Menu

Top Woning brandverzekering: 10% korting !

Geniet 10% korting tot 31 december 2018

Een nieuw dak boven uw hoofd? De Top Woning brandverzekering van AG Insurance is er voor u!  

Zo krijgt u een maximale bescherming voor uw woning, 24/7 bijstand en een snelle vergoeding van de gedekte schadegevallen.

Tot 31 december 2018 ontvangt u 10% korting (*) op de premie(s) van het eerste jaar van uw verzekering.

(*) Er wordt 10% korting toegekend op de premie(s) van het eerste jaar van uw nieuwe Top Woning brandverzekering aangegaan vóór 31 december 2018, met als voorwerp een eengezinswoning, een (gemeubileerd) appartement of een appartementsgebouw van minder dan 10 jaar oud. Deze korting van 10% is geldig op alle onderschreven waarborgen behalve op de waarborg Natuurrampen voor woningen gelegen in gebieden met een aanzienlijk overstromingsrisico (tarifering 'Tariferingsbureau').

Uw brandverzekering

 • De uitgebreide woningverzekering voor uw huis of appartement en de inhoud, met een heldere formule en oplossingen voor uw specifieke behoeften.
 • Eenvoudige schade-aangifte met één telefoontje.
 • 24/7 bijstand, wij begeleiden u bij de onmiddellijke opening van uw dossier en het nemen van de eerste dringende maatregelen.
 • En, als er iets gebeurt, moet AG Insurance aantonen dat de schade niet door het contract gedekt wordt.
Top Woning is een brandverzekeringsproduct van AG Insurance, u aangeboden door BNP Paribas Fortis. Dit verzekeringscontract naar Belgisch recht wordt gesloten wordt voor één jaar met stilzwijgende verlenging.

Wat is verzekerd?

Schadeaan de verzekerde woning/inhoud veroorzaakt door :

 • brand, explosie en implosie, bliksem, storm en hagel, natuurrampen, de uitwerking van elektriciteit (o.a. kortsluiting);
 • vandalisme, kwaad opzet of daden door dieven, alsook diefstal van delen van de woning (zoals zonnepanelen);
 • waterschade (incl. lekdetectie en herstel van leidingen);
 • glasbreuk (o.a. van ruiten, televisieschermen, zonnepanelen).

Schade veroorzaakt aan anderen De aansprakelijkheid voor:

 • (materiële en lichamelijke) schade die uw woning of uw inboedel veroorzaken aan anderen;
 • schade aan uw woning/inboedel die zich uitbreidt (bvb. een brand die overslaat naar de buren).

24/24 bijstand

 • Bijstand bij schade aan uw woning of inboedel door een gedekt schadegeval en het nemen van dringende maatregelen om uitbreiding van de schade te beperken.
 • Tussenkomst voor bepaalde kosten bij gedekte schade en bij kosten voor dringende maatregelen die u neemt om schade te voorkomen bij dreigend gevaar.

Wat is niet verzekerd?

 • Opzettelijke schade, veroorzaakt door de verzekerde.
 • Schade aan motorvoertuigen. Dit is schade aan onder andere een wagen, een scooter >50CC of een motor.
 • Niet-naleving van het contract. Schade door de niet-naleving van een verplichting opgelegd in het contract over de materiële staat of van de beveiligingsmaatregel van de verzekerde goederen.
 • Schade aan een bouwvallig gebouw of een gebouw dat voor sloop bedoeld was.

Opties voor een bescherming op maat

Verzekering Rechtsbijstand Brand

Hebt u een expert of een advocaat nodig omdat een derde schade aanrichtte aan uw woning?

Waarborgen van de Rechtsbijstandsverzekering Brand :

 • Vrije keuze advocaat.
 • Verzekerd tegen faillissement van derden.
 • Kosten van de tegenexpertise zijn verzekerd.
 • Uw kosten vergoed tot 50.000 EUR.

De Rechtsbijstandsverzekering Brand is een verzekeringsproduct voor rechtsbijstand van AG Insurance en wordt verdeeld door BNP Paribas Fortis als aanvullende dekking bij de Top Woning Brandverzekering. Dit verzekeringscontract naar Belgisch recht wordt gesloten voor één jaar met stilzwijgende verlenging.

Wat is verzekerd?

 • Een geschil over schade aan uw woning of de inhoud, die veroorzaakt werd door een derde en die niet gedekt is in de Top Woning brandverzekering.
 • De gerechtelijke stappen die u wilt nemen tegen deze aansprakelijke derde: de kosten en erelonen voor de expertises en onderzoeken, de advocaat en de gerechtelijke procedure.
 • Voorschot op schadevergoeding. Een voorschot bij schade waarbij de aansprakelijkheid van de derde onbetwistbaar vaststaat.
 • Een schadevergoeding als de aansprakelijke derde onvermogend is. Voorschot van het bedrag van de vrijstelling als u deze niet ontvangt van de aansprakelijke derde.

Wat is niet verzekerd?

 • De waarborgen van de verzekering Rechtsbijstand Brand zijn niet van toepassing als het bedrag van de vordering niet meer bedraagt dan de vrijstelling waarin dit contract voorziet.
 • Het verhaal dat moet uitgeoefend worden tegen de personen die bij de verzekeringsnemer inwonen.
 • Het verhaal als gevolg van de ontoereikendheid van de verzekerde bedragen voor de andere waarborgen van uw contract Top Woning brandverzekering.

Diefstalverzekering Top Woning

Diefstal, poging tot inbraak, geweld om uw spullen te kunnen stelen, niemand is helemaal veilig voor dat soort tegenslag. Met de Diefstalverzekering Top Woning ontvangt u niet alleen een schadevergoeding voor gestolen voorwerpen, maar krijgt u ook de schade terugbetaald die inbrekers toebrengen aan uw goederen bij een (poging tot) inbraak.

 • Extra bescherming tegen diefstal Ook op straat bent u verzekerd tegen diefstal met geweld (wereldwijd).
 • Voordeeltarief indien u een gecertifieerd alarmsysteem hebt.
 • Vergoeding voor uw juwelen.

De Diefstalverzekering is een verzekeringsproduct van AG Insurance en wordt verdeeld door BNP Paribas Fortis als aanvullende dekking bij de Top Woning. Dit verzekeringscontract naar Belgisch recht wordt gesloten voor telkens één jaar met stilzwijgende verlenging.

Wat is verzekerd?

 • Diefstal van verzekerde inhoud.
 • Beschadiging van verzekerde inhoud naar aanleiding van een verzekerde diefstal of poging tot diefstal, of als gevolg van vandalisme of kwaad opzet.
 • De kosten van de vervanging van sloten van buitendeuren bij diefstal van sleutels of afstandsbedieningen.

Wat is niet verzekerd?

 • Diefstal wanneer de preventiemaatregelen die opgegeven zijn in het contract Top Woning niet zijn genomen door de verzekeringsnemer (bvb. niet afgesloten buitendeuren bij afwezigheid).
 • Diefstal door of met de medeplichtigheid van uzelf of van uw echtgeno(o)t(e), of van uw bloedverwanten in opgaande of dalende lijn of van hun echtgeno(o)t(e).

Ontdek de volledige lijst van alle gedekte en niet-gedekte risico’s

De hierboven opgesomde lijst van gedekte en niet-gedekte risico’s is niet volledig. U kunt de exacte omvang van de waarborgen nalezen in de Algemene Voorwaarden en in de precontractuele informatie. In het Informatiedocument ontdekt u de belangrijkste kenmerken van deze verzekering. U kunt deze gratis opvragen in een BNP Paribas Fortis kantoor of via het Easy Banking Centre op het nummer 02 762 60 00.

Uw Top Woning brandverzekering op maat in 3 stappen

1. Simuleer uw Top Woning brandverzekering

Ontdek in onze simulatie de uitgebreide bescherming die Top Woning u kan bieden. En bereken vrijblijvend de prijs van uw brandverzekering op maat.

2. Meer advies van een expert

Hebt u na de simulatie een vraag of wilt u graag meer informatie voor u uw aanvraag bevestigt? Wij helpen u graag. Praat er over met een expert, bel ons op het nummer 02 762 60 00. Of laat u bellen op een moment dat het u het beste past.

3. Vraag uw Top Woning Verzekering aan

Bevestig uw aanvraag van de Top Woning Brandverzekering telefonisch of ga langs in een kantoor naar keuze.

Toch spijt van uw keuze? U kunt tot 14 dagen nadat wij uw aanvraag ontvangen hebben, beslissen om ze te laten annuleren, kosteloos en zonder reden op te geven.

Niet tevreden?

Klachten kunt u indienen bij Klachtenmanagement van BNP Paribas Fortis (JQABD), Warandeberg 3, 1000 Brussel, fax: 02 228 72 00. U kunt uw klacht ook bezorgen aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel. Tel.: 02 547 58 71 – Fax: 02 547 59 75 - www.ombudsman.as

Meer weten?

Lees zeker en vast volgende documenten:

Lees eerst aandachtig deze pagina, daarna kunt u

Wettelijke informatie

AG Insurance NV – Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel – RPR Brussel – btw BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be. Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 0079, onder controle van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Tussenpersoon : BNP Paribas Fortis NV – Warandeberg 3, B-1000 Brussel - RPR Brussel - BTW BE 0403.199.702, is ingeschreven onder dit nummer bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden agent, vergoed door commissies, voor AG Insurance NV. BNP Paribas Fortis nv bezit een deelneming van meer dan 10% in AG Insurance NV.