Menu

Uw favoriete goede doelen

Proficiat ‘De Lochting’ en ‘Accueil Familial d’Urgence’!

BNP Paribas Fortis Private Banking stort jaarlijks een deel van haar inkomsten uit het duurzaam beleggingsfonds door als liefdadigheidsvergoeding aan het Venture Philanthropy Fund van de Koning Boudewijnstichting.

Dankzij de enthousiaste keuze van onze cliënten voor duurzaam beleggen, konden maar liefst 12 nieuwe sociale projecten in 2017 genieten van financiële steun. Onlangs konden deze cliënten die duurzaam beleggen hun stem uitbrengen op het sociale project dat hen het nauwst aan het hart ligt. Zo zorgen ze voor maatschappelijke impact door hun favoriete goede doel extra aandacht te geven.

Meeste stemmen voor ‘De Lochting’ en ‘Accueil Familial d’Urgence’

‘De Lochting’ en ‘Accueil Familial d’Urgence’ kregen de meeste stemmen en werden uitgeroepen tot winnaars.

  • De Lochting onderneemt met hart voor mens en natuur. Het biedt werk aan mensen die niet aan de slag kunnen in het reguliere arbeidscircuit. Zo zorgt het op duurzame wijze voor maatschappelijk zinvol werk, gericht op biolandbouw en -voeding, ecologisch onderhoud en leefomgeving.
  • Accueil Familial d’Urgence (AFU) biedt tijdelijk onderdak en een stabiele en warme omgeving voor kinderen in noodsituaties die om uiteenlopende redenen niet bij hun ouders kunnen blijven. AFU heeft drie prioriteiten: de belangen van het kind, de samenwerking met de ouders met het oog op re-integratie, en de begeleiding van de opvanggezinnen.

OokGoods to give kreeg heel wat stemmen en vervolledigt de top drie. Goods to give stimuleert de circulaire economie door het niveau van industriële verspilling tegen te gaan. Het zamelt non-food overschotten in bij bedrijven en herverdeelt ze aan mensen die in bestaansonzekerheid leven.

De overige negen sociale projecten waarop de cliënten konden stemmen, blijven niet met lege handen achter. Samen met de Koning Boudewijnstichting zal BNP Paribas Fortis Private Banking ook al deze organisaties een belangrijke financiële injectie geven. Alle informatie en video’s over de verschillende projecten vindt u op de website van het Venture Philanthropy Fund.

5.000 extra bomen in Zambia

Voor elke cliënt die zijn stem uitbracht, engageerde de bank zich om een boom te planten ten voordele van een herbebossingsproject in Zambia. Bijna 700 boeren in Zambia sloten zich al aan bij het project en dankzij de uitgebrachte stemmen van onze cliënten kunnen ze hun percelen verrijken met 5.000 extra bomen.

Wenst u in de toekomst ook uw stem uit te brengen voor uw favoriete duurzame project? Of wilt u meer weten over onze duurzame beleggingsoplossingen? Neem dan zeker contact op met uw private banker.