Welke energienormen gelden voor uw bedrijfsgebouw?

In België gelden specifieke energienormen en renovatieverplichtingen voor niet-residentiële gebouwen. Deze verschillen naargelang het gewest (Vlaanderen, Wallonië en Brussel) en zijn gebaseerd op Europese richtlijnen. Aan welke normen moet uw bedrijfspand vandaag voldoen? En wat zijn de regels rond renovatie waarmee u rekening moet houden?

Vlaanderen

EPC voor niet-residentiële gebouwen

Het klassieke EPC (energieprestatiecertificaat) geeft aan hoe energiezuinig een woning is op een schaal van A (zeer energiezuinig) tot G (zeer energie-onzuinig). Deze score is 10 jaar geldig en wordt berekend op basis van het energieverbruik per jaar en per m².

Het EPC voor niet-residentiële eenheden, of kortweg EPC NR, is gebaseerd op dezelfde twee elementen, maar houdt ook rekening met de koolstofneutraliteit van het bedrijfsgebouw. Dat wil zeggen: de verhouding tussen de hoeveelheid hernieuwbare energie die lokaal wordt geproduceerd en de hoeveelheid hernieuwbare energie die door het gebouw wordt verbruikt. Deze score varieert van A (100% koolstofneutraal) tot G (geen hernieuwbare energie) en toont dus hoeveel inspanningen nog nodig zijn om een pand te renoveren tot een koolstofneutraal gebouw. Het EPC NR is 5 jaar geldig.

Het energieprestatiecertificaat, zowel voor residentiële als niet-residentiële gebouwen, is wettelijk verplicht bij de verkoop, verhuur of oplevering van een pand.

Renovatieverplichting

Sinds 1 januari 2022 geldt in Vlaanderen een renovatieverplichting voor niet-residentiële gebouwen. Zo moet elk niet-residentieel gebouw binnen de 5 jaar na verkoop verplicht aan een aantal energiebesparende maatregelen voldoen en een minimaal energielabel behalen. Kleine niet-residentiële gebouweenheden (bijv. bakker, restaurant, B&B …) kunnen kiezen voor een aangepast traject.

    • Energiebesparende maatregelen:
     • Dakisolatie
     • Beglazing: enkel glas moet vervangen worden door goed isolerende beglazing.
     • Verwarming: centrale verwarming ouder dan 15 jaar moet vervangen worden, tenzij u kunt aantonen dat de installatie aan de minimale installatie-eisen voor renovatie voldoet. Als er een aardgasnet aanwezig is in de straat, mag een stookolieketel niet vervangen worden door een nieuwe stookolieketel.
     • Koeling: alle koelinstallaties die ouder zijn dan 15 jaar en gebruik maken van schadelijke koelmiddelen moeten vervangen
    • Minimaal energielabel:

Vanaf 1 januari 2023 moet, naast het pakket van 4 minimale maatregelen die hierboven vermeld staan, het gebouw binnen de 5 jaar na verkoop een minimaal aandeel hernieuwbare energie van 5% (of EPC-label E) behalen. Als eigenaar kunt u zelf beslissen welke extra maatregelen u neemt om het energielabel te behalen. Op die manier bepaalt u zelf welke maatregelen het meest kostenefficiënt zijn.

Meer info: Renovatieverplichting voor niet-residentiële gebouwen | Vlaanderen.be

 

Wallonië

PEB-reglementering

In Wallonië is er de Réglementation PEB (Performance Energétique des Bâtiments), vergelijkbaar met de EPC-regelgeving in Vlaanderen. Het PEB-certificaat, verplicht bij de verkoop of verhuur van residentiële gebouwen groter dan 50 m², mag niet ouder zijn dan 10 jaar. Voor openbare gebouwen is die termijn slechts 5 jaar.

Strategie op lange termijn

Momenteel bestaat er in Wallonië nog geen specifieke renovatieverplichting voor niet-residentiële gebouwen, maar de regelgeving is in volle ontwikkeling. Het Waalse Gewest heeft haar doelstellingen voor het energieverbruik van gebouwen wel al bekendgemaakt in ‘La stratégie wallonne à long terme pour la rénovation énergétique des bâtiments’, waarin een CO2-neutraal Wallonië tegen uiterlijk 2050 het uiteindelijke doel is. Vanaf 2028 zal het PEB verplicht zijn voor alle gebouwen (en niet enkel voor residentiële gebouwen).

Meer info: Stratégie wallonne de rénovation - Site énergie du Service public de Wallonie

 

Brussel

Ook in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bestaat nog geen renovatieplicht voor niet-residentiële gebouwen in geval van overdracht. Er is echter wel de Renovatiestrategie onder de naam ‘Renolution’, waarbij onder meer de dienstensector energieneutraal moet zijn tegen 2050 (overheidsgebouwen tegen 2040).

Op het vlak van energieprestaties geldt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het EPB-certificaat (Energy Performance of Buildings), vergelijkbaar met het EPC in Vlaanderen en PEB in Wallonië. Een EPB is verplicht bij de verkoop en verhuur van een kantoor groter dan 500 m² en is 10 jaar geldig. 


Meer info: RENOLUTION: een strategie voor de renovatie van de Brusselse gebouwen | Burgers - Leefmilieu Brussel

Professionals uit de bouwsector kunnen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest rekenen op de ondersteuning van een gratis multidisciplinaire helpdesk ‘Facilitator Duurzame Gebouwen’.

Klaar om uw bedrijfsgebouw energiezuiniger te maken?

 

Ontdek onze oplossingen