SPAREN EN BELEGGEN

Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ)

PRAKTISCH

Extra pensioenspaarpot

De Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ) van AG is een tak 21-spaarverzekering voor zelfstandigen zonder vennootschap. U bouwt er veilig en voordelig een extra aanvullend pensioen mee op, bovenop uw Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ).

UW VOORDELEN

Fiscaal interessant

U geniet een onmiddellijke belastingvermindering van 30% op de gestorte premies, zolang u de 80%-regel* respecteert. Bij uw (vervroegde) wettelijke pensionering bedraagt de eindbelasting op uw pensioenkapitaal maar 10%.

MEER INFO

Maak een afspraak

Wilt u alle mogelijkheden van pensioenopbouw voor zelfstandigen maximaal benutten? Wij geven u graag advies op maat. Contacteer uw persoonlijke adviseur of bel het Easy Banking Centre op 02 433 43 31 voor een afspraak via videogesprek.

Aanvulling op uw VAPZ

Het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) is dé eerste stap naar een financieel comfortabel pensioen. Dankzij de fiscale voordelen recupereert u 50 tot 70% van uw bijdrage. Het bedrag dat u jaarlijks als beroepskost mag aftrekken, is echter beperkt tot 8,17% van uw referentie-inkomen, met een maximum van 3.965,77 euro voor 2024. Zelfstandigen met een vennootschap konden hun VAPZ al langer fiscaalvriendelijk aanvullen met de Individuele Pensioentoezegging (IPT). Sinds 2018 is er een equivalent voor zelfstandigen zonder vennootschap: de POZ.

De POZ in een notendop

Ontdek de belangrijkste voordelen van deze aanvullende pensioenverzekering voor zelfstandigen zonder vennootschap.

Fiscale optimalisatie

U geniet een mooi belastingvoordeel op uw POZ-premies, zolang u de 80%-grens* niet overschrijdt. Onze adviseurs berekenen graag elk jaar voor u de maximale premie die u kunt storten.

Veilige belegging

Met deze tak 21-spaarverzekering geniet u de zekerheid van kapitaalbescherming en een gewaarborgde rentevoet, eventueel verhoogd met een jaarlijkse winstdeelname.

Financiële gemoedsrust

Stel eenvoudig uw levenscomfort en dat van uw gezin veilig met de optionele aanvullende waarborg arbeidsongeschiktheid. U geniet  bescherming op maat tegen inkomensverlies bij ziekte en/of een ongeval.

Bescherming bij overlijden

Met de optionele waarborg overlijden beschermt u uw naasten en uw zaak als u voor uw pensioenleeftijd zou overlijden. In dat geval ontvangen uw begunstigden meteen het door u vooraf bepaalde kapitaal.

Ook voor helpers

Naast zelfstandigen en vrije beroepers in hoofdberoep kunnen ook zelfstandigen in bijberoep, zelfstandige helpers en meewerkende echtgenoten een POZ afsluiten.

Financiering van vastgoed

U kunt de opgebouwde reserve al vóór uw wettelijke pensioendatum gebruiken om een onroerend goed in de Europese Economische Ruimte te kopen, bouwen, renoveren of verbeteren.

Voor uw financiële gemoedsrust

Breid uw POZ uit met optionele aanvullende waarborgen voor extra bescherming. Zo bundelt u pensioen, vermogensopbouw en verzekering in één voordelige polis.

 • Waarborg arbeidsongeschiktheid

  Bescherm uzelf en uw gezin tegen de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid door ziekte of een ongeval. U kunt kiezen voor een maandelijkse rente en/of de terugbetaling van uw pensioenpremie.

  Ontdek de waarborg

 • Waarborg overlijden

  Stel de levensstandaard van uw gezin na uw overlijden veilig. U kunt kiezen voor de uitkering van een minimumkapitaal bij overlijden en /of een extra kapitaal bij overlijden door een ongeval.

