Menu

Brandverzekering voor verhuurder

Geniet 10% korting tot 30 juni 2019

Tot 30 juni 2019 ontvangt u 10% korting (*) op de premie(s) van het eerste jaar van uw verzekering. (*) Er wordt 10% korting toegekend op de premie(s) van het eerste jaar van uw nieuwe Top Woning brandverzekering aangegaan vóór 30 juni 2019, met als voorwerp een eengezinswoning, een (gemeubileerd) appartement of een appartementsgebouw van minder dan 10 jaar oud. Deze korting van 10% is geldig op alle onderschreven waarborgen behalve op de waarborg Natuurrampen voor woningen gelegen in gebieden met een aanzienlijk overstromingsrisico (tarifering 'Tariferingsbureau').

De verzekering voor uw verhuurde woning

Hebt u net een huis of appartement gekocht om te verhuren? Of wilt u gewoon een nieuwe brandverzekering afsluiten? Uw investering verdient een bescherming op maat tegen de gevolgen van waterschade, brand, natuurrampen of diefstal ...

Onze Top Woning brandverzekering biedt u deze bescherming, een vlotte vergoeding van verzekerde schade aan uw verhuurwoning en 24/7 bijstand.

Top Woning is een brandverzekeringsproduct van AG Insurance, u aangeboden door BNP Paribas Fortis. Dit verzekeringscontract naar Belgisch recht wordt gesloten voor één jaar met stilzwijgende verlenging.

Uw brandverzekering op maat

 • De uitgebreide woningverzekering voor uw verhuurwoning, met een heldere formule en oplossingen voor uw specifieke behoeften.
 • Eenvoudige schadeaangifte met één telefoontje.
 • 24/7 bijstand, wij begeleiden u bij de onmiddellijke opening van uw dossier en bij het nemen van de eerste dringende maatregelen.
 • En als er iets gebeurt, moet AG Insurance aantonen dat de schade niet door het contract gedekt wordt.

Verhuur gerust met de Top Woning brandverzekering

Waarom u als verhuurder het best ook zelf een brandverzekering afsluit:

 • Een vergoeding in nieuwwaarde om de schade aan uw verhuurde woning te herstellen. De brandverzekering die uw huurder afsluit, wordt wettelijk berekend op de werkelijke waarde van uw woning. Bij schade krijgt u zonder eigen verzekering dan alleen de werkelijke waarde, en dit verschil kan hoog oplopen!
 • De huurder wordt automatisch aansprakelijk geacht voor de schade aan de gehuurde woning tijdens de huurperiode, tenzij hij het tegendeel kan bewijzen.
 • Ook als uw woning niet verhuurd is, dus ook bij tijdelijke leegstand, is ze verzekerd.

Wat is verzekerd?

Schade aan de verzekerde woning veroorzaakt door :

 • brand, explosie en implosie, bliksem, storm en hagel, natuurrampen, de uitwerking van elektriciteit (o.a. kortsluiting);
 • vandalisme, kwaad opzet of daden door dieven, alsook diefstal van delen van de woning (zoals zonnepanelen);
 • waterschade (incl. lekdetectie en herstel van leidingen);
 • glasbreuk (o.a. van ruiten, televisieschermen, zonnepanelen).

Schade veroorzaakt aan anderen. De aansprakelijkheid voor:

 • (materiële en lichamelijke) schade die uw woning of uw inboedel veroorzaken aan anderen;
 • schade aan uw woning/inboedel die zich uitbreidt (bv. een brand die overslaat naar de buren).
 • Schade door storm/hagel/natuurrampen aan de tuin

Wat is niet verzekerd?

 • Normale huurschade: gemaakte krassen in de keukenkastjes, beschadigd behangpapier …
 • Opzettelijke schade, veroorzaakt door de verzekerde.
 • Schade aan motorvoertuigen.Dit is schade aan onder andere een wagen, een scooter > 50 cc of een motor.
 • Niet-naleving van het contract.Schade door de niet-naleving van een verplichting opgelegd in het contract over de materiële staat of van de beveiligingsmaatregel van de verzekerde goederen.
 • Schade aan een bouwvallig gebouwof een gebouw dat voor sloop bedoeld was. 

Ontdek de volledige lijst van alle gedekte en niet-gedekte risico’s

De hierboven opgesomde lijst van gedekte en niet-gedekte risico’s is niet volledig. U kunt de exacte omvang van de waarborgen nalezen in de Algemene Voorwaarden en in de precontractuele informatie. In het Informatiedocument ontdekt u de belangrijkste kenmerken van deze verzekering. U kunt deze gratis opvragen in een BNP Paribas Fortis kantoor of via het Easy Banking Centre op het nummer 02 762 60 00.

24/7 bijstand, wij regelen alles voor u

Een specialist staat dag en nacht klaar voor u. Eén telefoontje en wij nemen onmiddellijk de meest dringende maatregelen: uw beschadigde dak afdekken, een lek dichten … Is uw woning onbewoonbaar geworden, dan kunt u op ons rekenen voor de bewaking van uw woning, de terugbetaling van uw logeerkosten en de opvang van uw kinderen.  

Als de omstandigheden van het schadegeval het toelaten, stelt AG Insurance u een herstelling in natura voor. In dat geval regelt AG Insurance de herstelling van de schade van A tot Z: u betaalt zelf geen enkele factuur en de herstelling gebeurt zonder franchise. Bovendien geniet u een kwaliteitsgarantie van zes maanden op de uitgevoerde herstellingen. Uiteraard kiest u zelf of u dit voorstel tot herstelling in natura al dan niet aanvaardt. 

Energiezuinige investeringen mee verzekerd

Uw Energiezuinige investeringen zijn mee verzekerd:

 • Zonnepanelen, zonneboiler …
 • Dak-, vloer-, en muurisolatie.

De schadevergoeding wordt ook verhoogd als u bij de heropbouw moet voldoen aan de nieuwe wettelijke bouwnormen van uw regio.

Ontdek de Top Woning Brandverzekering in de video

Opties voor een bescherming op maat

Hebt u bij een geschil met de verhuurder een advocaat nodig? Wilt u een waardevol erfstuk extra verzekeren tegen diefstal? De Top Woning brandverzekering is combineerbaar met verschillende opties en packs. Dat biedt u de mogelijkheid om de dekking samen te stellen die het beste bij uw huursituatie past.

De optie ‘Afstand van verhaal’

U kunt als verhuurder in uw eigen brandverzekering voor de verhuurde woning een ‘afstand van verhaal’ opnemen, als optie bij uw Top Woning brandverzekering.Wij verhalen de schade dan niet op uw huurder.

- Voordelen voor u als verhuurder: u kent perfect de waarborgen van uw eigen polis, en het verhoogt de kans dat de relatie met uw huurder even goed blijft, zelfs na een (verzekerd) schadegeval.

- Voordelen voor uw huurder: goede verstandhouding met de verhuurder ook na schadegeval en vaak goedkoper dan zelf een verzekering te moeten nemen.

Tip : zet bij ‘afstand van verhaal’ duidelijk in het huurcontract, dat die ‘afstand van verhaal’ alleen geldt voor de schade die voortvloeit uit risico’s die gedekt zijn in uw brandverzekering en dat voor alle andere schade de huurder zelf verantwoordelijk blijft.

Verzekering Rechtsbijstand Brand

Hebt u juridische hulp nodig om een vergoeding te bekomen voor schade die door een derde aan uw woning werd aangericht of voor schade waar u als eigenaar van de woning aansprakelijk voor bent?

Verdedig uw rechten en bescherm uw investering:

 • Vrije keuze advocaat.
 • Verzekerd tegen onvermogendheid van derden
 • Kosten van de tegenexpertise zijn verzekerd .
 • Uw kosten vergoed tot 50.000 EUR .
De Rechtsbijstandsverzekering Brand is een verzekeringsproduct voor rechtsbijstand van AG Insurance en wordt verdeeld door BNP Paribas Fortis als aanvullende dekking bij de Top Woning Brandverzekering. Dit verzekeringscontract naar Belgisch recht wordt gesloten voor telkens één jaar met stilzwijgende verlenging.

Wat is verzekerd?

 • Een geschil over schade aan uw woning of de inhoud, die veroorzaakt werd door een derde en die niet gedekt is in de Top Woning brandverzekering.
 • De gerechtelijke stappen die u wilt nemen tegen deze aansprakelijke derde: de kosten en erelonen voor de expertises en onderzoeken, de advocaat en de gerechtelijke procedure.
 • Voorschot op schadevergoeding. Een voorschot bij schade waarbij de aansprakelijkheid van de derde onbetwistbaar vaststaat.
 • Een schadevergoeding als de aansprakelijke derde onvermogend is. Voorschot van het bedrag van de vrijstelling als u deze niet ontvangt van de aansprakelijke derde.

Wat is niet verzekerd?

 • De waarborgen van de verzekering Rechtsbijstand Brand zijn niet van toepassing als het bedrag van de vordering niet meer bedraagt dan de vrijstelling waarin dit contract voorziet.
 • Het verhaal dat moet uitgeoefend worden tegen de personen die bij de verzekeringsnemer inwonen.
 • Het verhaal als gevolg van de ontoereikendheid van de verzekerde bedragen voor de andere waarborgen van uw contract Top Woning brandverzekering.

Ontdek de volledige lijst van alle gedekte en niet-gedekte risico’s

De hierboven opgesomde lijst van gedekte en niet-gedekte risico’s is niet volledig. U kunt de exacte omvang van de waarborgen nalezen in de Algemene Voorwaarden. In het Informatiedocument ontdekt u de belangrijkste kenmerken van deze verzekering. U kunt deze gratis opvragen in elk BNP Paribas Fortis kantoor of via het Easy Banking Centre op het nummer 02 762 60 00.

Nog meer zekerheid inbouwen in uw relatie met uw huurder?

Volledig zorgeloos verhuren? Wilt specifieke juridische en financiële bijstand bij een verhuurprobleem: huurachterstal, huurschade en huurgeschil? Of absolute zekerheid van een snelle tussenkomst van een hersteller - een tussenkomst die de huurder ongetwijfeld ook zal waarderen - als de verwarmingsinstallatie plots uitvalt, de garagepoort blokkeert of een rolluik niet meer geopend raakt?

Ontdek ons aanbod op maat en contacteer voor een volledige gemoedsrust een adviseur op het nummer 02 762 60 00.

Uw Top Woning brandverzekering op maat in 3 stappen

1. Simuleer uw Top Woning brandverzekering

Ontdek in onze simulatie de uitgebreide bescherming die Top Woning u kan bieden. En bereken vrijblijvend de prijs van uw brandverzekering op maat.  

2. Meer advies van een expert

Hebt u na de simulatie een vraag of wilt u graag meer informatie voor u uw aanvraag bevestigt? Wij helpen u graag. Praat er over met een expert, bel ons op het nummer 02 762 60 00. Of laat u bellen op een moment dat het u het beste past.  

3. Vraag uw Top Woning Verzekering aan

Bevestig uw aanvraag van de Top Woning Brandverzekering telefonisch of ga langs in een kantoor naar keuze.  

Toch spijt van uw keuze? Geen probleem: u kunt tot 14 dagen nadat wij uw aanvraag ontvangen hebben, beslissen om ze te laten annuleren, zonder enige vorm van schadevergoeding en zonder de verplichting om een reden op te geven.

Bescherming van het privé-leven

De persoonlijke gegevens die meegedeeld worden door de verzekeringsnemer worden behandeld door AG Insurance nv.

Meer weten

Niet tevreden?

Klachten kunt u indienen bij Klachtenmanagement van BNP Paribas Fortis (JQABD), Warandeberg 3, 1000 Brussel, fax: 02 228 72 00. U kunt uw klacht ook bezorgen aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel. Tel.: 02 547 58 71 – Fax: 02 547 59 75 - www.ombudsman.as

Meer weten?

Lees zeker en vast volgende documenten:

Lees eerst aandachtig deze pagina, daarna kunt u

Wettelijke informatie

AG Insurance NV – Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel – RPR Brussel – btw BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be. Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 0079, onder controle van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Tussenpersoon : BNP Paribas Fortis NV – Warandeberg 3, B-1000 Brussel - RPR Brussel - BTW BE 0403.199.702, is ingeschreven onder dit nummer bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden agent, vergoed door commissies, voor AG Insurance NV. BNP Paribas Fortis nv bezit een deelneming van meer dan 10% in AG Insurance NV.