Waarvoor dient een levensverzekering?

Zeven op tien Belgen vragen zich af hoe ze hun gezin financieel kunnen beschermen. Dat blijkt uit een enquête van Profacts in opdracht van BNP Paribas Fortis. Een levensverzekering kan helpen om je familie te beschermen als jou iets overkomt. Maar ze heeft nog andere voordelen. 

“Er bestaan eigenlijk drie soorten levensverzekeringen”, legt Nicolas Dubois van BNP Paribas Fortis uit. “Bij een overlijdensverzekering keert de verzekeraar een afgesproken som uit aan een aangeduide begunstigde wanneer jij overlijdt voor de einddatum van het contract. Bij een zuivere levensverzekering krijg jij een afgesproken som uitbetaald op een afgesproken datum, bijvoorbeeld bij je pensioen. Meestal wordt gekozen voor de derde vorm, een gemengde levensverzekering. Daarbij betaalt de verzekeraar een som aan jou uit op de afgesproken einddatum en aan de begunstigde indien jij voortijdig zou overlijden.” 

Bescherm je dierbaren 

Met een overlijdensverzekering of gemengde levensverzekering bespaar je jouw naasten financiële zorgen. Indien je voortijdig overlijdt, ontvangen je nabestaanden een vastgelegd bedrag. Daarmee kunnen ze hun levensstandaard zo goed mogelijk behouden, belangrijke zaken bekostigen zoals studies aan een hogeschool of universiteit, of krijgen je kinderen een financieel duwtje in de rug. Je kunt ook een som voorzien waarmee de nabestaanden de erfbelasting op je nalatenschap kunnen betalen. Er bestaan verschillende manieren om je dierbaren te beschermen als je er niet meer bent. 

Bescherm jezelf 

“Een levensverzekering of gemengde levensverzekering is een manier om een aanvullend pensioen op te bouwen”, zegt Nicolas Dubois. “Daarmee kun je het inkomensverlies na je pensionering deels opvangen. De premies die je betaalt, worden opgespaard. Op de einddatum van het contractmeestal je pensioenleeftijd, komt het opgebouwde kapitaal vrij. Afhankelijk van je contract kun je kiezen voor een eenmalig kapitaal of voor een uitkering onder de vorm van een rente voor de rest van je leven.” 

Betaal minder belastingen 

Een levensverzekering is fiscaal aantrekkelijk. Onder bepaalde omstandigheden zijn de premies fiscaal aftrekbaar. Je geniet dan een belastingvoordeel via het pensioensparen of langetermijnsparen. Het precieze voordeel hangt af van de betaalde premie, en ook of je al op andere manieren aan pensioensparen of langetermijnsparen doet.  

Indien je de premies voor een levensverzekering inbrengt, wordt het uitgekeerde kapitaal op de einddatum van het contract of bij overlijden onderworpen aan een eenmalige heffing. Het bedrag daarvan hangt af van wanneer je het kapitaal opneemt en wanneer je de premies betaalde. 

Bescherm een schenking 

“Minder bekend is dat een overlijdensverzekering ook nuttig kan zijn wanneer je iemand een geldsom wilt schenken en geen schenkingsrechten wilt betalen”, zegt Nicolas Dubois. “Indien je binnen drie jaar na de schenking overlijdt, wordt de schenking beschouwd als deel van je nalatenschap en zal de ontvanger erfbelasting moeten betalen. Met een tijdelijke overlijdensverzekering krijgt de ontvanger een som waarmee hij die erfbelasting kan betalen. Of zo’n overlijdensverzekering nuttig is, hangt van geval tot geval af. Bespreek deze optie best met je bankier: die kan je persoonlijke situatie bekijken en je het beste advies geven.”  

Plan je nalatenschap 

Een overlijdensverzekering of gemengde levensverzekering kan ook dienen om je nalatenschap te regelen. Je kunt een deel van je vermogen bij overlijden aan je kleinkinderen toewijzen. Zo sla je een generatie over. Je kunt ook bij leven al een deel van je vermogen schenken via een gecontroleerde vermogensoverdracht gekoppeld aan een levensverzekering. Je behoudt dan de controle over het vermogen en de begunstigde tot aan je overlijden. Raadpleeg een notaris voor meer advies. 

Over Ask Your Bank 

BNP Paribas Fortis wil je helpen met je geldzaken. Daarom vroegen we aan meer dan 1.000 Belgen welke vragen en bezorgdheden ze hebben. Met de serie Ask Your Bank bieden we een antwoord in duidelijke taal.