Menu

BNP Paribas B Pension Growth op het podium

BNP Paribas B Pension Growth op het podium

Al enkele jaren op rij bewijzen de pensioenspaarfondsen gecommercialiseerd door BNP Paribas Fortis dat ze tot de beste op de markt behoren tijdens de jaarlijkse uitreiking van de Award voor ‘Beste Pensioenspaarfonds’ door de kranten De Tijd en L’Echo.

BNP Paribas B Pension Growth, gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht, behaalde dit jaar de derde plaats in de eindstand en eindigt zo op het podium.

Dat is uitstekend nieuws voor onze pensioenspaarders. Want uiteindelijk gaat het u om een potentieel beter inkomen bij uw pensioen. Met dank aan uw slimme keuze voor gerenommeerde beleggingsfondsen.

Strenge selectie

De Tijd/L’Echo Fund Awards werden uitgereikt op woensdag 21 februari 2018 en bekendgemaakt in De Tijd en L’Echo. De selectie van de winnaars gaat als volgt:

 • alle Instellingen voor Collectieve Belegging (ICB’s) in een categorie doen mee op voorwaarde dat ze 5 jaar bestaan en geregistreerd zijn in België;
 • uitgangspunt is de kronenmethodologie van De Tijd en L’Echo;
 • die geeft een score op basis van enkele criteria;
 • het belangrijkste criterium is de regelmaat. Daarbij wordt gekeken naar de netto-inventariswaarden (NIW) op het einde van elke maand, op basis van de historiek van deze NIW op 5 jaar;
 • er zijn ook nog drie andere belangrijke criteria: hoe hoog is de return op vijf jaar, wat is de prestatie in een dalende markt en hoeveel bedraagt de risicogewogen return (lees: het rendement ten opzichte van het genomen risico)?;
 • de ICB met het hoogste eindpercentage in de categorie wint de Award;
 • dit jaar dongen er 10 ICB’s mee naar de Award in deze categorie.

Overwicht voor aandelen

BNP Paribas B Pension Growth is een gemeenschappelijk beleggingsfonds zonder kapitaalbescherming dat een zo hoog mogelijke waardestijging beoogt op lange termijn. Daarnaast waarborgt dit beleggingsfonds een grote risicospreiding door te beleggen in diverse activaklassen (aandelen, obligaties, geldmarktinstrumenten en liquiditeiten), zonder sectorale beperkingen.

BNP Paribas B Pension Growth belegt concreet in:

 • aandelen van bedrijven uit de Europese Economische Ruimte en
 • obligaties en andere schuldbewijzen in euro of in de valuta van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte.
Het beheer van BNP Paribas B Pension Growth is gericht op een portefeuillesamenstelling waarbij het in aandelen belegde deel groter is dan het deel dat is belegd in andere activaklassen:
 • voor het onderdeel 'aandelen' kijkt de beheerder vooral naar het economische belang en de beurskapitalisatie van de verschillende sectoren en naar de vooruitzichten en specifieke omstandigheden van de individuele effecten;
 • voor het onderdeel 'obligaties' houdt de beheerder vooral rekening met de voorspelde evoluties van de rentevoeten. Die kunnen leiden tot een verkorting of een verlenging van de resterende levensduur van de obligaties in de portefeuille. Daarnaast beschikken de meeste obligaties in portefeuille over minstens een ‘Investment Grade-rating', waarmee wordt aangegeven dat ze zijn uitgegeven door emittenten die een bepaalde rating krijgen volgens een marktafspraak. Die rating gaat van AAA tot BBB- volgens de schaal van Standard & Poor's (S&P) of gelijkwaardige ratings van andere ratingbureaus. Het niveau van de rating is indicatief voor het standaardrisico (niet-betaling van de coupons en/of niet-terugbetaling van het kapitaal). Hoe hoger de rating (AAA), hoe lager het risico.

Een mooi pensioen? Een droom waar u nu al kunt van genieten

Vroeg of laat komt er een dag dat we met pensioen gaan. Ons inkomen zal vanaf dan een stuk lager liggen. Daarom is het belangrijk om aan pensioensparen te doen, want ook u zit ongetwijfeld nog boordevol plannen.  

Het principe van fiscaal pensioensparen laat toe al een kapitaal op te bouwen vanaf 30 euro per storting. U kunt dat bedrag altijd verhogen, of u kunt uw stortingen tijdelijk stopzetten en later hervatten. Flexibiliteit troef dus!  

U kunt er ook maar beter zo snel mogelijk mee beginnen. Op lange termijn zorgen potentiële opbrengsten op hun beurt namelijk voor bijkomende opbrengsten. Een niet te onderschatten sneeuwbaleffect. Bovendien geniet u meteen een belastingvoordeel van maximaal 30 procent.

Aan uw toekomst denken en tegelijk een onmiddellijke belastingvermindering van 30 procent ontvangen: u vaart er dus ook vandaag al wel bij!

Voordelen

 • Belastingvoordeel: u kunt elk jaar genieten van een belastingvermindering van 30% op de gestorte bedragen.
 • Goede diversificatie:portefeuille samengesteld uit Europese obligaties en aandelen.
 • Potentieel aantrekkelijk rendement op lange termijn.
 • Voorzichtig beheer, strikt gereglementeerd in het kader van pensioensparen.
 • Comfort: de belegger moet aan niets denken want hij vertrouwt de opvolging toe aan specialisten.

Risico’s

 • Rendement- en kapitaalrisico: er is geen enkele garantie dat de doelstellingen van de compartimenten gehaald worden. De belegger moet beseffen dat de waarde van zijn belegging zowel kan stijgen als dalen. Bij een terugkoop (verkoop) op een ongunstig moment is het dus mogelijk dat hij zijn oorspronkelijk belegde kapitaal (exclusief kosten) niet volledig terugkrijgt.
 • Kredietrisico:dit risico betreft het onvermogen van een emittent om zijn verbintenissen na te komen, wat een negatieve impact kan hebben op de algemene prestatie van het pensioenspaarfonds.
 • Aan de aandelenmarkten verbonden risico's:beleggingen in aandelen zijn blootgesteld aan aanzienlijke koersschommelingen, toe te schrijven aan negatieve informatie over de onderneming of de markt.
 • Wisselkoersrisico: risico verbonden aan activa die uitgedrukt zijn in een andere Europese munt dan de euro.
 • Liquiditeitsrisico: een gebrek aan kopers kan leiden tot moeilijkheden om een effect te verkopen aan de correcte waarde en binnen een redelijke termijn.
 • Inflatierisico: wanneer het rendement van een belegging op korte termijn niet op hetzelfde tempo als de inflatie evolueert, kan dat de koopkracht van de belegger beperken.

Risicoklasse

De risicoklasse wordt berekend door BNP Paribas Asset Management. Ze wordt minstens eenmaal per jaar herberekend en kan dus evolueren in de tijd. De risicoklasse is een indicator en geen doelstelling of waarborg. De gegevens uit het verleden vormen geen betrouwbare aanwijzing voor de toekomst.

Goed geïnformeerd

 • Het pensioenspaarfonds BNP Paribas B Pension Growth is een gemeenschappelijke beleggingsfonds naar Belgisch recht zonder vooraf bepaalde eindvervaldag, beheerd door BNP Paribas Asset Management Belgium NV.
 • BNP Paribas Fortis NV verzekert de financiële dienstverlening.
 • U kunt de netto-inventariswaarden raadplegen in De Tijd en L’Echo en op de BEAMA-website: www.beama.be/nl/niw.
 • Looptijd: geen vooraf bepaalde vervaldag. De pensioenspaarrekening moet geopend worden voor een looptijd van minimaal 10 jaar.

Kosten

 • Instapvergoeding: 3%
 • Geen uitstapvergoeding.
 • Lopende kosten: 1,25 %

Fiscaliteit

 • Taks op het langetermijnsparen: 8%, geïnd op de 60e verjaardag (of op de 10e verjaardag van het contract als het afgesloten werd na 55 jaar).
 • OPGELET: zeer zware belasting (doorgaans 33%) bij uitstap vóór de 60e verjaardag. Te vermijden!

Goed om te weten:

 • Voor contracten afgesloten voor de 55e verjaardag, genieten stortingen verricht na de 60e verjaardag nog altijd de belastingvermindering, maar ze zijn vrijgesteld van de taks op het langetermijnsparen.
 • U kunt slechts één pensioenspaarcontract fiscaal inbrengen per kalenderjaar, voor het bedrag dat gespaard werd tijdens het betrokken jaar.

Klachten

Met al uw klachten over onze beleggingsproducten en/of -diensten kunt u terecht bij:

Documentatie

Waarschuwing: de belegger dient vóór elke intekening kennis te nemen van het Prospectus en de essentiële beleggersinformatie.