaar 3,50%
61 - 62 jaar 4,00%
63 - 64 jaar 4,50%
Vanaf de wettelijke pensioenleeftijd of na een volledige loopbaan volgens de geldende pensioenwetgeving

Als u effectief actief gebleven bent tot die leeftijd: 5% op slechts 80% van het pensioenkapitaal

Zo niet: 5% op het volledige bedrag

Risico

Aanvullende pensioenverzekeringen voor zelfstandigen vallen niet onder de beschermingsregeling voor tak 21-producten en zijn dus niet gedekt door het Garantiefonds voor financiële diensten.

Wilt u pensioenadvies op maat?Bel 02 433 43 31

U kiest voor meer duurzaamheid

Algemeen duurzaamheidsbeleid

Om het verantwoorde karakter van zijn producten te weerspiegelen, past AG verschillende strategieën toe, zoals:

 • de integratie van factoren met betrekking tot milieu, samenleving en goed bestuur (bijvoorbeeld, het gebruik van ESG-risicoscores)
 • de uitsluiting van controversiële activiteiten (tabak, wapens, steenkool, onconventionele energie zoals teerzanden, schaliegas en -olie …)
 • de uitsluiting van bedrijven die de principes van het Global Compact van de Verenigde Naties niet naleven
 • een 'Best-in-class'-benadering
 • een actief aandeelhouderschap

Dit product promoot milieu of sociale kenmerken, maar heeft geen duurzame beleggingsdoelstelling op zich.

Meer informatie over de strategieën die AG op zijn Tak 21-producten toepast, vindt u in hun Aanpak voor duurzaam en verantwoord beleggen.

Het Towards Sustainability-label

Het (Sociaal) VAPZ draagt sinds maart 2020 het ‘Towards Sustainability’-label. Dit duurzaamheidslabel, dat regelmatig opnieuw wordt geëvalueerd en voortdurend wordt gecontroleerd, is een kwaliteitsnorm onder toezicht van het Centraal Labeling Agentschap (CLA). Om aan deze norm te voldoen, moeten financiële producten beantwoorden aan een aantal minimumvereisten met betrekking tot duurzaamheid, zowel op het vlak van de portefeuille als op dat van het beleggingsproces. Meer informatie over dit label vindt u op towardssustainability.be.

De toekenning van dit label betekent echter niet dat het (Sociaal) VAPZ beantwoordt aan uw eigen duurzaamheidsdoelstellingen.

Meer weten?

Neem zeker kennis van de algemene voorwaarden en de infofiches voor u een beleggingsbeslissing neemt.


Niet tevreden?

U kunt met al uw vragen in eerste instantie terecht bij uw adviseur of door artikel 21 van de algemene voorwaarden van de bank te lezen.

Voor klachten kunt u terecht bij BNP Paribas Fortis nv, Klachtenmanagement JQABD, Warandeberg 3, 1000 Brussel, tel. 02 228 72 18, klachtenmanagement@bnpparibasfortis.com of via www.bnpparibasfortis.be > suggesties of klachten > online formulier.

Bent u niet tevreden met de voorgestelde oplossing, dan kunt u een klacht indienen bij de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, KBO: 884.072.054, tel.: 02 547 58 71,
info@ombudsman-insurance.be -
www.ombudsman-insurance.be.

Voor uzelf of uw medewerkers

 • RIZIV-contract

  Stort als geconventioneerde zorgverstrekker uw RIZIV-premies in een RIZIV-contract, een tak 21-levensverzekering. Dankzij die inbegrepen solidariteitswaarborgen geniet u meteen inkomensbescherming.

  Meer weten

 • Individuele Pensioentoezegging

  Vul als zelfstandige met een vennootschap uw VAPZ aan met een Individuele Pensioentoezegging, een tak 21- of tak23-levensverzekering. Uw vennootschap betaalt de fiscaal aftrekbare premies.

  Meer weten

 • Groepsverzekering

  Bied als zelfstandig bedrijfsleider een interessant loonvoordeel aan uw medewerkers. Met de tak 21- of tak 23-groepsverzekering Pension@work bouwt u fiscaal voordelig mee aan hun aanvullend pensioen.

  Meer weten

Wettelijke informatie

AG Insurance (afgekort AG) NV - E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel - www.aginsurance.be - info@aginsurance.be - RPR Brussel - BTW BE 0404.494.849 - Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Tussenpersoon: BNP Paribas Fortis NV – Warandeberg 3, B-1000 Brussel - RPR Brussel - BTW BE 0403.199.702, is ingeschreven onder dit nummer bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent, vergoed door commissies, voor AG Insurance NV. BNP Paribas Fortis nv bezit een deelneming van meer dan 10% in AG Insurance NV.

Het delen van uw scherm Easy Banking Web
Als u op dit moment telefonisch of via chat contact heeft met een Easy Banking adviseur, kunt u beginnen met het delen van uw scherm Easy Banking Web.
Het delen van het sessienummer
Om het delen van uw scherm Easy Banking Web te activeren, kunt u het onderstaande sessienummer doorgeven aan de Easy Banking adviseur met wie u contact heeft.

Sessienummer: