Hoe werkt een generatiesprong?

Een meerderheid van de Belgen – en vooral de 60-plussers - vraagt zich af hoe ze hun kinderen of kleinkinderen financieel kunnen ondersteunen. Dat blijkt uit een enquête van Profacts die op onze vraag de bezorgdheden bij de Belgen onderzocht. In sommige gevallen kan een generatiesprong de oplossing bieden. 

Mensen worden alsmaar ouder, dus de leeftijd waarop kinderen erven van hun ouders verschuift ook steeds verder in de tijd. Vaak zijn de kinderen al helemaal gesetteld en kunnen de kleinkinderen het geld beter gebruiken. De zogenaamde generatiesprong biedt hier uitweg. 

Met de generatiesprong sla je een generatie over bij een erfenis. “Zo’n generatiesprong dient een dubbel doel”, vertelt Philipp Bollen, Director Estate Planning bij BNP Paribas Fortis. “Niet alleen komen de middelen sneller bij de kleinkinderen terecht, je vermijdt ook dat er twee keer successierechten betaald moeten worden: eerst wanneer je kinderen erven en een tweede keer wanneer na hun overlijden de kinderen van hen erven. Er zijn verschillende manieren om de generatiesprong in de praktijk te brengen.” 

Meest drastisch: de erfenis verwerpen 

Stel dat je ouders overlijden, dan kan je ervoor zorgen dat je kinderen jouw deel volledig in handen krijgen door de erfenis te verwerpen. Jij erft dan helemaal niets en jouw deel gaat volledig naar je kinderen. 

De gedeeltelijke erfenissprong 

Sinds een paar jaar is in Vlaanderen ook een andere methode mogelijk: de gedeeltelijke erfenissprong of doorgeefschenking. Dat werkt als volgt. Als je een erfenis ontvangt en er erfbelasting op betaalt, kan je een deel van de erfenis tegen nultarief schenken aan je kinderen. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden. Zo moet de schenking gebeuren binnen het jaar na het overlijden van de erflater. En de schenking moet in een authentieke akte worden vastgelegd door de notaris. 

Kleinkinderen rechtstreeks begunstigen 

Vooruitziende grootouders die hun kleinkinderen willen begunstigen, kunnen die generatie ook in hun testament opnemen. Dat heeft een paar voordelen . Je kan zelf bepalen wat elk kleinkind krijgt. En je verdeelt je erfenis over meer begunstigden, wat ervoor zorgt dat iedereen minder erfbelasting betaalt. Want de erfbelasting wordt geheven op basis van tariefschijven. 

Het bescheiden erfdeel 

Kleinere erfenissen van minder dan 50.000 euro genieten in Vlaanderen van een fiscaal voordeel. Als je in rechte lijn maximaal 12.500 euro erft, betaalt je geen erfbelasting. Grootouders die hun kleinkinderen een handje willen helpen en hun erfgenamen met zo weinig mogelijk erfbelasting willen opzadelen, kunnen dus overwegen om hun kleinkinderen elk een som van maximaal 12.500 euro na te laten via een testament. 

Geven bij leven 

Met een schenking hoeven je kleinkinderen zelfs niet te wachten tot je overlijdt om van het geld te genieten. Het grote voordeel is hier het gunstige schenkingstarief van 3% in rechte lijn. Voel je je nog kerngezond en denk je nog zeker drie jaar te leven, dan kan je zelfs overwegen om de schenking niet te registreren en geen euro schenkingsrechten te betalen.  

Houd het bespreekbaar 

Om misverstanden tussen je erfgenamen te vermijden is het aangewezen om je op tijd in je nalatenschap te verdiepen, er rustig over na te denken. Aarzel niet om het nodige advies in te winnen bij een notaris en alles goed door te praten met je partner of een andere vertrouwenspersoon. Idealiter kan je ook met je kinderen praten over geld. Misschien zijn zij zelf wel vragende partij voor een generatiesprong?  

Over Ask Your Bank 

BNP Paribas Fortis wil je helpen met je geldzaken. Daarom vroegen we aan meer dan 1.000 Belgen welke vragen en bezorgdheden ze hebben. Met de serie Ask Your Bank bieden we een antwoord in duidelijke taal.