  Ontdek de waarborg

Rendement, kosten en risico’s

Gewaarborgde rentevoet

Het nettobedrag van elke premie (na aftrek van taksen en instapkosten) wordt tot uw (vervroegde) pensionering belegd tegen de rentevoet die van toepassing is op het moment van de storting. Deze blijft de hele looptijd van het contract geldig.

Variabele winstdeelname

U geniet ook een eventuele jaarlijkse winstdeelname op uw POZ-premies. Die winstdeelname is niet gegarandeerd, kan elk jaar wijzigen en is afhankelijk van de bedrijfsresultaten van AG en van de economische situatie.

Het rendement in beeld

Het globale brutorendement (gewaarborgde rentevoet + winstdeelname) van de Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen van AG bedroeg 2,00% in 2023. Dit rendement houdt geen rekening met kosten en taksen.

Hierbij vindt u een overzichtstabel van het globale brutorendement sinds de lancering van de POZ in 2018. Dit rendement houdt geen rekening met kosten en taksen. Deze rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor het toekomstige rendement.

Jaar Globaal brutorendement
2023 2,00%
2022 1,80%
2021 1,80%
2020 1,80%
2019 2,00%

Bijdragen en eindbelasting bij uitkering

Uw POZ wordt uitbetaald op het moment dat u effectief met (vervroegd) wettelijk pensioen gaat. Bij de uitkering betaalt u een RIZIV-bijdrage van 3,55% en een solidariteitsbijdrage tot 2% op het verworven kapitaal en de winstdeelnames.

Daarnaast betaalt u een eindbelasting op het verworven kapitaal (plus gemeentebelasting). Bij uitkering bij leven geniet u een voordeeltarief van 10% vanaf de datum waarop u in aanmerking komt voor vervroegd wettelijk pensioen. Ook bij uitkering bij overlijden geldt het voordeeltarief van 10%. In alle andere gevallen bedraagt de eindbelasting op het verworven kapitaal 33%.

Op de winstdeelnames is geen eindbelasting verschuldigd.

Risico

Aanvullende pensioenverzekeringen voor zelfstandigen vallen niet onder de beschermingsregeling voor tak 21-producten en zijn dus niet gedekt door het Garantiefonds voor financiële diensten.

IN 3 STAPPEN

Naar uw pensioengesprek

1

Verzamel uw pensioenfiches

Verzamel de recente pensioenfiches van uw wettelijke en aanvullende pensioenen. U vindt die snel via mypension.be.

2

Houd de documenten klaar

Houd die documenten bij de hand tijdens uw afspraak met uw pensioenadviseur in uw kantoor of online.

3

Krijg een voorstel op maat

Ontvang een voorstel op maat voor een fiscaal optimale pensioenopbouw binnen de 80%-regel.

Wenst u pensioenadvies op maat?Maak een afspraak

U kiest voor meer duurzaamheid

Algemeen duurzaamheidsbeleid

Om het verantwoorde karakter van zijn producten te weerspiegelen, past AG verschillende strategieën toe, zoals:

 • de integratie van factoren met betrekking tot milieu, samenleving en goed bestuur (bijvoorbeeld, het gebruik van ESG-risicoscores)
 • de uitsluiting van controversiële activiteiten (tabak, wapens, steenkool, onconventionele energie zoals teerzanden, schaliegas en -olie …)
 • de uitsluiting van bedrijven die de principes van het Global Compact van de Verenigde Naties niet naleven
 • een 'Best-in-class'-benadering
 • een actief aandeelhouderschap

Dit product promoot milieu of sociale kenmerken, maar heeft geen duurzame beleggingsdoelstelling op zich.

Meer informatie over de strategieën die AG op zijn Tak 21-producten toepast, vindt u in hun Aanpak voor duurzaam en verantwoord beleggen.

Het Towards Sustainability-label

De POZ draagt sinds maart 2020 het ‘Towards Sustainability’-label. Dit duurzaamheidslabel, dat regelmatig opnieuw wordt geëvalueerd en voortdurend wordt gecontroleerd, is een kwaliteitsnorm onder toezicht van het Centraal Labeling Agentschap (CLA). Om aan deze norm te voldoen, moeten financiële producten beantwoorden aan een aantal minimumvereisten met betrekking tot duurzaamheid, zowel op het vlak van de portefeuille als op dat van het beleggingsproces. Meer informatie over dit label vindt u op towardssustainability.be.

De toekenning van dit label betekent echter niet dat de POZ beantwoordt aan uw eigen duurzaamheids-doelstellingen.

Meer weten?

Neem zeker kennis van de algemene voorwaarden en de infofiche voor u een contract afsluit.

Niet tevreden?

U kunt met al uw vragen in eerste instantie terecht bij uw adviseur of door artikel 21 van de algemene voorwaarden van de bank te lezen.

Voor klachten kunt u terecht bij BNP Paribas Fortis nv, Klachtenmanagement JQABD, Warandeberg 3, 1000 Brussel, tel. 02 228 72 18, klachtenmanagement@bnpparibasfortis.com of via www.bnpparibasfortis.be > suggesties of klachten > online formulier.

Bent u niet tevreden met de voorgestelde oplossing, dan kunt u een klacht indienen bij de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, KBO: 884.072.054, tel.: 02 547 58 71,
info@ombudsman-insurance.be -
www.ombudsman-insurance.be.

Ook interessant voor u

 • VAPZ

  Het fiscaal voordelige Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen is een must voor elke ondernemer, met of zonder vennootschap. Ook voor starters. Het is nooit te vroeg om aan uw pensioen te denken.

  Ontdek VAPZ

 • Individueel pensioensparen

  Denk naast het aanvullend pensioen ook aan pensioensparen en langetermijnsparen voor privépersonen. U zorgt voor een extra appeltje voor de dorst en geniet intussen elk jaar een belanstingvermindering.

  Ontdek Pensioensparen

 • Gewaarborgd Inkomen

  Wenst u een dekking tegen arbeidsongeschiktheid door ziekte of een ongeval, los van pensioenopbouw? Bied uzelf en uw naasten financiële gemoedsrust met de verzekering Gewaarborgd Inkomen.

  Ontdek de verzekering

Wettelijke informatie

De 80%-regel bepaalt dat de som van uw wettelijk pensioen (eerste pijler) en uw beroepsgebonden aanvullend pensioen (tweede pijler) bij een volledige loopbaan van 40 jaar niet hoger mag zijn dan 80% van uw gemiddelde inkomen van de voorbije drie jaar. Het aanvullende pensioen dat u eventueel privé opbouwt met pensioensparen of langetermijnsparen (derde pijler), telt niet mee voor deze berekening.

Aanvullende pensioenverzekeringen voor zelfstandigen vallen niet onder de beschermingsregeling voor tak 21-producten en zijn dus niet gedekt door het Garantiefonds voor financiële diensten.

De Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ) is een tak 21 verzekeringsproduct van AG naar Belgisch recht, verdeeld door BNP Paribas Fortis.

AG Insurance (afgekort AG) NV - E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel - www.aginsurance.be - info@aginsurance.be - RPR Brussel - BTW BE 0404.494.849 - Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Tussenpersoon: BNP Paribas Fortis NV – Warandeberg 3, B-1000 Brussel - RPR Brussel - BTW BE 0403.199.702, is ingeschreven onder dit nummer bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent, vergoed door commissies, voor AG Insurance NV. BNP Paribas Fortis nv bezit een deelneming van meer dan 10% in AG Insurance NV.

Het delen van uw scherm Easy Banking Web
Als u op dit moment telefonisch of via chat contact heeft met een Easy Banking adviseur, kunt u beginnen met het delen van uw scherm Easy Banking Web.
Het delen van het sessienummer
Om het delen van uw scherm Easy Banking Web te activeren, kunt u het onderstaande sessienummer doorgeven aan de Easy Banking adviseur met wie u contact heeft.

Sessienummer: