VERZEKEREN

Verzekeringen voor artsen

U wilt graag zekerheid voor uzelf en uw gezin. Dat betekent, een onmiddellijke bescherming zonder financiële kopzorgen. Bijvoorbeeld wanneer u door een ongeval of ziekte niet in staat bent om te werken. En na uw medische carrière geniet u het liefst van een welverdiend pensioen. Ontdek onze verschillende formules en bekijk samen met uw adviseur hoe u zich optimaal beschermt.

VERZEKEREN

Zekerheid, vandaag en morgen

 • RIZIV-contract

  Als geconventioneerde zorgverstrekker stort u uw RIZIV-premies in een aangepast RIZIV-contract, een tak 21-spaarverzekering van AG. U geniet een goede inkomensbescherming dankzij vijf solidariteitsprestaties.

  Ontdek Riziv-contract

 • Met een Verzekering Gewaarborgd Inkomen

  Ziek of tijdelijk out door een ongeval? Met deze verzekering krijgt u een extra uitkering boven op de wettelijke bij arbeidsongeschiktheid. Zo blijft u in staat om in uw vaste kosten en gezinsuitgaven te voorzien. Een hele geruststelling, toch?

  Verzekering gewaarborgd inkomen

 • Met een Individuele Pensioentoezegging (IPT)

  Met de pensioenverzekering IPT bouwt u via uw vennootschap een mooi aanvullend pensioen op. Daarbovenop krijgt u de optie tot een vervangingsinkomen bij werkonbekwaamheid door ziekte of ongeval. Ook mooi meegenomen: uw onderneming neemt de betaling van de premies op zich.

  Ontdek Individuele Pensioentoezegging

Interesse? Uw Adviseur Expert Medicals geeft u graag meer uitleg.Maak een afspraak

Wettelijke informatie

Deze spaarverzekering draagt sinds maart 2020 het Towards Sustainability label. Dit label, dat jaarlijks opnieuw wordt geëvalueerd, is een kwaliteitsnorm die onder toezicht staat van het Central Labelling Agency of the Belgian SRI Label (CLA). Om aan deze norm te voldoen, moeten financiële producten beantwoorden aan een aantal minimumvereisten met betrekking tot duurzaamheid, zowel op het vlak van de portefeuille als op dat van het beleggingsproces.

De toekenning van dit label betekent echter niet dat dit product beantwoordt aan uw eigen duurzaamheidsdoelstellingen en evenmin dat het label voldoet aan toekomstige nationale of Europese regelgevingen. Meer informatie hierover vindt u op de website van de FSMA.

De Individuele Pensioentoezegging (IPT) is een tak 21 of 23-pensioenverzekering naar Belgisch recht van AG, aangeboden door BNP Paribas Fortis. Deze verzekering wordt aangegaan voor een overeengekomen looptijd.

AG nv, Emile Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be – Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Tussenpersoon: BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0403.199.702, is als kredietinstelling naar Belgisch recht onderworpen aan het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank en de Nationale Bank van België. BNP Paribas Fortis nv is ingeschreven onder het voornoemde ondernemingsnummer bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent, vergoed door commissies, voor AG nv. BNP Paribas Fortis nv bezit een deelneming van meer dan 10% in AG nv.

Het delen van uw scherm Easy Banking Web
Als u op dit moment telefonisch of via chat contact heeft met een Easy Banking adviseur, kunt u beginnen met het delen van uw scherm Easy Banking Web.
Het delen van het sessienummer
Om het delen van uw scherm Easy Banking Web te activeren, kunt u het onderstaande sessienummer doorgeven aan de Easy Banking adviseur met wie u contact heeft.

Sessienummer: