Menu

Brandverzekering voor verhuurder

De bescherming voor uw verhuurde woning

Uw woning is een belangrijke investering, het is dan ook normaal dat u die naar behoren wilt beschermen. De Top Woning brandverzekering van AG Insurance biedt u de meest complete bescherming en een vlotte terugbetaling van schade aan uw verhuurde huis of appartement.

Top Woning is een brandverzekeringsproduct van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis. Dit verzekeringscontract naar Belgisch recht wordt gesloten wordt voor één jaar met stilzwijgende verlenging.

Een brandverzekering…

 • De uitgebreidewoningverzekering voor uw huis of appartement, met een heldere formule.
 • Eenvoudige schade-aangifte met één telefoontje.
 • 24/7 bijstand, wij begeleiden u bij de onmiddellijke opening van uw dossier en het nemen van de eerste dringende maatregelen.
 • En, als er iets gebeurt, moet AG Insurance aantonen dat de schade niet door het contract gedekt wordt.

Wat is verzekerd?

Schade aan de verzekerde woning veroorzaakt door :

 • brand, explosie en implosie, bliksem, storm en hagel, natuurrampen, de uitwerking van elektriciteit (o.a. kortsluiting), het ophopen, vallen of verschuiven van sneeuw of ijs;
 • vandalisme, kwaad opzet of door dieven, alsook diefstal van delen van de woning (zoals zonnepanelen);
 • waterschade (incl. lekdetectie en herstel van leidingen);
 • glasbreuk. 

Schade veroorzaakt aan anderen. De aansprakelijkheid voor:

 • (materiële en lichamelijke) schade die uw woning veroorzaken aan anderen;
 • schade aan uw woning die zich uitbreidt (bvb. een brand die overslaat naar de buren).

24/24 bijstand

 • Bijstand bij schade aan uw woning door een gedekt schadegeval en het nemen van dringende maatregelen om uitbreiding van de schade te beperken.
 • Tussenkomst voor bepaalde kosten bij gedekte schade en bij kosten voor dringende maatregelen die u neemt om schade te voorkomen bij dreigend gevaar.

Wat is niet verzekerd?

 • Opzettelijke schade, veroorzaakt door de verzekerde.
 • Schade aan motorvoertuigen. Dit is schade aan onder andere een wagen, een scooter >50CC of een motor.
 • Niet-naleving van het contract. Schade door de niet-naleving van een verplichting opgelegd in het contract over de materiële staat of van de beveiligingsmaatregel van de verzekerde goederen.
 • Schade aan een bouwvallig gebouw of een gebouw dat voor sloop bedoeld was.

Ontdek de volledige lijst van alle gedekte en niet-gedekte risico’s

De hierboven opgesomde lijst van gedekte en niet-gedekte risico’s is niet volledig. U kunt de exacte omvang van de waarborgen nalezen in de Algemene Voorwaarden. U kunt deze ook gratis opvragen in een BNP Paribas Fortis kantoor of via het Easy Banking Centre op het nummer 02 762 60 00.

Verzekerd volgens een heldere formule

U weet duidelijk tegen welke risico’s uw woning en uw inboedel verzekerd zijn dankzij het heldere principe ‘Alles is verzekerd behalve’: voor elke waarborg binnen Top Woning (brand, storm, natuurrampen,…) bent u beschermd tegen alle schade behalve enkele uitzonderingen, dus wat niet in de uitzonderingen opgenomen is, is verzekerd.

Voorbeeld: de waarborg ‘Waterschade’:  

De Top Woning brandverzekering verzekert de materiële schade rechtstreeks veroorzaakt door water behalve bij schade veroorzaakt door neerslag die binnendringt langs de openingen van het gebouw, door neerslag die insijpelt via elk ander element van de woning dan het dak (terrassen, balkons, muren, …), of door ‘opstijgend’ vocht.

Vergoeding in nieuwwaarde, uw energiebesparende investeringen mee verzekerd

U wordt vergoed volgens de nieuwwaarde van uw woning, die dus rekening houdt met de prijs van wederopbouw van uw woning in nieuwe staat en de eventuele erelonen van uw architect en de veiligheidscoördinator nodig voor de heropbouw. AG Insurance voorziet eveneens een vergoeding voor de bijkomende investering nodig om de heropbouw na schade te laten voldoen aan nieuwe bouwnormen. Ook zonnepanelen zijn mee verzekerd, net als de andere investeringen die u doet om uw woning te isoleren (dak, muren, vloer,…), of energiezuiniger te maken (ook wanneer u deze later toevoegt).  

24/7 bijstand, wij regelen alles voor u

Een specialist staat dag en nacht klaar voor u. Eén telefoontje en wij nemen onmiddellijk de meest dringende maatregelen: uw beschadigde dak afdekken, een lek dichten … Is uw woning onbewoonbaar geworden, dan kunt u op ons rekenen voor de bewaking van uw woning, de terugbetaling van uw logeerkosten en de opvang van uw kinderen.  

Als de omstandigheden van het schadegeval het toelaten, stelt AG Insurance u een herstelling in natura voor. In dat geval regelt AG Insurance de herstelling van de schade van A tot Z: u betaalt zelf geen enkele factuur en de herstelling gebeurt zonder franchise. Bovendien geniet u een kwaliteitsgarantie van zes maanden op de uitgevoerde herstellingen. Uiteraard kiest u zelf of u dit voorstel tot herstelling in natura al dan niet aanvaardt. 

En als u uw sleutels verliest, zoeken wij voor u een slotenmaker die u zo snel mogelijk helpt terug binnen te raken, en nemen diens verplaatsing ten laste!

Ontdek de Top Woning Brandverzekering in de video

Opties voor een bescherming op maat

Verdedig uw rechten en bescherm uw eigendom

Hebt u een expert of een advocaat nodig omdat een derde schade aanrichtte aan uw woning ?

De Rechtsbijstandsverzekering Brand voorziet:

 • Vrije keuze advocaat.
 • Verzekerd tegen faillissement van derden.
 • Kosten van de tegenexpertise zijn verzekerd.
 • Uw kosten vergoed tot 50.000 EUR.
De Rechtsbijstandsverzekering Brand is een verzekeringsproduct voor rechtsbijstand van AG Insurance en wordt verdeeld door BNP Paribas Fortis als aanvullende dekking bij de Top Woning Brandverzekering. Dit verzekeringscontract naar Belgisch recht wordt gesloten voor telkens één jaar met stilzwijgende verlenging.

Wat is verzekerd?

 • Een geschil over schade aan uw woning veroorzaakt werd door een derde en die niet gedekt is in de Top Woning brandverzekering.
 • De gerechtelijke stappen die u wilt nemen tegen deze aansprakelijke derde: de kosten en erelonen voor de expertises en onderzoeken, de advocaat en de gerechtelijke procedure.
 • Voorschot op schadevergoeding Een voorschot bij schade waarbij de aansprakelijkheid van de derde onbetwistbaar vaststaat.
 • Een schadevergoeding als de aansprakelijke derde onvermogend is. Voorschot van het bedrag van de vrijstelling als u deze niet ontvangt van de aansprakelijke derde (AG Insurance verhaalt de terugbetaling van deze vrijstelling bij de aansprakelijke derde).

Wat is niet verzekerd?

 • De waarborgen van de verzekering Rechtsbijstand Brand zijn niet van toepassing als het bedrag van de vordering niet meer bedraagt dan de vrijstelling waarin dit contract voorziet.
 • Het verhaal dat moet uitgeoefend worden tegen de personen die bij de verzekeringsnemer inwonen.  
 • Het verhaal als gevolg van de ontoereikendheid van de verzekerde bedragen voor de andere waarborgen van uw contract Top Woning brandverzekering.

Ontdek de volledige lijst van alle gedekte en niet-gedekte risico’s

De hierboven opgesomde lijst van gedekte en niet-gedekte risico’s is niet volledig. U kunt de exacte omvang van de waarborgen nalezen in de Algemene Voorwaarden. U kunt ze ook gratis opvragen in elk BNP Paribas Fortis kantoor of via het Easy Banking Centre op het nummer 02 762 60 00.

Uw Top Woning brandverzekering op maat in 3 stappen

1. Simuleer uw Top Woning brandverzekering

Ontdek in onze simulatie de uitgebreide bescherming die Top Woning u kan bieden. En bereken vrijblijvend de prijs van uw brandverzekering op maat.  

2. Meer advies van een expert

Hebt u na de simulatie een vraag of wilt u graag meer informatie voor u uw aanvraag bevestigt? Wij helpen u graag. Praat er over met een expert, bel ons op het nummer 02 762 60 00. Of laat u bellen op een moment dat het u het beste past.  

3. Vraag uw Top Woning Verzekering aan

Bevestig uw aanvraag van de Top Woning Brandverzekering telefonisch of ga langs in een kantoor naar keuze.  

Toch spijt van uw keuze? Geen probleem: u kunt tot 14 dagen nadat wij uw aanvraag ontvangen hebben, beslissen om ze te laten annuleren, zonder enige vorm van schadevergoeding en zonder de verplichting om een reden op te geven.

Niet tevreden?

Klachten kunt u indienen bij Klachtenmanagement van BNP Paribas Fortis (JQABD), Warandeberg 3, 1000 Brussel, fax: 02 228 72 00. U kunt uw klacht ook bezorgen aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel. Tel.: 02 547 58 71 – Fax: 02 547 59 75 - www.ombudsman.as

Meer weten?

Lees zeker en vast volgende documenten: Algemene Voorwaarden Top Woning Brandverzekering.

Lees eerst aandachtig deze pagina, daarna kunt u

Wettelijke informatie

BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, 1000 Brussel – RPR Brussel – btw BE 0403.199.702, is ingeschreven onder het nr. 25.879A bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent voor AG Insurance NV.

AG Insurance NV – Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel – RPR Brussel – btw BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be. Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.