Cookiebeleid

BNP Paribas Fortis ('wij', 'ons') gebruikt cookies en andere trackers (hierna 'cookies') op deze website (hierna 'de Website'). De cookies zorgen ervoor dat de Website naar behoren werkt en maken onder meer het aanmeldproces mogelijk. Door cookies te gebruiken, kan BNP Paribas Fortis ook uw online-ervaring verbeteren. Cookies worden ook gebruikt om de inhoud en/of de publiciteit op de Website of andere (niet-) BNP Paribas Fortis -websites aan te passen aan uw persoonlijke behoeften en voorkeuren.

Door geen cookies te aanvaarden, belet u BNP Paribas Fortis en haar partners om uw online-ervaring te optimaliseren. Sommige delen van de Website zullen bovendien niet ideaal werken. Door cookies te aanvaarden, stemt u ermee in dat we de cookies gebruiken zoals vermeld in dit cookiebeleid. Indien u dit wenst, kunt u uw cookievoorkeuren altijd wijzigen in de cookiebeheertool die toegankelijk is via de voettekst van de website.

Alle details over de cookies die op deze Website worden gebruikt, vindt u in dit cookiebeleid. Dit beleid legt ook uit voor welke doeleinden deze cookies worden gebruikt, wie ze plaatst, hoe u ze kunt beheren of verwijderen en wat uw rechten zijn als bezoeker van de Website.

We wensen u een plezierige lees- en surfervaring toe.

1. Wat is een cookie?

Cookies zijn kleine tekst-, beeld- of softwarebestanden die uw webbrowser op uw toestel bewaart wanneer u websites en toepassingen gebruikt. Het woord ‘apparaat’, zoals gebruikt in dit cookiebeleid, verwijst naar computers, smartphones, tablets en alle andere toestellen die worden gebruikt om op het internet te surfen.

Cookies kunnen ofwel: (i) sessiespecifiek zijn, wat betekent dat ze van uw apparaat worden verwijderd zodra de browsersessie wordt gesloten; of (ii) permanent zijn, wat betekent dat ze op uw apparaat blijven staan totdat ze worden verwijderd. Raadpleeg Hoofdstuk 3 voor meer informatie over de sessiespecifieke en permanente cookies.

Cookies voeren een aantal nuttige functies uit, zoals:

 • U authenticeren en identificeren op onze websites en/of applicaties, zodat we u de diensten kunnen leveren die u vraagt;
 • De beveiliging van de website en/of applicaties verbeteren, onder meer om frauduleus gebruik van inloggegevens te voorkomen en gebruikersgegevens te beschermen tegen toegang door onbevoegde personen;
 • U gepersonaliseerde reclame sturen, met name op basis van uw browsergeschiedenis en uw onlinevoorkeuren;
 • Uw gebruik van onze websites en/of applicaties monitoren om ze te verbeteren;
 • Uw gebruikerservaring verbeteren door de inhoud van de website en/of applicaties aan te passen aan en af te stemmen op uw interesses zodat wij en onze partners u relevantere advertenties en inhoud van BNP Paribas Fortis kunnen verstrekken op websites en in applicaties die losstaan van BNP Paribas Fortis.
 • de informatie die u ons hebt verstrekt, onthouden (bijvoorbeeld om formulieren automatisch in te vullen met gegevens die u eerder aan ons hebt doorgegeven zodat u zich sneller kunt aanmelden);
 • Uw voorkeuren en instellingen bijhouden (bv. taal, tijdzone enz.) of waar u gestopt bent in uw gebruik van de websites en/of toepassingen van BNP Paribas Fortis;

2. Welke informatie kan in een cookie worden opgeslagen?

De informatie die door de cookies op uw apparaat wordt opgeslagen, kan betrekking hebben op het volgende, afhankelijk van de bewaartermijn:

 • de webpagina's die u op dat apparaat hebt bezocht;
 • de advertenties waarop u hebt geklikt;
 • de browser die u gebruikt;
 • uw IP-adres;
 • en alle andere informatie die u hebt verstrekt op de bezochte websites en/of in onze applicaties.

Cookies kunnen persoonsgegevens bevatten. Wanneer u kiest welke soorten cookies u op uw apparaat toestaat, kunnen deze cookies rechtstreeks worden geplaatst door ons (first-party cookies) of door een van onze partners (cookies van derden).

Wanneer we cookies gebruiken die persoonsgegevens verzamelen, vallen dit verzamelen en de ermee gepaard gaande verwerkingsactiviteiten onder onze Gegevensbeschermingsverklaring.

Wanneer u toestemming geeft voor de installatie van cookies van derden op uw apparaat, hebben onze partners toegang tot de informatie die ze bevatten (zoals uw surfstatistieken wanneer u cookies van derden analyseert) in overeenstemming met onze Privacyverklaring en die van onze partners.

3. Welke cookies gebruiken wij en voor welk doel?

We hebben de cookies op deze Website onderverdeeld in drie hoofdcategorieën, op basis van hun doelen:

1. Strikt noodzakelijke cookies (verplicht)

Deze cookies kunnen niet worden geweigerd als u de Website wilt bezoeken. Dat is goed, want ze zorgen ervoor dat de Website stabiel is en goed en veilig werkt. Ze worden alleen door ons geplaatst en ze verzamelen anonieme gegevens.

Wanneer u de website bijvoorbeeld voor het eerst bezoekt, wordt u gevraagd uw taal te kiezen zodat de webpagina's automatisch in die taal openen.

Tool

Beschrijving

Cookie

Doel

Geldigheid

Adobe Analytics

Adobe Analytics wordt gebruikt voor het aanleveren van globale statistieken over navigatie. Bij niet-aanvaarding van de comfortcookies worden alle gegevens anoniem getrackt. Zo kan de bank de prestaties van de website controleren en indien nodig verbeteren.

_sdsat_enrolment_ID

Gebruikt om de waarde te onthouden van een unieke identificator van de transactie die plaatsvindt bij een inschrijving.

 

_sdsat_language

Deze cookie wordt gebruikt om de taal waarin de content wordt weergegeven te onthouden.

1 jaar

_sdsat_MGM_sponsor_ID

Deze cookie wordt gebruikt om de unieke identificator van een 'sponsor'-gebruiker in het 'Members get members'-proces van Hello bank! te onthouden.

 

_sdsat_MGM_user_ID

Deze cookie wordt gebruikt om de unieke identificator van een 'vriend'-gebruiker in het 'Members get members'-proces van Hello bank! te onthouden.

 

_sdsat_zid

Custom Adobe Dynamic Tag Manager cookie.

 

AMCV_F46824205476152E0A4C98A2%40AdobeOrg

De AMCV cookie bevat de Experience Cloud visitor ID or MID. De MID wordt opgeslagen in een sleutel-waarde-paar dat deze syntaxis volgt: mid | Experience Cloud ID. Om meer te weten over het privacybeleid van de Adobe Experience Cloud of om uit te schrijven, zie http://www.adobe.com/nl/privacy/opt-out.html.

2 jaar

AMCVS_F46824205476152E0A4C98A2%40AdobeOrg

De cookie AMCVS fungeert als een vlag die aangeeft dat de sessie is geïnitialiseerd. De waarde ervan is altijd '1' en wordt verwijderd wanneer de sessie is beëindigd.

Sessie

demdex

De Adobe Experience Cloud Identity Service gebruikt het demdex-cookie (met het BNPPF-organisatie-ID en AMCV-cookie) om een unieke, permanente identificator voor onze websitebezoekers te creëren en op te slaan. Met deze cookies kan de Adobe-ID-service bezoekers in de verschillende domeinen van BNP Paribas Fortis volgen en het delen van gegevens tussen verschillende Experience Cloud-oplossingen die BNP Paribas Fortis gebruikt mogelijk maken.

180 dagen

dpm

DPM (Data Provider Match) informeert interne Adobe-systemen dat een oproep van de Adobe Experience Cloud ID Service een bezoekers-ID aanvraagt. Dit gebeurt alleen wanneer het AMCV-cookie (dat een Experience Cloud-id bevat) niet is ingesteld.

180 dagen

s_cc

Deze cookie wordt ingesteld en gelezen door de JavaScript-code om te bepalen of cookies geactiveerd zijn (gewoon op 'True' ingesteld). Deze cookie is een sessiecookie dat verloopt als de browser wordt gesloten. Zonder deze cookie kunnen we geen prestatie-analyse van de website uitvoeren (wat er werd bezocht en wat niet).

Sessie

s_ecid

De ECID-cookie bevat de Experience Cloud ID (ECID) of MID. De MID wordt opgeslagen in een sleutel/waarde-paar met de volgende syntaxis: s_ecid=MID|Experience Cloud ID. Deze cookie wordt door het domein van de klant geplaatst nadat het AMCV-cookie door de klant is ingesteld. De cookie heeft tot doel permanente ID-tracking toe te staan in de 1e partij-status en wordt gebruikt als referentie-ID in het geval dat de AMCV-cookie is verlopen. Kijk bij AMCV-cookie voor meer informatie. Voor details over het privacybeleid van de Adobe Experience Cloud of om uit te schrijven, zie http://www.adobe.com/nl/privacy/opt-out.html.

2 jaar

s_fid

Deze cookie wordt gebruikt om een unieke bezoeker te identificeren als de standaard s_vi cookie niet beschikbaar is door cookiebeperkingen door derden.

2 jaar

s_pc

Cookie gebruikt voor het verzamelen van statistieken (waar een gebruiker klikte, waar hij naartoe scrolde ...) over het websitegebruik. Deze statistieken blijven anoniem.

1 jaar

s_ppn

Registreert het gedeelte van een pagina (0–100%) dat de gebruiker bekijkt en zet deze waarde om in een variabele bij de weergave van de volgende pagina.

Sessie

s_pprt

Cookie gebruikt voor het verzamelen van statistieken over het websitegebruik. Deze statistieken blijven anoniem.

Sessie

s_ppv

Deze cookies worden ingesteld door de Adobe Analytics-plugin “getPercentPageViewed” en worden gebruikt om de scrolactiviteit van een bezoeker te meten en zo te zien hoeveel hij van een pagina bekijkt voordat hij naar een andere pagina gaat.

Sessie

s_ptc

Deze cookie biedt een 'native' methode om nauwkeurige en gedetailleerde tijdsstatistieken te verkrijgen voor het laden van gebeurtenissen, bv. wanneer een pagina of functionaliteit wordt geladen.

Sessie

s_sq

Deze cookie wordt geplaatst en ingelezen door de JavaScript-code als de ClickMap- en de Activity Map-functionaliteiten ingeschakeld zijn. Het bevat informatie over de vorige link die de gebruiker heeft aangeklikt. Het wordt gebruikt om bezoeken aan websites bij te houden (hoe vaak de website werd bezocht), om een 'spoor' van het gevolgde pad op te maken. We weten niet wie de bezoeker is (anonieme cookie), maar we kennen het pad van het bezoek.

Sessie

s_vi_*

Deze cookie wordt gebruikt om een unieke bezoeker te identificeren, het cookie heeft de opmaak van s_vi_* afhankelijk van de gebruikte rapporteringssite.

2 jaar

visited_domains

Deze cookie wordt gebruikt om te onthouden welk Hello bank!-platform de gebruiker al heeft bezocht.

400 dagen

Aventri

De tool is bedoeld om het evenement end-to-end te beheren. Maak het evenement aan, stuur een e-mail om zich aan te melden voor een evenement, informeer de klant over de registratie en de organisatie van het evenement, beheer het tevredenheidsonderzoek.

cookieconsent_status_*

Cookie gebruikt om na te gaan of de cookiemelding al dan niet aan de gebruiker wordt getoond.

1 jaar

regtoken

Gerelateerd aan sessiestatus tijdens registratie

Sessie

selectedlanguage

Slaat de voorkeurstaal van de gebruiker op

1 jaar

BNP Captcha Generator/Validator

De captcha-functie is een "challenge-response"-test die wordt gebruikt in computers om te bepalen of de gebruiker een mens is.

CaptchaToken

CaptchaToken-cookie werkt als een 'authenticatiesleutel' om toegang te krijgen tot de API die de door de gebruiker ingevoerde tekst valideert.

Sessie

CaptchaUid

Bij aanmaak van een nieuwe captcha wordt tijdelijk een nieuw record met specifieke gegevens gegenereerd in een database die zich in de server bevindt. Het CaptchaUid-cookie bevat de unieke ID die aan dit record is gekoppeld.

Sessie

BNP SiteFactory

BNP SiteFactory is het platform dat content en diensten levert aan de klanten.

(*-)JSESSIONID

Dit is een cookie voor de technische sessie. Het wordt gebruikt om de bezoeken aan de website om te leiden naar verschillende machines in de back-end. Niet alle bezoekers zitten op dezelfde server. Als een server crasht, kan het bezoek op een andere server worden teruggeplaatst. Deze cookie herkent welke gebruiker op welke server belandt. Het zorgt voor een gelijke verdeling van de bezoekers over de servers en garandeert stabiele prestaties.

Sessie

*XSRF-TOKEN

Beveiligingscookie dat wordt gebruikt om Cross-Site Scripting aanvallen op te sporen.

Sessie

AmountFormat

Deze cookie slaat op de instelling van de gebruiker bij de weergave van bedragen bij de export van transacties in CSV files (decimaal punt of decimaal komma).

Tot verwijdering cookie

AMWEBJCT!%2F!myaxes

Deze cookie wordt gebruikt om cliënten van private banking en Wealth Management van elkaar te onderscheiden en om de content van private banking te laten zien aan niet-geverifieerde wealth-cliënten. Op dit moment maakt de site standaard geen onderscheid tussen private en wealth. Eens de gebruiker inlogt en hij wealth-cliënt is, zal hij de content van wealth zien. Dat is voor de privacy van het wealth-cliënteel: als iemand de computer van een wealth-cliënt gebruikt, ziet hij niet dat het een wealth-cliënt is, behalve als hij is ingelogd. Deze cookie wordt geplaatst in de context van privacy door ontwerp: het cookie is ook na de authenticering nodig aangezien front-end de gegevens van back-end niet overneemt.

1 jaar

AMWEBJCT*

WebSEAL maakt unieke cookienamen aan om mogelijke naamgevingsconflicten met cookies die via andere -j-juncties worden teruggestuurd, te voorkomen.

Sessie

ARR_d-net383.prod.be.echonet_Affinity

De ARR-servers verdelen de inkomende verzoeken naar de IIS-backend-servers en de cookie zorgt ervoor dat alle volgende verzoeken van de client naar dezelfde server worden verzonden.

Sessie

axes

Deze cookie slaat de basisinstellingen van de gebruiker op: taal, merk, editie (laatst bezochte categorie; bv. Private/Retail Banking)

7 jaar

cookieDisclaimer

Cookie gebruikt om na te gaan of de cookiemelding al dan niet aan de gebruiker wordt getoond. Als de bezoeker de website voor de eerste keer bezoekt, zorgt deze cookie ervoor dat de banner getoond wordt. In de nieuwe tool zal de geldigheidsduur zes maanden bedragen. Na zes maanden zal de gebruiker de informatie/banner opnieuw zien.

6 maanden

COOKIES_SETTINGS

Cookie gebruikt om na te gaan of de cookiemelding al dan niet aan de gebruiker wordt getoond. Als de bezoeker de website voor de eerste keer bezoekt, zorgt Deze cookie ervoor dat de banner getoond wordt. De geldigheid bedraagt zes maanden: na zes maanden van inactiviteit of na een update van de cookie policy zal de gebruiker opnieuw de informatie/banner zien.

180 dagen

CSRF

Cookie om Cross Site Reference Forgery en oproepen van een andere oorsprong te verhinderen.

Sessie

distributorid

De eerste twee tekens van het distributor-ID zijn het ID van het distributiekanaal (49 voor mobiel, 52 voor web). De volgende twee tekens staan voor het merk ('FB' voor Fortis Bank, 'KN' voor Fintro) en de laatste drie tekens verwijzen naar de toepassing (001 voor EasyBanking, 002 voor de toepassing Hello bank!). Deze cookie is het website-ID en wordt gebruikt om het onderscheid te maken tussen de websites van de verschillende merken.

Sessie

europolicy

Deze cookie wordt toegevoegd door SiteFactory en wordt gebruikt voor de toegang tot de website, zonder deze cookie zal de website niet werken. Deze cookie slaat geen gebruikersinformatie op. Het zorgt ervoor dat de structuur van de website werkt.

1 jaar

FileDownload

Technische cookie die gebruikt wordt tijdens het downloaden van PDF en CSV files. De JavaScript code leest deze cookie om te weten of de file correct werd gedownload. Deze cookie wordt gebruikt om gebruikersgegevens op te slaan (gebruikers-id) die vooraf worden ingevuld wanneer de gebruiker met itsme® aanmeldt.

Sessie

gsn

Deze cookie maakt een algemeen sessienummer aan, het is dus een cookie voor sessiebeheer (sessie-ID, willekeurig nummer voor sessie). Als iemand toegang heeft, heeft deze sessie een nummer. Deze cookie wordt geplaatst voor communicatieredenen tussen klant – website – server. Het dient niet om in te loggen.

Sessie

gtcPolicy

Cookie gebruikt om na te gaan of de cookiemelding al dan niet aan de gebruiker wordt getoond.

1 jaar

language

Slaat de voorkeurstaal van de gebruiker op

1 jaar

LoadBalancer

Dit is een cookie voor load balancing. BNP Paribas Fortis heeft verschillende serverparken om de toegang tot de website te garanderen. Aangezien u maar bij één ervan ingelogd kunt zijn, gebruiken we een cookie om de gebruiker naar de meeste geschikte locatie te sturen.

Sessie

PD-S-SESSION-ID

Cookie gebruikt voor sessiebeheer.

Sessie

PD_STATEFUL_*

Sessiestatuscookies die door de SAML-service worden gebruikt om de status te behouden tijdens multi-step handshakes.

Sessie

per*

Dit is een cookie voor load balancing. BNP Paribas Fortis heeft verschillende serverparken om de toegang tot de website te garanderen. Aangezien u maar bij één ervan ingelogd kunt zijn, gebruiken we een cookie om de gebruiker naar de meeste geschikte locatie te sturen.

Sessie

plogid

Technische cookie gebruikt tijdens de loginprocedure. Als een gebruiker begint met inloggen, onthoudt het logid de loginsessie zodat de website weet dat de gebruiker al is aangemeld. Zodra de gebruiker heeft ingelogd, wordt het logid verwijderd. Deze cookie wordt behouden tijdens de fases van de loginprocedure.

Sessie

routeFrom

Deze cookie wordt gebruikt om het gedrag van de knop Terug af te handelen

Sessie

secure

Deze cookie wordt toegevoegd door SiteFactory en wordt gebruikt voor de toegang tot de website, zonder deze cookie zal de website niet werken. Deze cookie slaat geen gebruikersinformatie op. Het zorgt ervoor dat de structuur van de website werkt.

30 dagen

security

Deze cookie wordt gebruikt voor de toegang tot de website, zonder deze cookie zal de website niet werken. Deze cookie slaat geen gebruikersinformatie op. Het zorgt ervoor dat de structuur van de website werkt.

Sessie

seg

Cookie om de segmentvoorkeur van de klant te onthouden.

1 jaar

tempCookie

Technische cookie

Sessie

TS*

Dit is een beveiligingscookie ingesteld door de Firewall als een unieke identificator.

Sessie

userInformation

Technische cookie dat een vaste waarde bevat en vereist is voor de structuur van de website. Deze cookie slaat geen gebruikersinformatie op, het zorgt ervoor dat de structuur van de website werkt.

Sessie

w1n0_er

Dit is een cookie voor load balancing. BNP Paribas Fortis heeft verschillende serverparken om de toegang tot de website te garanderen. Aangezien u maar bij één ervan ingelogd kunt zijn, gebruiken we een cookie om de gebruiker naar de meeste geschikte locatie te sturen.

Sessie

Contentsquare

Contentsquare is een oplossing voor de analyse van ervaringen die wordt gebruikt om gedetailleerd bezoekersgedrag op onze websites te meten, te rapporteren en te analyseren. De geregistreerde gegevens zijn anoniem. Er worden vooral geaggregeerde gegevens geanalyseerd om belangrijke trends, veranderingen en problemen in de gebruikerservaring op onze websites te identificeren. Inzichten worden gebruikt om de algehele gebruikerservaring te verbeteren.

_cs_mk

Dit cookie wordt gebruikt voor Adobe Analytics-integraties.

30 minuten

Easy Banking Business

Met Easy Banking Business kan u al uw bankzaken van uw onderneming snel en eenvoudig uitvoeren en opvolgen.

consultStatementsTabTooltip

Deze cookie wordt gebruikt om de tooltip over te slaan in het scherm Rekeninguittreksels.

Tot verwijdering cookie

IM12PR90GSMNUMBER

Deze cookie wordt gebruikt om gebruikersgegevens op te slaan (gsm-nummer) die vooraf worden ingevuld wanneer de gebruiker met itsme® aanmeldt.

Tot verwijdering cookie

IM12PR90USER

Deze cookie wordt gebruikt om gebruikersgegevens op te slaan (gebruikers-id) die vooraf worden ingevuld wanneer de gebruiker met itsme® aanmeldt.

Tot verwijdering cookie

loginSessionId

Deze cookie wordt gebruikt om een unieke identificatie van de sessie van de gebruiker op te slaan, als onderdeel van de preventie van fraude en hacking.

Sessie

MSMC_OVERVIEW_TUTORIAL_COMPLETED

Deze cookie wordt gebruikt om bij te houden of de gebruiker klaar is met zijn tutorial op de pagina Mijn handtekeningen.

Tot verwijdering cookie

MTPL-pr56_*

Deze cookie wordt gebruikt om de tooltip over te slaan in het scherm Nieuwe overschrijving.

Tot verwijdering cookie

Easy Banking Web

Easy Banking Web, uw online bank in alle veiligheid

logonProfiles

Deze cookie wordt gebruikt om de loginprofielen van de klanten op te slaan, het wordt enkel geplaatst als de klant dit profiel wil opslaan. Het klantenprofiel kan niet rechtstreeks uit het cookie worden afgeleid, enkel uit de waarde wanneer het op de website wordt gebruikt.

12 jaar

username

Dit cookie slaat de aliasbenaming van het laatst ingelogde profiel op. Het doel is om dit profiel te voorselecteren voor de volgende inlogpoging op die browser. Er wordt gestreefd naar een goede gebruikerservaring, zodat de klant bij meerdere aanmeldingsprofielen in de browser toch steeds de ervaring krijgt die hij/zij het laatst heeft gebruikt.

7 jaar

Genesys

Easy Banking Center Genesys Framework wordt gebruikt voor behandelingen voor interacties op afstand

chatadminROUTEID

Deze cookie wordt geplaatst om de best mogelijke stabiliteit en prestaties te garanderen bij het gebruik van de Genesys-functionaliteiten.

Sessie

genesis_webchat_session_id

Identificatie van de sessie

Sessie

s_obj

Deze cookie wordt geplaatst om de best mogelijke stabiliteit en prestaties te garanderen bij het gebruik van de Genesys-functionaliteiten.

Sessie

Insided

Insided is een externe leverancier die de community websites ontwikkelt voor BNP Paribas Fortis.

*:new_visit

Wordt gebruikt om te zien of het de eerste keer is dat een gebruiker het platform bezoekt - zo ja, dan worden de cookiebanner en alle andere zaken die bij een eerste bezoek worden weergegeven getoond.

30 minuten

Collapsed

Houdt ingeklapte inhoud bij

1 jaar

JSESSIONID (New Relic)

Volgt de prestaties van het platform en het gebruik van debugging (uitsluitend voor intern gebruik)

Sessie

lastactivity

Dit cookie bevat informatie om de bezoeker en zijn actie te identificeren

1/2 jaar

locale

Het cookie bepaalt de voorkeurstaal en de landinstelling van de bezoeker. Zo kan de website inhoud tonen die het meest relevant is voor die regio en taal.

5 jaar

NSC_#

Wordt gebruikt om het verkeer naar de website over meerdere servers te verdelen om zo de responstijden te optimaliseren.

1 dag

SESS#

Bewaart gebruikersstatussen bij opeenvolgende paginaverzoeken.

Sessie

Session

Slaat gebruikerssessie op

Sessie

t

Cookie van derden. Gebruikt voor het aanroepen van de AWS Amazon API Gateway – gebruikt voor platformfunctionaliteit

Sessie

test_cookie

Wordt gebruikt om te controleren of de browser van de gebruiker cookies ondersteunt.

1 dag

topics

Numerieke ID’s van de onderwerpen die de gebruiker bezoekt - Gebruikt om bezoekers die terugkeren naar een pagina rond een bepaald onderwerp te identificeren

48 uur

tu

Interne cookieset voor interne community-analytische events – unieke hash

2 jaar

vuid

Verzamelt gegevens over de bezoeken van de gebruiker aan de website, zoals welke pagina’s werden gelezen.

2 jaar

Isabel intelligate

De beveiligingscomponenten vormen de hoeksteen van de Isabel 6-beveiliging.

ig-dtid

Cookie gebruikt voor de authenticatie van IntelliGate.

1 jaar

ISAUISESSION

Identificatie van de sessie

Sessie

JSESSIONID

Volgt de prestaties van het platform en het gebruik van debugging (uitsluitend voor intern gebruik)

Sessie

LANGUAGE

Slaat de voorkeurstaal van de gebruiker op

1 jaar

OptanonConsent

Dit cookie wordt ingesteld door de cookiecomplianceoplossing van OneTrust. Het slaat informatie op over de categorieën cookies die de website gebruikt en geeft aan of de bezoekers hun toestemming hebben gegeven of ingetrokken voor het gebruik van elk van deze categorieën. Op die manier kunnen eigenaars van websites voorkomen dat bij 'geen toestemming' cookies van elk van deze categorieën in de browser van de gebruiker worden geplaatst. Het cookie heeft normaal een levensduur van één jaar, zodat de voorkeuren van bezoekers die terugkeren naar de website worden onthouden. Het bevat geen informatie die de bezoeker van de website kan identificeren.

1 jaar

PROFILE

Slaat het voorkeursprofiel van de gebruiker op

1 jaar

reentry

Gebruikt om de browser van de bezoeker te herkennen bij terugkeer op de website.

Sessie

renderid

Deze cookie wordt gebruikt om de bezoeker toe te wijzen aan een specifieke server

Sessie

ssolbPROD

Cookie gebruikt voor de authenticatie van IntelliGate.

1 jaar

XSRF-TOKEN

Beveiligingscookie dat wordt gebruikt om Cross-Site Scripting aanvallen op te sporen.

Sessie

Messagent

Een oplossing voor het creëren, uitvoeren en analyseren van effectieve gepersonaliseerde campagnes via alle kanalen

CR

Cookie voor sessiebeheer.

Sessie

Samy

Samy Web is de chatbot op onze websites die de klant helpt een antwoord te vinden op de veelgestelde vragen.

_lastVisit

Datum van het laatste bezoek aan de bovenliggende webpagina

Sessie

_lastVisitDuration

Laatste tijd van chatbezoek op webpagina met het chat-iframe

Sessie

_numberOfPageView

Aantal bezoeken op een pagina

Sessie

_numberOfVisit

Aantal bezoeken aan de verschillende weergaven die het chat-iframe hebben

Sessie

_pageTitle

Huidige paginatitel

Sessie

_pageUrl

Huidige pagina-URL

Sessie

_prevPageUrl

URL van de laatste pagina met het chat-iframe

Sessie

_timeOnCurrentPage

Tijd van bezoeken op een pagina

Sessie

_timeOnTheWebSite

Tijd van bezoeken op de verschillende weergaven die het chat-iframe hebben

Sessie

Sitefinity

Sitefinity is het platform dat content en diensten levert aan de klanten

.AspNet.Cookies

Het 'vertrouwende partij' cookie (authenticatiemodus claims) dat wordt gebruikt om authenticatiegegevens te cachen.

Sessie

addevent_track_cookie

Dit cookie identificeert de gebruiker en stelt hem in staat om gebeurtenissen toe te voegen aan een gebruikerskalender.

1 jaar

amb.cc

Cookie gebruikt om na te gaan of de cookiemelding al dan niet aan de gebruiker wordt getoond.

1 jaar

ASP.NET_SessionId

Microsoft-sessiecookie gegenereerd door .net framework

Sessie

bnppflanguageselector

Slaat de voorkeurstaal van de gebruiker op

600 dagen

catIds

Cookie gebruikt om de zoekcategorieën vooraf in te vullen.

1 dag

csrf-token

Cookie om Cross Site Reference Forgery en oproepen van een andere oorsprong te verhinderen.

Sessie

DefinedUserType

Dit cookie behoudt de waarde van het klantensegment (Priority Banking / Private Banking / Wealth Management).

 

FintroLang

Slaat de voorkeurstaal van de gebruiker op

1 jaar

locale

Het cookie bepaalt de voorkeurstaal en de landinstelling van de bezoeker. Zo kan de website inhoud tonen die het meest relevant is voor die regio en taal.

5 jaar

PHPSESSID

PHP-cookiesessie, het PHPSESSID-cookie is eigen aan PHP en stelt websites in staat om geserialiseerde statusgegevens op te slaan

Sessie

searchText

Cookie gebruikt om het zoekveld vooraf in te vullen.

1 dag

SelectedLanguage

Slaat de voorkeurstaal van de gebruiker op

1 jaar

selectLanguage

Slaat de voorkeurstaal van de gebruiker op

10 dagen

ServerID

Gegenereerd om redenen van werklastverdeling

Sessie

sf-payload-ident

Dit cookie is nodig om de klantgegevens te bewaren tijdens het onboardingproces.

3 dagen

sf-prs-lu

Slaat de landing-URL op.

Sessie

sf-prs-ss

Houdt het tijdstip van het eerste bezoek aan de pagina bij.

Sessie

sf_site

Onthoudt in een multisite-omgeving de ID van de huidige website. 

2 jaar

sf_timezoneoffset

Slaat de waarde op van de UTC-tijdzonecompensatie voor de specifieke gebruiker, d.w.z. het tijdsverschil tussen UTC en de lokale tijd van de gebruiker, in minuten. Dit cookie wordt enkel opgeslagen voor ingelogde gebruikers. 

Sessie

SF_TokenID

Behandelt het claims token (authenticatiemodus claims).

2 uur

sf_trckngckie

Registreert het paginabezoek.

180 dagen

2. Comfortcookies (met uw toestemming)

Comfortcookies stellen ons in staat om de Website voor u te personaliseren en doelgerichte informatie te tonen die nuttig kan zijn voor u. Deze cookies stellen ons ook in staat om uw gedrag op de Website te begrijpen. Ze worden alleen door ons geplaatst en verzamelen uw persoonlijke voorkeuren.

Bent u bijvoorbeeld klant en hebt u zich al aangemeld in Easy Banking Web of Easy Banking App, dan ziet u geen banners die u uitnodigen om klant te worden. U wordt ook nooit twee keer gevraagd om hetzelfde klantenonderzoek in te vullen.

Tool

Beschrijving

cookie

Doel

Geldigheid

Opt-out

Adobe Analytics

Adobe Analytics wordt gebruikt voor het aanleveren van globale statistieken over navigatie. Bij niet-aanvaarding van de comfortcookies worden alle gegevens anoniem getrackt. Zo kan de bank de prestaties van de website controleren en indien nodig verbeteren.

 

De ZoomitID is een identificatie die wordt opgeslagen in Adobe Analytics. Met deze identificatie kan BNP Paribas Fortis onlinegedragsgegevens koppelen aan specifieke klantinformatie, maar enkel als de klant heeft ingestemd met het gebruik van zijn gegevens voor profilering. Door het opslaan van de ZoomitID kunnen we aan het anoniem gedrag bepaalde klantattributen (geslacht, leeftijdscategorie, nationaliteit, ...) toevoegen en zo een meer uitgebreide analyse van het onlinegedrag uitvoeren (op globaal niveau).

2 jaar

http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html

Adobe Target

Adobe Target is een tool om de inhoud op de website te personaliseren.

at_check

Gebruikt door Adobe Target om te controleren of cookies in de browser zijn ingeschakeld/ondersteund

Sessie

http://optout.tt.omtrdc.net/optout

mbox

Adobe Target gebruikt cookies om websiteoperatoren de mogelijkheid te bieden om te testen welke online content en aanbiedingen relevanter zijn voor de bezoekers.

400 dagen

http://optout.tt.omtrdc.net/optout

Celebrus (DCRM)

Celebrus bevat cookies voor profilering en statistiek. Door deze cookies kan de bank de interesse en behoeften van de gebruikers beter leren kennen. Het geeft informatie over de navigatie van gebruikers op onze website. Door deze informatie kan de bank een gepersonaliseerd marketingaanbod aan de gebruiker voorstellen. Door deze cookies kan de bank ook statistisch onderzoek uitvoeren voor marketingdoeleinden.

BNPPFCSACDID

Dit is een cross-domain-database-id. Deze cookie is enkel aanwezig als de operator het systeem heeft ingesteld om een consistente sessiereferentie te behouden over de domeinen die ze bezitten/waarop ze actief zijn. Het wordt gebruikt om het database-id en het realtimeserver-id over te dragen tussen verschillende domeinen. Het werkt niet als een gebruiker zijn browser heeft ingesteld om cookies van derden te blokkeren. De sleutel is voormelde beveiligingssleutel.

Sessie

 

BNPPFCSAcdPersisted

Bijgewerkt bij het starten van de sessie

150 dagen

 

BNPPFCSAcdSession

Bijgewerkt wanneer evenementen zijn ontvangen (server-side)

1 jaar

 

BNPPFCSACDuvt

Dit is een tracking cookie voor een unieke bezoeker. Deze cookie is enkel aanwezig als de operator het systeem heeft ingesteld om een consistente unieke bezoekerstrackingreferentie te bewaren over alle domeinen die ze bezitten/waarop ze actief zijn. Het wordt gebruikt om de uvt-referentie over te dragen tussen verschillende domeinen. Het werkt niet als een gebruiker zijn browser heeft ingesteld om cookies van derden te blokkeren of als er al een andere unieke bezoeker-referentie aanwezig is voor het desbetreffende domein.

