Menu

Brandverzekering voor huurder

Geniet 10% korting tot 30 juni 2019

Tot 30 juni 2019 ontvangt u 10% korting (*) op de premie(s) van het eerste jaar van uw verzekering.

(*) Er wordt 10% korting toegekend op de premie(s) van het eerste jaar van uw nieuwe Top Woning brandverzekering aangegaan vóór 30 juni 2019, met als voorwerp een eengezinswoning, een (gemeubileerd) appartement of een appartementsgebouw van minder dan 10 jaar oud. Deze korting van 10% is geldig op alle onderschreven waarborgen behalve op de waarborg Natuurrampen voor woningen gelegen in gebieden met een aanzienlijk overstromingsrisico (tarifering 'Tariferingsbureau').

Ga voor een goede bescherming van uw huurwoning én uw inboedel

Een huis of appartement huren? Natuurlijk wilt u in de eerste plaats uw eigen inboedel laten vergoeden als deze beschadigd wordt door brand, kortsluiting, waterschade … Daarnaast moet u de huurwoning na de huurperiode in de oorspronkelijke staat achterlaten. Zorg daarom, dat ook uw ‘huurdersaansprakelijkheid’ voor de schade aan deze woning gedekt is. De verhuurder laat dit sowieso meestal als voorwaarde opnemen in het huurcontract.

Top Woning brandverzekering huurder biedt u deze dubbele bescherming. U geniet daarbij ook een snelle vergoeding voor de gedekte schade en 24/7 bijstand. Maak een simulatie en bereken de prijs van uw brandverzekering via onze simulatietool en praat met een van onze experten voor extra advies.

Top Woning is een brandverzekeringsproduct van AG Insurance, u aangeboden door BNP Paribas Fortis. Dit verzekeringscontract naar Belgisch recht wordt gesloten wordt voor één jaar met stilzwijgende verlenging.

Top Woning brandverzekering, ook als u alleen uw eigen inboedel wilt verzekeren

Uw verhuurder kan beslissen om zijn brandverzekering voor de verhuurde woning in het huurcontract uit te breiden met een ‘afstand van verhaal’ tegenover u, de huurder. Zijn verzekeraar vergoedt uw ‘huisbaas’ dan alle geleden (verzekerde) schade aan de woning, ook die waarvoor u aansprakelijk bent, zonder de schadevergoeding nadien bij u te recupereren (of op de huurder te ‘verhalen’, vandaar ‘afstand van verhaal’).

Ook bij ‘afstand van verhaal’ blijft de Top Woning brandverzekering voor de inboedel interessant, zo krijgt u financiële bescherming tegen een aantal risico’s waarvoor ‘afstand van verhaal’ geen oplossing biedt, zoals:

 • schade aan de gehuurde woning: door vandalisme, kwaad opzet of door dieven, of door een van uw logees of gasten in de woning;
 • uw aansprakelijkheid voor schade aan een gehuurd vakantieverblijf, feestzaal of studentenkot;
 • tussenkomst voor uw huisvestingskosten als uw gehuurde woning onbewoonbaar wordt;
 • schade aan een privégarage (of uw inboedel die u daar onderbracht) die u huurt, of waarvan u eigenaar bent.

Wat is verzekerd?

USchade aan uw eigen verzekerde inboedel. Veroorzaakt door:

 • Brand, explosie, implosie, de uitwerking van elektriciteit (o.a. kortsluiting);
 • Blikseminslag, storm/hagel, natuurrampen, het ophopenvan sneeuw of ijs;
 • Waterschade;
 • Glasbreuk: o.a. televisieschermen.

Schade aan de gehuurde verzekerde woning

 • Uw huurdersaansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door één van bovenvermelde risico’s is verzekerd. Schade waarvoor u niet aansprakelijk bent (zoals schade door een blikseminslag, storm of een natuurramp) wordt gedekt door de polis van de eigenaar/verhuurder van de woning;
 • Schade door vandalisme, kwaad opzet of door dieven, of door een van uw logees in de woning.

Schade veroorzaakt aan anderen. De aansprakelijkheid voor:

 • (materiële en lichamelijke) schade die de verzekerde goederen veroorzaken aan anderen;
 • Schade aan de verzekerde goederen die zich uitbreidt en daardoor schade veroorzaakt aan anderen (bv. een brand die overslaat naar de buren).

Wat is niet verzekerd?

 • Opzettelijke schade, veroorzaakt door de verzekerde.
 • Schade aan motorvoertuigen. Dit is schade aan onder andere een wagen of een scooter of motor >50CC.
 • Niet-naleving van het contract. Schade door de niet-naleving van een verplichting opgelegd in het contract over de materiële staat of van de beveiligingsmaatregel van de verzekerde goederen.
 • Schade aan een bouwvallig gebouw of een gebouw dat voor sloop bedoeld was.

Ontdek de volledige lijst van alle gedekte en niet-gedekte risico’s

De hierboven opgesomde lijst van gedekte en niet-gedekte risico’s is niet volledig. U kunt de exacte omvang van de waarborgen nalezen in de Algemene Voorwaarden en in de precontractuele informatie. In het Informatiedocument ontdekt u de belangrijkste kenmerken van deze verzekering. U kunt deze gratis opvragen in een BNP Paribas Fortis kantoor of via het Easy Banking Centre op het nummer 02 762 60 00.

24/7 bijstand, wij regelen alles voor u

Een specialist staat dag en nacht klaar voor u. Eén telefoontje en wij nemen onmiddellijk de meest dringende maatregelen: uw beschadigde dak afdekken, een lek dichten … Is uw woning onbewoonbaar geworden, dan kunt u op ons rekenen voor de bewaking van uw woning, de terugbetaling van uw logeerkosten en de opvang van uw kinderen.  

Als de omstandigheden van het schadegeval het toelaten, stelt AG Insurance u een herstelling in natura voor. In dat geval regelt AG Insurance de herstelling van de schade van A tot Z: u betaalt zelf geen enkele factuur en de herstelling gebeurt zonder franchise. Bovendien geniet u een kwaliteitsgarantie van zes maanden op de uitgevoerde herstellingen. Uiteraard kiest u zelf of u dit voorstel tot herstelling in natura al dan niet aanvaardt. 

En als u uw sleutels verliest, zoeken wij voor u een slotenmaker die u zo snel mogelijk helpt terug binnen te raken, en nemen diens verplaatsing ten laste!

Studentenkot, vakantieverblijf of feestzaal zijn verzekerd

Huurt u een vakantiehuis voor de feestdagen, een studentenkot voor uw kinderen of een zaal voor een familiefeest? In uw Top Woning brandverzekering voor uw gehuurde hoofdverblijfplaats is uw huurdersaansprakelijkheid voor de schade die u aan deze gebouwen of hun inhoud zou veroorzaken ook gedekt.   Beslist u om met Top Woning alleen de inboedel van uw hoofdverblijf te verzekeren omdat u geniet van een afstand van verhaal vanwege uw verhuurder? Geen probleem, ook dan geniet u deze bescherming.

Ontdek de Top Woning Brandverzekering in de video

Opties voor een bescherming op maat

Hebt u bij een geschil met de verhuurder een advocaat nodig? Wilt u een waardevol erfstuk extra verzekeren tegen diefstal? De Top Woning brandverzekering is combineerbaar met verschillende opties en packs. Dat biedt u de mogelijkheid om de dekking samen te stellen die het beste bij uw huursituatie past.

Verzekering Rechtsbijstand Brand

Hebt u juridische hulp nodig om een vergoeding te bekomen voor schade die door een derde aan uw inboedel werd aangericht of voor schade waar de verhuurder als eigenaar van de woning aansprakelijk is.

Verdedig uw rechten en bescherm uw eigendom

 • Vrije keuze advocaat.
 • Verzekerd tegen onvermogendheid van derde.
 • Kosten van de tegenexpertise zijn verzekerd.
 • Uw kosten vergoed tot 50.000 EUR.

De Rechtsbijstandsverzekering Brand is een verzekeringsproduct voor rechtsbijstand van AG Insurance en wordt verdeeld door BNP Paribas Fortis als aanvullende dekking bij de Top Woning Brandverzekering. Dit verzekeringscontract naar Belgisch recht wordt gesloten voor telkens één jaar met stilzwijgende verlenging.

Wat is verzekerd?

 • Een geschil over schade aan de gehuurde woning of uw inboedel, die veroorzaakt werd door een derde en die niet gedekt is in de Top Woning brandverzekering.
 • De gerechtelijke stappen die u wilt nemen tegen deze aansprakelijke derde: de kosten en erelonen voor de expertises en onderzoeken, de advocaat en de gerechtelijke procedure.
 • Voorschot op schadevergoeding. Een voorschot bij schade waarbij de aansprakelijkheid van de derde onbetwistbaar vaststaat.
 • Een schadevergoeding als de aansprakelijke derde onvermogend is.
 • Voorschot van het bedrag van de vrijstelling als u deze niet ontvangt van de aansprakelijke derde (AG Insurance verhaalt de terugbetaling van deze vrijstelling bij de aansprakelijke derde).

Wat is niet verzekerd?

 • De waarborgen van de verzekering Rechtsbijstand Brand zijn niet van toepassing als het bedrag van de vordering niet meer bedraagt dan de vrijstelling waarin dit contract voorziet
 • Het verhaal dat moet uitgeoefend worden tegen de personen die bij de verzekeringsnemer inwonen.
 • Het verhaal als gevolg van de ontoereikendheid van de verzekerde bedragen voor de andere waarborgen van uw contract Top Woning brandverzekering.

Ontdek de volledige lijst van alle gedekte en niet-gedekte risico’s

De hierboven opgesomde lijst van gedekte en niet-gedekte risico’s is niet volledig. U kunt de exacte omvang van de waarborgen nalezen in de Algemene Voorwaarden. In het Informatiedocument ontdekt u de belangrijkste kenmerken van deze verzekering. U kunt deze gratis opvragen in elk BNP Paribas Fortis kantoor of via het Easy Banking Centre op het nummer 02 762 60 00.

Diefstalverzekering Top Woning

Diefstal in uw gehuurde woning, materiële schade aan uw inboedel door een (poging tot) inbraak, diefstal met geweld op straat, niemand is helemaal veilig voor dat soort tegenslagen. Kies voor de Diefstalverzekering Top Woning als uitbreiding op uw Top Woning brandverzekering. U ontvangt dan niet alleen een schadevergoeding voor gestolen voorwerpen, maar krijgt ook de schade terugbetaald die inbrekers toebrengen aan uw huurwoning of de inhoud bij een (poging tot) inbraak.

Extra bescherming tegen diefstal en inbraakschade

 • Ook op straat bent u verzekerd tegen diefstal met geweld (wereldwijd).
 • Voordeeltarief wanneer de woning beveiligd is met een gecertifieerd alarmsysteem.
 • Vergoeding voor uw juwelen, en voor uw tijdelijk verplaatste inhoud

De Diefstalverzekering is een verzekeringsproduct van AG Insurance en wordt verdeeld door BNP Paribas Fortis als aanvullende dekking bij de Top Woning. Dit verzekeringscontract naar Belgisch recht wordt gesloten voor telkens één jaar met stilzwijgende verlenging.

Wat is verzekerd?

 • Diefstal van verzekerde inhoud.  
 • Beschadiging van verzekerde inhoud naar aanleiding van een verzekerde diefstal of poging tot diefstal, of als gevolg van vandalisme of kwaad opzet.  
 • De kosten van de vervanging van sloten van buitendeuren bij diefstal van sleutels of afstandsbedieningen.

Wat is niet verzekerd?

 • Diefstal wanneer de preventiemaatregelen die opgegeven zijn in het contract Top Woning niet zijn genomen door de verzekeringsnemer (bv. niet afgesloten buitendeuren bij afwezigheid).
 • Diefstal door of met de medeplichtigheid van uzelf of van uw echtgeno(o)t(e), of van uw bloedverwanten in opgaande of dalende lijn of van hun echtgeno(o)t(e)

Ontdek de volledige lijst van alle gedekte en niet-gedekte risico’s

De hierboven opgesomde lijst van gedekte en niet-gedekte risico’s is niet volledig. U kunt de exacte omvang van de waarborgen nalezen in de Algemene Voorwaarden. In het Informatiedocument ontdekt u de belangrijkste kenmerken van deze verzekering. U kunt deze gratis opvragen in elk BNP Paribas Fortis kantoor of via het Easy Banking Centre op het nummer 02 762 60 00.

Nog meer zekerheid inbouwen in uw relatie met uw huisbaas?

Wilt u specifieke rechtsbijstand bij huurgeschillen, een voorschot voor een nieuwe huurwaarborg of verhuiskosten in geval van vroegtijdig stopzetten van het huurcontract én bijstand van een vakman voor een dringend probleem aan uw huurwoning, als bijvoorbeeld de verwarmingsinstallatie uitvalt of de garagepoort blokkeert?

Ontdek ons aanbod op maat en contacteer voor een volledige gemoedsrust een adviseur op het nummer 02 762 60 00.

Uw Top Woning brandverzekering op maat in 3 stappen

1. Simuleer uw Top Woning brandverzekering

Ontdek in onze simulatie de uitgebreide bescherming die Top Woning u kan bieden. En bereken vrijblijvend de prijs van uw brandverzekering op maat, waarin wij standaard een bescherming voor uw inboedel en uw woning voorstellen.  

2. Meer advies van een expert

Hebt u na de simulatie een vraag of wilt u graag meer informatie voor u uw aanvraag bevestigt? Hebt u nog meer specifieke behoeften? Of is uw huurwoning al verzekerd (bv. door een afstand van verhaal), en wilt u alleen uw inboedel verzekeren? Wij helpen u graag. Praat er over met een expert, bel ons op het nummer 02 762 60 00. Of laat u bellen op een moment dat het u het beste past.

3. Vraag uw Top Woning Verzekering aan

Bevestig uw aanvraag van de Top Woning Brandverzekering telefonisch of ga langs in een kantoor naar keuze.

Toch spijt van uw keuze? Geen probleem: u kunt tot 14 dagen nadat wij uw aanvraag ontvangen hebben, beslissen om ze te laten annuleren, zonder enige vorm van schadevergoeding en zonder de verplichting om een reden op te geven.

Bescherming van het privé-leven

De persoonlijke gegevens die meegedeeld worden door de verzekeringsnemer worden behandeld door AG Insurance nv.

Meer weten

Niet tevreden?

Klachten kunt u indienen bij Klachtenmanagement van BNP Paribas Fortis (JQABD), Warandeberg 3, 1000 Brussel, fax: 02 228 72 00. U kunt uw klacht ook bezorgen aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel. Tel.: 02 547 58 71 – Fax: 02 547 59 75 - www.ombudsman.as

Meer weten?

Lees zeker en vast volgende documenten:

Lees eerst aandachtig deze pagina, daarna kunt u

Wettelijke informatie

AG Insurance NV – Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel – RPR Brussel – btw BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be. Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 0079, onder controle van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Tussenpersoon : BNP Paribas Fortis NV – Warandeberg 3, B-1000 Brussel - RPR Brussel - BTW BE 0403.199.702, is ingeschreven onder dit nummer bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden agent, vergoed door commissies, voor AG Insurance NV. BNP Paribas Fortis nv bezit een deelneming van meer dan 10% in AG Insurance NV.