Menu

Fortisdossier

Schikkingsvoorstel van AGEAS bindend verklaard

Op 13 juli 2018 heeft het Gerechtshof in Amsterdam het schikkingsvoorstel van AGEAS bindend verklaard. Dit betekent dat alle Fortis-aandeelhouders uit de periode van 28 februari 2007 tot en met 14 oktober 2008 een compensatie kunnen aanvragen.

Ageas zal over deze vergoedingsregeling nog berichtgeving verspreiden via de media en briefwisseling aan door haar gekende toenmalige aandeelhouders.

Onderdeel van de vergoedingsregeling is dat de in aanmerking komende aandeelhouders een aanvraag tot vergoeding indienen bij een schadeafwikkelaar waarbij het aandelenbezit wordt gestaafd.

De bank voorziet een attest voor houders van een effectenrekening waarop in de voormelde periode in 2007-2008 het Fortis-aandeel geboekt stond. Dit document kan helpen om een aanvraag tot compensatie in te dienen.

  • Aandeelhouders die nog steeds klant zijn, krijgen dit attest in de loop van de maand juli thuis opgestuurd. Let wel: per effectenrekening wordt slechts één attest verstuurd.
  • Aandeelhouders die op dit moment geen klant meer zijn, kunnen dit attest vanaf de maand augustus opvragen in een van onze kantoren.

Het staat elke aandeelhouder vrij om in te gaan op de voorgestelde schikking en om een compensatie aan te vragen. BNP Paribas Fortis geeft geen advies over de vraag of de aandeelhouder best kiest voor aanvaarding van de schikking en de daarbij horende mogelijke compensatie dan wel beter kiest voor een opt-outverklaring.

Meer informatie over de vergoedingsregeling en de aanvraagprocedure is verkrijgbaar bij het contactcentrum FORsettlement op het gratis telefoonnummer 0800 26 832 (België) of +32 (0)2 557 59 00 (internationaal) , of te vinden op www.forsesettlement.com.