LENEN

Kredietaanbod voor artsen

Wilt u een huis kopen of hebt u een nieuwe auto of medisch materieel nodig? Onze Adviseurs Expert Medicals helpen u met het vinden van oplossingen die optimaal rekening houden met uw familiale, financiële en professionele situatie. Reken op  een extra voordelig aanbod op maat en advies voor al uw vragen.

Lenen voor uw huis en praktijk

Soepel Woonkrediet

Onze adviseurs stellen een woonkrediet samen dat beantwoordt aan uw behoeften, zoals:

 • een verlaagde terugbetaling tijdens de eerste 3 jaren
 • de optie om meer te lenen dan de aankoopprijs van uw woning
 • de keuze om het terugbetaalde kapitaal onder bepaalde voorwaarden terug op te nemen

Ontdek het Hypothecair krediet

Bulletkrediet met waarborg

Is uw praktijk een vennootschap? U bouwt via uw onderneming met het Individuele Pensioentoezeggingsprogramma (IPT) heel makkelijk een aanvullend pensioen op. De combinatie Bulletkrediet en IPT biedt onder bepaalde voorwaarden extra mogelijkheden:

 • U betaalt via uw onderneming de aankoop, bouw of renovatie van uw privéwoning (en praktijk).
 • Het kapitaal dat u via uw vennootschap opbouwt in uw IPT-pensioenplan geldt daarbij als waarborg voor de terugbetaling van uw krediet.

Contacteer ons voor meer info.

Lenen voor uw wagen

 • Operationele Leasing

  U huurt een gloednieuwe bedrijfswagen voor een vaste maandelijkse prijs die alle kosten dekt. Inclusief uw verzekering en winterbanden! Kortom, u beschikt over een totaaloplossing voor al uw verplaatsingen.

  Ontdek Operationele Leasing

 • Financiële Leasing

  Huur uw nieuwe auto in plaats van hem direct aan te kopen. U kiest de leverancier en wij nemen alle administratie voor onze rekening. Na afloop van uw leasingcontract krijgt u alsnog de optie tot aankoop.

  Ontdek Financiële leasing

 • Krediet op Afbetaling

  Snel en makkelijk krediet opnemen? Deze formule biedt u een flexibele en administratief eenvoudige oplossing. Ook levert ze u een fiscaal voordeel op. Zo kunt u de interesten aftrekken als beroepskost.

  Ontdek Krediet op Afbetaling

Medisch materiaal leasen

Financiële Leasing

De aankoop van een tandartsstoel, een onderzoeklamp of ander specifiek medisch materieel neemt een grote hap uit uw budget. Met Financiële Leasing beschikt u over een interessant alternatief. De voordelen:

 • Deze formule geeft u extra financiële ademruimte voor eventuele andere investeringen.
 • Voorfinanciering van de btw door uw leasingmaatschappij. U kiest de leverancier.
 • Wij nemen de rest van de administratie voor onze rekening.
 • De optie tot definitieve aankoop bij afloop van uw leasingcontract.

Ontdek Financiële leasing

Een vraag of advies nodig? Onze Adviseurs Expert Medicals zijn er voor u.Maak een afspraak

Wettelijke informatie

Kredietvorm: hypothecair krediet voor (on)roerend goed. De bepalingen inzake hypothecair krediet in hoofdstuk 2 van titel 4 van boek VII van het Wetboek van Economisch Recht zijn van toepassing. Onder voorbehoud van aanvaarding van uw aanvraag door BNP Paribas Fortis nv, kredietgever, Warandeberg 3, 1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0403.199.702.

De Individuele Pensioentoezegging (IPT) is een tak 21 of 23-pensioenverzekering naar Belgisch recht van AG, aangeboden door BNP Paribas Fortis. Deze verzekering wordt aangegaan voor een overeengekomen looptijd.

AG nv, Emile Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be – Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Tussenpersoon: BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0403.199.702, is als kredietinstelling naar Belgisch recht onderworpen aan het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank en de Nationale Bank van België. BNP Paribas Fortis nv is ingeschreven onder het voornoemde ondernemingsnummer bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent, vergoed door commissies, voor AG nv. BNP Paribas Fortis nv bezit een deelneming van meer dan 10% in AG nv.

Alvorens een beleggingsbeslissing te nemen, raden we elke belegger aan om kennis te nemen van de financiële infofiche en de algemene voorwaarden met een beschrijving van de kenmerken van de Individuele Pensioentoezegging. Deze documentatie is beschikbaar in elk kantoor van BNP Paribas Fortis.

Verhuurder: Arval Belgium nv, Ikaroslaan 99, 1930 Zaventem – RPR Brussel – BTW BE 0436.781.102, nevenverzekeringstussenpersoon geregistreerd bij de FSMA onder het nummer 047238 A. Onder voorbehoud van aanvaarding van uw aanvraag.

Leasinggever: ES Finance nv – Commerciële benaming: BNP Paribas Leasing Solutions, Gentsesteenweg 1440, 1082 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0430.506.289. Onder voorbehoud van aanvaarding van uw aanvraag.

De inhoud van deze bladzijden heeft een uitsluitend informatief doel. Zij geldt in geen enkel opzicht als advies. BNP Paribas Fortis is niet verantwoordelijk voor de inhoud, zelfs niet in het geval van fouten, incorrecte gegevens of onvolledige informatie.

De aangeboden inlichtingen worden u louter ter informatie meegedeeld en houden in geen geval een aanbod of belofte tot krediet in. Ze worden u meegedeeld met het oog op verdere onderhandeling. De bank behoudt zich het recht voor om de aangeboden informatie op haar website op elk moment te wijzigen zonder voorafgaand overleg en zonder de (potentiële) klanten hierover in te lichten.

Het delen van uw scherm Easy Banking Web
Als u op dit moment telefonisch of via chat contact heeft met een Easy Banking adviseur, kunt u beginnen met het delen van uw scherm Easy Banking Web.
Het delen van het sessienummer
Om het delen van uw scherm Easy Banking Web te activeren, kunt u het onderstaande sessienummer doorgeven aan de Easy Banking adviseur met wie u contact heeft.

Sessienummer: