VERZEKEREN

Groepsverzekering: Pension@work

PRAKTISCH

Groepsverzekering

Pension@work is een groepsverzekering van AG, waarmee u bijdraagt aan het aanvullend pensioen van uw werknemers. En dat op een fiscaalvriendelijke manier, want uw vennootschap mag de premies binnen de 80%-regel* aftrekken als beroepskost.

UW VOORDELEN

Aantrekkelijk loonpakket

Met een goede groepsverzekering biedt u uw personeel een interessant loonvoordeel aan. De praktijk wijst uit dat Pension@work een competitief aanbod is, dat doorslaggevend kan zijn bij het aantrekken en behouden van gemotiveerde medewerkers.

MEER INFO

Maak een afspraak

Wilt u graag weten wat Pension@work kan bijdragen aan uw zaak of praktijk? Uw bank geeft u graag advies op maat. Contacteer uw persoonlijke adviseur of bel het Easy Banking Centre op 02 433 43 31 voor een afspraak via videogesprek.

Voordelig voor iedereen

Het wettelijk pensioen in België staat onder druk. Voor veel werknemers is een aanvullend pensioen bovenop hun wettelijk pensioen dan ook een must om hun levensstandaard te behouden.

Geef uw werknemers daarbij een flinke voorsprong door via Pension@work maandelijks een premie voor hen te storten in een groepsverzekering. Een gebaar dat ze zeker zullen waarderen. En bovendien fiscaal interessant, zowel voor hen als voor u.

Pension@work in een notendop

Waarom als zelfstandig bedrijfsleider kiezen voor de groepsverzekering Pension@work? Ontdek de belangrijkste voordelen.

Motiverend loonbeleid

Een goede groepsverzekering is een sterke troef voor het vinden, motiveren en belonen van personeel. U bepaalt zelf de hoogte van de premie die u betaalt per categorie van werknemer.

Positief imago

U bouwt mee aan het aanvullend pensioen van al uw werknemers. Tegelijk biedt u hun gezin bescherming bij arbeidsongeschiktheid en overlijden. Zo toont u zich een zorgzame werkgever.

Flexibel

Bij de start bepaalt u de financiering: u stort de premies volledig zelf of laat uw werknemers een persoonlijke bijdrage betalen. U past de bijdragen ook vrij aan tijdens de looptijd van uw contract.

Minder belastingen

Uw vennootschap kan haar bijdragen binnen de 80%-regel* volledig fiscaal aftrekken als beroepskost. Ook uw werknemers genieten 30% belastingvermindering op hun eventuele persoonlijke bijdrage.

Minder sociale bijdragen

Als werkgever betaalt u een RSZ-bijdrage van maar 8,86% op de gestorte premies. Dat maakt van de groepsverzekering de goedkoopste loonsverhoging voor uw werknemers.

Transparant en efficiënt

U beheert de groepsverzekering van uw medewerkers makkelijk en veilig online. Via de app en de desktoptoepassing MyAG Employee Benefits hebben uw werknemers zelf ook altijd zicht op de stand van hun pensioenplan.

Keuze uit drie formules

U kunt kiezen uit drie groepsverzekeringen:

 • Algemeen Plan: voor al uw werknemers. Wie al in dienst was op het moment van ondertekening van uw contract, krijgt de keuze om al dan niet mee in te stappen. Nieuwe werknemers sluiten sowieso mee aan.
 • Bonusplan: bij het behalen van de doelstellingen stort u een bonus voor uw werknemers in hun aanvullend pensioen. Dat is fiscaal voordeliger dan een cash bonus.
 • Individuele Pensioentoezegging (IPT): extra motivatie voor werknemers met een sleutelpositie in uw onderneming, zoals kaderleden, vertegenwoordigers, ploegbazen ...

DE GROEPSVERZEKERING

Meer dan een aanvullend pensioen

Met een groepsverzekering biedt u uw werknemers en hun gezin ook meer financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid of vroegtijdig overlijden.