31 dagen

 

BNPPFCSADBID

Dit is het database-id. Deze cookie zorgt ervoor dat alle gegevens van een gebruiker door het systeem naar dezelfde database of realtimeserver wordt verstuurd.

aanpasbaar (standaard ingesteld op 1.825 dagen)

 

BNPPFCSAKey

Dit is de beveiligingssleutel. Deze cookie beschermt het systeem van pogingen om de sessiereferentie te vervalsen ('spoofing'). De sessiereferentie op zich is een eenvoudig, lang geheel getal dat gelijkmatig stijgt naarmate nieuwe sessies worden opgestart en is dus eenvoudig te voorspellen. De sessiesleutel is willekeurig en onvoorspelbaar. Het systeem controleert of beide aanwezig en consistent zijn.

Sessie

 

BNPPFCSAP3P

Dit is de opt-out-flag. Deze cookie geeft de opt-out van de gebruiker door aan het systeem, gaande van volledige tot geen gegevensverzameling. Het is enkelaanwezig als een gebruiker een opt-out-dialoog heeft gebruikt.

20 jaar

 

BNPPFCSApersisted

Bijgewerkt bij het starten van de sessie

150 dagen

 

BNPPFCSAsession

Bijgewerkt wanneer evenementen zijn ontvangen (server-side)

1 jaar

 

BNPPFCSASF

Dit is een 'stop flag'. Als dit aanwezig is zal CSA ervan uitgaan dat de verbinding is verbroken en zal het niet meer communiceren met de server. Het wordt geplaatst om de werking van de website te beschermen tegen storingen in netwerk- of Celebrussystemen.

Sessie

 

BNPPFCSAuvt

Dit is een tracking cookie voor een unieke bezoeker. Door deze cookie kunnen we gebruikersactiviteit tussen gebruikerssessies verbinden aan de hand van de uvt-referentie.

aanpasbaar (standaard ingesteld op 150 dagen)

 

usy46gabsosd

Dit is een cookie voor de coördinatie van sessiegegevens. Deze cookie geeft de coördinatiereferentie voor informatie over de activiteit van de gebruiker tijdens de sessie. Door de tijdsaanduiding kunnen we langere inactiviteitsperiodes identificeren en deze als nieuwe sessie rubriceren. Het viercijferige load balancer-id is een willekeurige referentie die constant blijft tijdens de sessie en dient voor de load balancers van de operator.

Sessie

 

vtz47gabsosd

Dit is een cross-domain-sessiereferentie. Deze cookie is enkel aanwezig als de operator het systeem heeft ingesteld om een consistente sessiereferentie te behouden over de domeinen die ze bezitten/waarop ze actief zijn. Het wordt gebruikt om de sessiereferentie over te dragen tussen verschillende domeinen. Het werkt niet als een gebruiker zijn browser heeft ingesteld om cookies van derden te blokkeren.

Sessie

 

Clicktale

Clicktale werd gebruikt om de ervaring op de website te analyseren. Hiermee kan de bank het gedrag van de klant op onze website begrijpen en de website naargelang verbeteren. Clicktale werd in juni 2020 overgenomen door Contentsquare. Sindsdien gebruikt BNPPF Contentsquare, geïmplementeerd via de Clicktale-tag. Daarom gebruiken we nog steeds enkele Clicktale-cookies.

__CT_Data

Dit cookie wordt gebruikt om het aantal weergegeven pagina's of bezoeken van de anonieme bezoeker te tellen, met als doel de ClickTale-software te activeren om het spoor te volgen van het aantal weergegeven pagina's of bezoeken van een bezoeker aan de website van de klant.

1 jaar

http://www.clicktale.net/disable.html

_CT_RS_

Dit cookie wordt gebruikt om aan te geven of een gebruiker wordt geregistreerd en waarom (willekeurig, verhoogd, gedwongen, ETR).

1 jaar

http://www.clicktale.net/disable.html

ctm

Dit cookie bevat informatie om de bezoeker en zijn actie te identificeren voor de ClickTale Experience Cloud.

Sessie

http://www.clicktale.net/disable.html

WRUIDAWS

Dit cookie wordt gebruikt om een bezoeker van de website anoniem te identificeren, met als doel de ClickTale-software te activeren om het spoor van de acties van deze bezoeker te volgen over de hele website van de klant.

1 jaar

http://www.clicktale.net/disable.html

Contentsquare

Contentsquare is een oplossing voor de analyse van ervaringen die wordt gebruikt om gedetailleerd bezoekersgedrag op onze websites te meten, te rapporteren en te analyseren. De geregistreerde gegevens zijn anoniem. Er worden vooral geaggregeerde gegevens geanalyseerd om belangrijke trends, veranderingen en problemen in de gebruikerservaring op onze websites te identificeren. Inzichten worden gebruikt om de algehele gebruikerservaring te verbeteren.

_cs_c

Bevat de toestemmingsstatus van de gebruiker (niet uitgedrukt, toegekend, ingetrokken).

13 maanden

https://contentsquare.com/services-privacy-policy/

_cs_cvars

Bevat de URL van de aangepaste variabelen van de sessie, gecodeerd. Wordt aangemaakt wanneer aangepaste variabelen op sessieniveau worden geactiveerd. De waarde & vervaldatum worden bij elke paginaweergave bijgewerkt.

Sessie

https://contentsquare.com/services-privacy-policy/

_cs_ex

Indien ingesteld, wordt de gebruiker uitgesloten van tracking. Bevat de tijdstempel van de laatste keer dat deze bezoeker werd aangetrokken.

30 dagen

https://contentsquare.com/services-privacy-policy/

_cs_id

Om dezelfde gebruiker op alle pagina's en sessies te herkennen. Bevat de volgende gegevens, gescheiden door punten: gebruikers-ID, tijdstempel aanmaak gebruiker, aantal bezoeken, tijdstempel laatste paginaweergave, tijdstempel laatste bezoek, tijdstempel van de laatste keer dat deze bezoeker werd aangetrokken, vervaldatum cookie, attribuut cookie SameSite, attribuutwaarde cookie Secure (0/1).

13 maanden

https://contentsquare.com/services-privacy-policy/

_cs_optout

Indien ingesteld, is de gebruiker afgemeld voor tracking.

13 maanden

https://contentsquare.com/services-privacy-policy/

_cs_rl

Dit cookie wordt gebruikt voor een aantal integraties die van ons vereisen dat we replay-links genereren en die in cookies plaatsen.

1 jaar

https://contentsquare.com/services-privacy-policy/

_cs_root_domain

Dit wordt gebruikt om het rootdomein te krijgen.

Onmiddellijk verwijderd

https://contentsquare.com/services-privacy-policy/

_cs_s

Bevat het aantal pagina's dat in de huidige sessie is bekeken en het opnametype: “.1” (niet opgenomen voor Session Replay), “.3” (inclusief een bezoeker voor opnameservice Session Replay) of “.5” (inclusief een bezoeker voor opnameservice Session Replay na een specifieke trigger). Voor geavanceerde opnamepijplijn: waarde is 0 wanneer niet opgenomen voor Session Replay / Waarde is .5 wanneer opgenomen.

30 minuten

https://contentsquare.com/services-privacy-policy/

_cs_same_site

Dit wordt gebruikt om te controleren of de browser de SameSite-flag ondersteunt.

Onmiddellijk verwijderd

https://contentsquare.com/services-privacy-policy/

_cs_t

Dit wordt gebruikt om te controleren of de browser cookies ondersteunt en of de tag de SameSite-flag op None en de Secure-flag op Yes moet zetten.

Onmiddellijk verwijderd

https://contentsquare.com/services-privacy-policy/

Medallia

Medallia is een hulpmiddel voor het uitvoeren van online-enquêtes en het verzamelen van feedback van gebruikers. Deze feedback stelt ons in staat de oplossingen van de bank te verbeteren.

backendDataInSessionFlag

Vlag die aangeeft als we op de gebruiker gebaseerde targetinggegevens terugvinden in de huidige sessie.

1 jaar

https://www.medallia.com/privacy-policy/

cd_user_id

Cooladata gebruikers ID

1 jaar

https://www.medallia.com/privacy-policy/

DECLINED_DATE

Tijdstempel die aangeeft wanneer een intercept laatst werd afgewezen / bevraging laatst werd gesloten.

1 jaar

https://www.medallia.com/privacy-policy/

kampyle_userid

UUID om een gebruiker te identificeren.

1 jaar

https://www.medallia.com/privacy-policy/

kampyleInvitePresented

Vlag die aangeeft of een intercept werd getoond in de sessie.

1 jaar

https://www.medallia.com/privacy-policy/

kampylePageLoadedTimestamp

Tijdstempel die aangeeft wanneer de pagina is ingeladen Gebruikt voor targeting van tijd op pagina.

1 jaar

https://www.medallia.com/privacy-policy/

kampyleSessionPageCounter

Houdt het aantal pagina's bij dat de gebruiker al in de sessie is.

1 jaar

https://www.medallia.com/privacy-policy/

kampyleUserPercentile

Cijfer tussen 0-1 gebruikt voor percentage van targeting gebruiker.

1 jaar

https://www.medallia.com/privacy-policy/

kampyleUserSession

Tijdstempel die aangeeft wanneer de sessie van de gebruiker is gestart.

1 jaar

https://www.medallia.com/privacy-policy/

kampyleUserSessionsCount

Houdt het aantal sessies bij dat de gebruiker heeft in de browser.

1 jaar

https://www.medallia.com/privacy-policy/

LAST_INVITATION_VIEW

Tijdstempel die aangeeft wanneer de laatste intercept werd getoond.

1 jaar

https://www.medallia.com/privacy-policy/

md_isSurveySubmittedInSession

"True" indien eender welke bevraging ingediend werd tijdens de sessie, anders "False"

1 jaar (maar gewist op start van elke sessie)

https://www.medallia.com/privacy-policy/

mdLogger

Als dit het geval is, krijgt de Medallia-code de opdracht om foutopsporingslogs toe te voegen aan de console van de browser.

1 jaar

https://www.medallia.com/privacy-policy/

SUBMITTED_DATE

Tijdstempel die aangeeft wanneer een bevraging laatst werd ingediend.

1 jaar

https://www.medallia.com/privacy-policy/

3. Marketingcookies (met uw toestemming)

Deze cookies zorgen ervoor dat u relevante informatie en gepersonaliseerde aanbiedingen ontvangt op sociale media, onze websites en andere websites of toepassingen. Deze cookies worden door ons geplaatst, maar ook door andere bedrijven.

Als u bijvoorbeeld online op de Website op zoek was naar een nieuwe autoverzekering, kunt u aanbiedingen voor autoverzekeringen en andere relevante informatie bekijken op sociale media, onze websites en andere websites of toepassingen.

Tool

Beschrijving

Cookie/Externe partner

Details/Opt-out-links

Geldigheid

Bluekai

BlueKai is het toonaangevende cloudgebaseerde bigdataplatform in de sector, waarmee bedrijven online-, offline- en mobiele marketingcampagnes kunnen personaliseren met rijkere en meer hanteerbare informatie over het doelpubliek.

bk

Dit is de belangrijkste controlesom-cookie.
(https://datacloudoptout.oracle.com)

180 dagen

BKAllow

Als deze cookie ingesteld is op 'actief' heeft de gebruiker zijn opt-in gegeven voor de Bluekai-tool.
(https://datacloudoptout.oracle.com)

180 dagen

bkc

Deze cookie wordt gebruikt om tags uit te wisselen.
(https://datacloudoptout.oracle.com)

180 dagen

bkdc

Deze cookie onthoudt welk datacenter gebruikt wordt om de gegevens van de desbetreffende gebruiker op te slaan. Zo kan het meest nabije datacenter gebruikt worden, wat de prestaties van de website verbetert.
(https://datacloudoptout.oracle.com)

180 dagen

BKIgnore

Als deze cookie ingesteld is op 'actief' heeft de gebruiker zijn opt-out gegeven voor de Bluekai-tool. Deze cookie overschrijft BKAllow.
(https://datacloudoptout.oracle.com)

180 dagen

bklc

Deze cookie wordt gebruikt als een tijdsaanduiding van de laatst geregistreerde gebeurtenis.
(https://datacloudoptout.oracle.com)

180 dagen

bko

Deze cookie wordt gebruikt voor orderbeheer.
(https://datacloudoptout.oracle.com)

180 dagen

bkou

Deze cookie slaat de offline bestandsupdates op naar het profiel.
(https://datacloudoptout.oracle.com)

180 dagen

bkp1

Plaatsingen (tagbeheer)
(https://datacloudoptout.oracle.com)

180 dagen

bkpa

Dit cookie slaat geanonimiseerde gegevens over het webgebruik van de gebruikers op en voegt anonieme activiteiten samen om een profiel op te stellen voor gerichtere en relevantere marketing en reclame.
(https://datacloudoptout.oracle.com)

180 dagen

bksf

SDT ID transfers
(https://datacloudoptout.oracle.com)

180 dagen

bksso

Deze cookie is de identifier van de JSON-tag voor Site Side Optimization (SSO).
(https://datacloudoptout.oracle.com)

180 dagen

bkst

SDT ID-overdrachten
(https://datacloudoptout.oracle.com)

180 dagen

bku

Dit bepaalt het Unique-User-ID van Bluekai. Dit ID kan gebruikt worden om de gebruikerservaring te personaliseren op de domeinen van BNP Paribas Fortis. Verder kunnen gegevens van andere met deze cookie verbonden organisaties gebruikt worden om de gebruikerservaring verder te verbeteren.
(https://datacloudoptout.oracle.com)

180 dagen

bkw5

Omruiling van wins
(https://datacloudoptout.oracle.com)

180 dagen

Brightcove

Video's op onze websites zijn embedded video's van Brigthcove.

__cf_bm

De botproducten van Cloudflare identificeren en beperken geautomatiseerd verkeer om uw site te beschermen tegen slechte bots.

30 minuten

EMBEDDED

geïntegreerd Iframe - instelling cookies op eigen domein. Toont de geïntegreerde videospeler van YouTube

Sessie

VISITOR_INFO1_LIVE

Probeert de bandbreedte van de gebruikers in te schatten op pagina’s met geïntegreerde YouTube-video’s.

179 dagen

vuid

Slaat de videoafspeelvoorkeuren van de gebruiker op

2 jaar

YSC

Registreert een uniek ID om statistieken bij te houden van welke YouTube-video’s de gebruiker heeft gezien.

Sessie

yt-remote-cast-installed

Slaat de videospelervoorkeuren van de gebruiker op via geïntegreerde YouTube-video

Session

yt-remote-connected-devices

Slaat de videospelervoorkeuren van de gebruiker op via geïntegreerde YouTube-video

Aanhoudend

yt-remote-device-id

Slaat de videospelervoorkeuren van de gebruiker op via geïntegreerde YouTube-video

Aanhoudend

yt-remote-fast-check-period

Slaat de videospelervoorkeuren van de gebruiker op via geïntegreerde YouTube-video

Sessie

yt-remote-session-app

Slaat de videospelervoorkeuren van de gebruiker op via geïntegreerde YouTube-video

Sessie

yt-remote-session-name

Slaat de videospelervoorkeuren van de gebruiker op via geïntegreerde YouTube-video

Sessie

Google Campaign Manager

Google kan contact met u opnemen met hun advertentiemateriaal. Hun advertentiecontent wordt op maat gemaakt van wat u interesseert, op basis van uw browsegedrag en de pagina's die u hebt geraadpleegd. De cookies worden ook gebruikt om de impact van de advertentiecampagnes van de bank op deze website te meten. De bank verzamelt geen financiële of persoonlijke gegevens met deze cookies. Onze externe partner (Havas Media Belgium) kan u advertenties laten zien als u onze website hebt bezocht. Deze advertenties zijn op maat gemaakt van wat u interesseert, gebaseerd op wat u online doet en de websites die u bezoekt. Om onze marketingcontent te verbeteren, kan deze cookie daarom gegevens naar onze externe partner sturen. U vindt meer informatie over het advertentiebeleid van onze externe partners en over hoe u het verzamelen van uw gegevens kunt stopzetten op hun respectieve pagina's.

_gcl_au

Gebruikt door Google AdSense om te experimenteren met de efficiëntie van advertenties op alle websites die hun diensten gebruiken

3 maanden

Appnexus


(http://www.appnexus.com/platform-policy#choices)

180 dagen

Bing Ads


(https://about.ads.microsoft.com/en-gb/policies/legal-privacy-and-security)

13 maanden

Doubleclick


(https://adssettings.google.com)

180 dagen

Drawbridge


(https://www.drawbridge.com/optoutstart)

180 dagen

Google


(http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/)

180 dagen

Ligatus (Outbrain)


(https://www.outbrain.com/ligatus/#cookie_status)

180 dagen

LinkedIn


(https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62931/manage-advertising-preferences)

30 dagen

Mediamath


(http://www.mediamath.com/privacy-policy/)

390 dagen

Meta (Facebook, Instagram)


(https://www.facebook.com/settings?tab=ads)

180 dagen

Pinterest


(https://www.pinterest.com/settings/privacy/)

1 jaar

Reddit


(https://www.reddit.com/policies/cookies)

2 jaar

Snapchat


(https://support.snapchat.com/a/advertising-preferences)

1 jaar

StrikeAd


(https://www.sizmek.com/privacy-policy/optedin/#options)

90 dagen

Teads


(https://www.teads.com/privacy-policy/#access)

4 maanden

TikTok


(https://support.tiktok.com/en/account-and-privacy/personalized-ads-and-data/personalization-and-data)

24 maanden

Tradelab


(http://tradelab.com/en/privacy/)

180 dagen

Twitch


(https://www.twitch.tv/p/en/legal/cookie-notice/)

5 jaar

Twitter


(https://support.twitter.com/articles/20170514)

180 dagen

Zemanta (Outbrain)


(https://www.zemanta.com/opt-out/)

1 jaar

4. Verantwoordelijke voor cookies

De eigenaar van de website, en verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens die in de cookies zijn opgeslagen, is:

BNP Paribas Fortis SA-NV
Warandeberg 3
1000 Brussel
privacy@bnpparibasfortis.com

5. Hoe kunt u uw cookiekeuze beheren ?

U kunt de manier waarop cookies op de Website worden gebruikt, beheren door:

 • Uw cookievoorkeuren beheren in de cookiebeheertool, toegankelijk onderaan de website. In deze tool kunt u op elk moment uw voorkeuren wijzigen, uw toestemming voor de verschillende bewerkbare categorieën cookies intrekken of opnieuw geven.
 • De privacy-instellingen van uw browser configureren (zie de hulpfunctie van uw browser om meer te weten te komen over het regelen van cookies).
 • Websites van derden bekijken: hiermee kunt u nagaan hoe u cookies moet beheren voorkeuren op niet-BNP Paribas-websites en -applicaties - zie paragraaf 3.3 voor meer informatie over cookies van derden.

Houd er rekening mee dat uw toestemming niet vereist is voor het gebruik van strikt noodzakelijke cookies voor de goede werking van de website. Daarom is de optie ‘strikt noodzakelijke cookies’ aangevinkt, zoals vereist in onze cookiebeheertool en dus niet optioneel.

Door bepaalde soorten cookies of categorieën cookies te weigeren of uit te schakelen - bijvoorbeeld comfortcookies - kunnen we uw gebruikerservaring op onze websites en/of in onze applicaties niet optimaliseren.

Standaard bewaren we uw cookiekeuzes met betrekking tot het apparaat dat u maximaal 180 dagen hebt gebruikt. Als u de voorkeuren voor cookies wenst te veranderen, kunt u uw keuzes op elk moment bijwerken via deze link. In elk geval vragen wij u om de 180 maanden opnieuw een keuze te maken.

6. Uw rechten als bezoeker op onze website

Raadpleeg onze Privacyverklaring die toegankelijk is via de voettekst van de Website voor meer informatie over BNP Paribas Fortis NV als verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens en over uw rechten als betrokkenen.

Als bezoeker en subject van de gegevens die deze cookies bewaren, hebt u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit https://www.dataprotectionauthority.be/

Het delen van uw scherm Easy Banking Web
Als u op dit moment telefonisch of via chat contact heeft met een Easy Banking adviseur, kunt u beginnen met het delen van uw scherm Easy Banking Web.
Het delen van het sessienummer
Om het delen van uw scherm Easy Banking Web te activeren, kunt u het onderstaande sessienummer doorgeven aan de Easy Banking adviseur met wie u contact heeft.

Sessienummer: