Menu

Digital Protect

Digital Protect biedt al uw mobiele toestellen de hoogste bescherming

Tablets, smartphones, laptops, we kunnen niet meer zonder. Een diefstal of een stom ongeval volstaan echter om u van uw geliefde technologie te beroven. Voor alle toestellen van minder dan 5 jaar oud bestaat er gelukkig de verzekering Digital Protect. Die vangt de belangrijkste risico's handig op.

De verzekering Digital Protect is een verzekeringsproduct voor rechtsbijstand van Cardif Assurances Risques Divers en wordt verdeeld door BNP Paribas Fortis. Het betreft een contract naar Belgisch recht waarop wordt ingeschreven voor een periode van één jaar met stilzwijgende verlenging.

Wat zijn de voornaamste verzekerde risico’s?

  • toevallige (accidentele) schade: elke vernieling of gehele of gedeeltelijke beschadiging waardoor het toestel niet meer goed functioneert als gevolg van een plotse en niet te voorziene oorzaak van buitenaf;
  • gekwalificeerde diefstal: diefstal met geweld en diefstal met braak van het verzekerde toestel door een derde en die zich buiten het hoofdverblijf, buitenverblijf of de tijdelijke woning van de aangeslotene voordeed;
  • frauduleus gebruik: alle communicatie die een derde op frauduleuze wijze met het toestel verrichtte binnen de 24 uur na de diefstal van het toestel.

Wat zijn de voornaamste niet-verzekerde risico’s ?

  • mobiele apparaten gebruikt voor professionele doeleinden;
  • apparaten gebruikt of achtergelaten op een plaats waar ze niet of onvoldoende beschermd zijn voor elk voorzienbaar risico op slijtage, breuk of beschadiging door een vloeistof;
  • toestellen van ouder dan 5 jaar of aangekocht buiten de Europese Unie (EU).

Ontdek de volledige lijst van alle gedekte en niet-gedekte risico’s

De exacte omvang van de waarborgen vindt u in de algemene voorwaarden van dit product. In het Informatiedocument ontdekt u de belangrijkste kenmerken van deze verzekering. U kunt die verkrijgen in uw kantoor, downloaden via de link in de onderstaande rubriek 'Meer weten?' of aanvragen via het Easy Banking Centre (02 762 60 00).

Eén contract voor al uw toestellen

De verzekering Digital Protect beschermt onder meer gsm's, smartphones, phablets, tablets, laptops, netbooks, mp3-spelers, digitale fototoestellen en camera's, draagbare gps'en, draagbare game-consoles, en grafische tablets. Het is dus niet nodig om verschillende verzekeringscontracten aan te vragen voor uw verschillende toestellen.

Eén contract voor het hele gezin

De toestellen van uzelf, uw samenwonende partner/echtgeno(o)t(e), en van uw kinderen die onder hetzelfde dak wonen, zijn allemaal verzekerd met Digital Protect.

Schadegeval aangeven?

Ongelukje met een van uw toestellen? Uw mobiel materiaal is gestolen? U bent al verzekerd met Digital Protect en wil een schadegeval aangeven?

Neem voor elke verklaring met betrekking tot uw mobiele digitale apparaten (smartphone, tablet, laptop, camera, GPS ...) contact op met Cardiff:

  • Telefoon: 0800 25 244 (gratis)
  • E-mail: cardifclaims@spb.be
  • Fax: 02 528 09 08
  • Post: CAP Protection, Coebergerstraat 49A, 2018 Antwerpen

Meer weten?

Lees zeker en vast volgende documenten:

Niet tevreden?

Klachten kunt u indienen bij Klachtenmanagement van BNP Paribas Fortis (JQABD), Warandeberg 3, 1000 Brussel, fax: 02 228 72 00. U kunt uw klacht ook bezorgen aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel. Tel.: 02 547 58 71 – Fax: 02 547 59 75 - www.ombudsman.as

Online aanvragen? Lees eerst de informatie tot onderaan deze pagina.

Wettelijke informatie

Cardif Assurances Risques Divers NV - Vennootschap naar Frans recht - met zetel Bd Haussmann 1 te Parijs -met toelating voor uitoefening in België via zijn bijkantoor: Bergensesteenweg 1424 - 1070 Brussel, RPR Brussel, BTW BE 0435025994, erkend in België door de Nationale Bank van België onder het codenummer 978.

Informatie over uw bemiddelaar: BNP Paribas Fortis NVDit verzekeringsproduct wordt u aangeboden door BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, B-1000 Brussel, RPR Brussel, BTW BE 0403.199.702, en is ingeschreven onder dit nummer bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel. BNP Paribas Fortis NV handelt als verbonden verzekeringsagent, vergoed door commissies, van Cardif Assurances Risques Divers NV.