Inbegrepen waarborgen

De groepsverzekering omvat standaard twee aanvullende waarborgen die uw medewerkers en hun gezin financiële bescherming bieden:

 •  Kapitaal bij overlijden: ingeval uw werknemer overlijdt vóór zijn wettelijke pensioenleeftijd, krijgen zijn begunstigden een vooraf bepaald minimumkapitaal uitgekeerd.
 •  Premievrijstelling: is uw werknemer tijdelijk of blijvend arbeidsongeschikt, dan betaalt AG Insurance de bijdragen voor zijn pensioenopbouw terug.

Optionele waarborgen

Behalve bij het Bonusplan kunt u nog twee aanvullende waarborgen extra in uw groepsverzekering voorzien:

 • Extra kapitaal bij overlijden door een ongeval: wanneer uw werknemer overlijdt als gevolg van een ongeval, krijgen zijn begunstigden een extra kapitaal bovenop het kapitaal overlijden uitgekeerd.
 • Rente bij arbeidsongeschiktheid: uw werknemer krijgt bij arbeidsongeschiktheid een aanvullend vervangingsinkomen bovenop het wettelijke. 

Klachten

U kunt met al uw vragen in eerste instantie terecht bij uw adviseur of door artikel 21 van de algemene voorwaarden van de bank te lezen.

Voor klachten kunt u terecht bij BNP Paribas Fortis NV, Klachtenmanagement JQABD, Warandeberg 3, 1000 Brussel, Tel.: 02 228 72 18, e-mail: klachtenmanagement@bnpparibasfortis.com  of via www.bnpparibasfortis.be > suggesties of klachten > online formulier.

Bent u niet tevreden met de voorgestelde oplossing, dan kunt u een klacht indienen bij de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, Tel.: 02 547 58 71, Fax: 02 547 59 75, www.ombudsman.as.

Risico

Aanvullende pensioenverzekeringen voor werknemers vallen niet onder de beschermingsregeling voor tak 21-producten en zijn dus niet gedekt door het Garantiefonds voor financiële diensten.

Wenst u meer informatie of advies op maat?Maak online een afspraak

Ook interessant voor u

 • VAPZ

  Het fiscaal voordelige Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) is een must voor elke ondernemer, met of zonder vennootschap. Ook voor starters. Het is nooit te vroeg om aan uw pensioen te denken.

  Ontdek VAPZ

 • IPT

  Vul als zelfstandige met een vennootschap uw VAPZ aan met een Individuele Pensioentoezegging (IPT). Uw vennootschap betaalt de premies voor u en kan ze onder voorwaarden volledig fiscaal aftrekken.

  Ontdek IPT

 • Individueel pensioensparen

  Denk naast het aanvullend pensioen ook aan pensioensparen en langetermijnsparen voor privépersonen. U zorgt voor een extra appeltje voor de dorst en geniet intussen elk jaar belastingvermindering.

  Ontdek Pensioensparen

Wettelijke informatie

Pension@work is een groepsverzekering (tak 21) naar Belgisch recht van AG, aangeboden door BNP Paribas Fortis. Deze verzekering wordt aangegaan voor een overeengekomen looptijd.

AG nv, Emile Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be – Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Tussenpersoon: BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0403.199.702, is als kredietinstelling naar Belgisch recht onderworpen aan het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank en de Nationale Bank van België. BNP Paribas Fortis nv is ingeschreven onder het voornoemde ondernemingsnummer bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent, vergoed door commissies, voor AG nv. BNP Paribas Fortis nv bezit een deelneming van meer dan 10% in AG nv.

Het delen van uw scherm Easy Banking Web
Als u op dit moment telefonisch of via chat contact heeft met een Easy Banking adviseur, kunt u beginnen met het delen van uw scherm Easy Banking Web.
Het delen van het sessienummer
Om het delen van uw scherm Easy Banking Web te activeren, kunt u het onderstaande sessienummer doorgeven aan de Easy Banking adviseur met wie u contact heeft.

Sessienummer: