VERZEKEREN

Medische aansprakelijkheidsverzekering*

PRAKTISCH

Uw aansprakelijkheid verzekerd

Arts, kinesist, verpleegkundige, ergotherapeut, tandarts, pedicure… Deze verzekering dekt uw medische beroepsaansprakelijkheid. Ze vergoedt de schade die u iemand berokkent tijdens het uitoefenen van uw professionele activiteit.

UW VOORDELEN

Met vier BA waarborgen

Vier waarborgen garanderen u een optimale bescherming van uw aansprakelijkheid: bij directe en indirecte risico’s, een BA Uitbating, een BA Toevertrouwde goederen en een BA Na levering.

MEER INFO

Vraag uw offerte aan

Op zoek naar advies op maat om uw medische beroepsaansprakelijkheid te verzekeren? Contacteer uw persoonlijke adviseur of bel het Easy Banking Centre op 02 433 43 31 voor een videogesprek.

Onderneem met een gerust gemoed

U bent actief in de medische of paramedische sector? Dan is het belangrijk dat uw beroepsaansprakelijkheid goed verzekerd is. Want als u tijdens het uitoefenen van uw activiteit iemand schade berokkent en u wordt hiervoor aansprakelijk gesteld, bijvoorbeeld bij een foute diagnose of een verkeerde behandeling, dan moet u het slachtoffer vergoeden. Een kost die snel hoog kan oplopen.

Een complete verzekering voor zorgverleners

Hoge vergoedingen, een maximum aan gedekte risico’s, ook na het stopzetten van uw activiteiten: uw beroepsaansprakelijkheid is in goede handen!

Hoge verzekerde kapitalen

Het maximumbedrag hangt af van het risico van uw beroep, tot:

 • zo’n 5.000.000 euro voor lichamelijke schade
 • zo’n 250.000 euro voor materiële schade

Uitloopdekking

Uw verzekeringscontract loopt af omdat u uw activiteiten stopzet? Dan geniet u gratis van een uitloop- of posterioriteitsdekking: ook schade na de duurtijd van uw contract is verzekerd.

Een maximum aan gedekte risico’s

Een fout, een late diagnose, een slechte behandeling… De verzekering BA Beroep dekt de schade die u veroorzaakt. En daarbovenop geniet u van de waarborgen Uitbating, Toevertrouwde goederen en Na levering.

Deontologische verplichting

U bent arts? De Orde der geneesheren legt het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering op als voorwaarde om het beroep te mogen uitoefenen. Met deze verzekering bent u dus meteen deontologisch in orde.

De 4 BA waarborgen: enkele voorbeelden

BA Beroep

De late diagnose van een melanoom, brandwonden na een permanente ontharing, een infectie aan de voet na een pedicurebehandeling… Begaat u een fout, dan vergoedt de verzekering BA Beroep uw patiënt of klant in uw plaats.

BA Toevertrouwde goederen

Als tandarts beschadigt u de tandprothese van een patiënt, u bent audioloog en tijdens het afregelen laat u het hoorapparaat vallen dat u is toevertrouwd... De BA Toevertrouwde goederen vergoedt de herstellingskosten die aan u worden doorgerekend.

BA Uitbating

U bent verpleegkundige aan huis. Tijdens het bezoek aan een patiënt stoot u per ongeluk een kostbaar stuk om. De BA Uitbating komt tussen in de kosten.

BA Na levering

U verkoopt uw klant of patiënt een product in het kader van uw medische of paramedische activiteiten. Achteraf blijkt dat dit product schade veroorzaakt, bijv. een allergische reactie. De BA Na levering kan deze schade vergoeden.

Welke beroepen?

Verzekerde beroepen en kapitalen

Algemene en gespecialiseerde arts, pediater, cardioloog, kinesist, psychiater, veearts, verloskundige, verplegend personeel, maar ook ergotherapeut, logopedist, pedicure, podoloog, voedingsdeskundige, schoonheidsspecialist, tatoeage en piercing… Ontdek hier de lijst met verzekerde activiteiten en de bijhorende kapitalen.

De omvang van uw bescherming

De belangrijkste gedekte risico’s

 • schade berokkend aan derden door daden of nalatigheden die het rechtstreekse gevolg zijn van de wettige uitoefening van uw beroep

 • schade door het gebruik van instrumenten, toestellen en stoffen die noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van uw verzekerde beroepsactiviteit

 • schade veroorzaakt door ondersteunend personeel, technicus, secretariaatsmedewerker, stagiair of vervangende collega die voor u werkt, net als hun persoonlijke aansprakelijkheid

 • indirecte beroepsrisico’s. Dit gaat over schade die niet het rechtstreekse gevolg is van een door u gestelde medische of paramedische daad

 • de risico’s bij Burgerlijke Aansprakelijkheid Uitbating, Toevertrouwde goederen en Na levering

De belangrijkste niet-gedekte risico’s

 • opzettelijk veroorzaakte schade, schade die voortvloeit uit een weigering om iemand in gevaar te helpen, schade die het gevolg is van intoxicatie door alcohol of medicijnen of die veroorzaakt is onder invloed van verdovende middelen

 • schade, bij BA Beroep, als gevolg van wettelijk, deontologisch of disciplinair verboden medische en paramedische activiteiten

 • objectieve aansprakelijkheid bij brand of ontploffing, bij BA Uitbating

 • schade, bij BA Toevertrouwde goederen, aan instrumenten of toestellen die u gebruikt

 • schade, bij BA Na levering, die het gevolg is van een zichtbaar gebrek bij de levering of een gebrek dat u bekend was voor het schadegeval zich heeft voorgedaan

Ontdek de volledige lijst van alle gedekte en niet-gedekte risico’s

 • Bovenstaande opsomming is niet volledig. De exacte omvang van de waarborgen vindt u terug in de Algemene Voorwaarden. Op de infofiche staan de belangrijkste kenmerken van deze bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering vermeld. Voor een offerte kunt u terecht bij uw adviseur of belt u naar het Easy Banking Centre op het nummer 02 433 43 31.

Meer weten?

Vooraleer u uw contract afsluit, lees eerst deze documenten:

Niet tevreden?

U kunt met al uw vragen in eerste instantie terecht bij uw adviseur of door artikel 21 van de algemene voorwaarden van de bank te lezen.

Voor klachten kunt u terecht bij BNP Paribas Fortis nv, Klachtenmanagement JQABD, Warandeberg 3, 1000 Brussel, tel. 02 228 72 18, klachtenmanagement@bnpparibasfortis.com of via www.bnpparibasfortis.be > suggesties of klachten > online formulier.

Bent u niet tevreden met de voorgestelde oplossing, dan kunt u een klacht indienen bij de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, KBO: 884.072.054, tel.: 02 547 58 71,
info@ombudsman-insurance.be -
www.ombudsman-insurance.be.

En wat bij schade?

Een patiënt of klant stelt u in gebreke, u wil een schadegeval aangeven… Ons team staat voor u klaar. We helpen u graag verder.

Contacteer ons

VERZEKER UW MEDISCHE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID

in drie stappen

1

Bekijk uw dekking

Controleer of uw beroep voorkomt op de lijst met medische en paramedische beroepen.

2

Contacteer ons

Samen bekijken we hoe we uw medische aansprakelijkheid kunnen beschermen.

3

Vraag uw offerte aan

Ontvang een persoonlijk voorstel, aangepast aan uw activiteit.

Vraag uw adviseur naar deze verzekering of bel het Easy Banking Centre voor een videogesprek.Bel ons op 02 433 43 31

Ook interessant voor u

 • BA objectieve brand en ontploffing

  Een verplichte verzekering wanneer u een zaak uitbaat die publiekelijk  toegankelijk is, die slachtoffers van brand en ontploffing in uw zaak dekt.

  Ontdek deze verzekering

 • Rechtsbijstand Uitbating

  Men vraagt u schade te vergoeden, u wordt voor de rechter gedaagd… Dankzij deze verzekering bent u juridisch beschermd.

  Ontdek deze verzekering

Wettelijke informatie

AG Insurance (afgekort AG) NV - E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel - www.aginsurance.be - info@aginsurance.be - RPR Brussel - BTW BE 0404.494.849 - Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Tussenpersoon: BNP Paribas Fortis NV – Warandeberg 3, B-1000 Brussel - RPR Brussel - BTW BE 0403.199.702, is ingeschreven onder dit nummer bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent, vergoed door commissies, voor AG Insurance NV. BNP Paribas Fortis nv bezit een deelneming van meer dan 10% in AG Insurance NV.

Het delen van uw scherm Easy Banking Web
Als u op dit moment telefonisch of via chat contact heeft met een Easy Banking adviseur, kunt u beginnen met het delen van uw scherm Easy Banking Web.
Het delen van het sessienummer
Om het delen van uw scherm Easy Banking Web te activeren, kunt u het onderstaande sessienummer doorgeven aan de Easy Banking adviseur met wie u contact heeft.

Sessienummer: