Hoe uw beleggersprofiel bepalen?

Voor we u een beleggingsproduct adviseren, zijn we als bank verplicht om uw beleggersprofiel te bepalen. Hoe doen we dat en wat betekent dat in de praktijk?

Ongeveer 50 procent van de Belgen stelt zich vragen over de juiste verhouding tussen risico en rendement bij beleggingen. En een op de drie zegt daar weinig of geen informatie over te hebben. Dat blijkt uit een enquête over de Belg en zijn geld, die BNP Paribas Fortis liet uitvoeren door onderzoeksbureau Profacts.

Wat is uw beleggersprofiel?

Even terug naar de basis: elke belegger moet een beleggersprofiel hebben. Dat bepaalt de Europese richtlijn MiFID II, die tot doel heeft om de consument te beschermen. Onze adviseurs mogen u alleen beleggingsproducten aanbevelen die geschikt zijn voor uw profiel.

Om uw beleggersprofiel te bepalen, en u beter te leren kennen zodat de voorgestelde producten perfect aansluiten bij uw situatie, gebruiken we een uitgebreide vragenlijst. Die onderzoekt hoeveel u van beleggingsproducten afweet, of u ervaring hebt met beleggen en wat uw beleggingsdoelstellingen zijn. De lijst peilt ook naar uw financiële situatie om na te gaan of de risico’s die u bereid bent te lopen wel verantwoord zijn. Sommige beleggingsproducten zijn immers risicovoller dan andere en in bepaalde gevallen riskeert u (een deel van) van uw kapitaal te verliezen.

Waarvoor dient de vragenlijst?

Er zijn geen ‘goede’ of ‘foute’ antwoorden op de vragenlijst. Die dient alleen om te weten te komen welke beleggingen geschikt zijn voor uw financiële draagkracht, uw risicobereidheid en uw rendementsverwachtingen. “Een beleggersprofiel is niet iets wat u kiest, maar volgt uit de antwoorden die u geeft”, verduidelijkt Koen Van de Steene, beleggingsexpert bij BNP Paribas Fortis. “Het bepaalt de verhouding tussen bijvoorbeeld risicovollere aandelen en minder risicovolle obligaties in uw beleggingsportefeuille.”

Vijf profielen

Bij BNP Paribas Fortis werken we met vijf beleggersprofielen:

  • conservatief
  • defensief
  • neutraal
  • dynamisch
  • agressief

De namen spreken voor zich: een conservatieve belegger wil vooral zijn kapitaal beschermen, is maar bereid om een beperkt risico te lopen en neemt genoegen met bescheiden winsten. Een agressieve belegger, daarentegen, heeft een grote risicoappetijt, ligt niet wakker van tijdelijke verliezen en mikt op een hoger rendement op termijn. De andere profielen bevinden zich tussen die twee uitersten.

Wie controleert dat allemaal?

Onze vragenlijst wordt gecontroleerd door de FSMA, de toezichthouder van de financiële markten. Die kan ook inspecteurs bij ons langs sturen, die zich voordoen als gewone klanten. Dat doet de toezichthouder om te controleren of we uw beleggersprofiel wel correct opstellen en onze beleggingsvoorstellen daar goed op afstemmen.

Kunt u nog van profiel veranderen?

Uw wensen en financiële kennis kunnen veranderen. Daarom gaan we regelmatig na of uw beleggersprofiel nog wel correct is. “Bij BNP Paribas Fortis doen we dat om de acht jaar voor conservatieve profielen, om de vijf jaar voor defensieve en neutrale profielen, en om de drie jaar voor dynamische en agressieve profielen”, zegt Koen Van de Steene. “Los daarvan kunt u altijd uw beleggersprofiel laten aanpassen. Het kan ook gebeuren dat we u zelf contacteren als we weten of vermoeden dat uw persoonlijke situatie gewijzigd is, en dat een weerslag kan hebben op uw beleggersprofiel.”

Over Ask Your Bank

Als Positive Bankers wil BNP Paribas Fortis u helpen een beter inzicht te krijgen in uw geldzaken. Daarom vroegen we aan meer dan 1.000 Belgen welke vragen en bezorgdheden ze hebben. Met de serie Ask Your Bank bieden we een antwoord in duidelijke taal. Want uw leven gemakkelijker maken, ook dat is Positive Banking.