Menu

Brandverzekering voor eigenaar

Geniet 10% korting tot 30 juni 2019

Tot 30 juni 2019 ontvangt u 10% korting (*) op de premie(s) van het eerste jaar van uw verzekering.

(*) Er wordt 10% korting toegekend op de premie(s) van het eerste jaar van uw nieuwe Top Woning brandverzekering aangegaan vóór 30 juni 2019, met als voorwerp een eengezinswoning, een (gemeubileerd) appartement of een appartementsgebouw van minder dan 10 jaar oud. Deze korting van 10% is geldig op alle onderschreven waarborgen behalve op de waarborg Natuurrampen voor woningen gelegen in gebieden met een aanzienlijk overstromingsrisico (tarifering 'Tariferingsbureau').

De verzekering voor uw woning en uw inboedel

Hebt u net een woning gekocht? Of wilt u gewoon een nieuwe brandverzekering afsluiten? Uw thuis verdient een bescherming op maat tegen de gevolgen van waterschade, brand, natuurrampen of diefstal ...

Onze Top Woning Brandverzekering biedt u deze bescherming, een vlotte vergoeding van verzekerde schade aan uw huis of appartement en 24/7 bijstand.

Top Woning is een brandverzekeringsproduct van AG Insurance, u aangeboden door BNP Paribas Fortis. Dit verzekeringscontract naar Belgisch recht wordt gesloten voor één jaar met stilzwijgende verlenging.

Een brandverzekering…

 • De uitgebreidewoningverzekering voor uw huis of appartement en de inhoud, met een heldere formule en oplossingen voor uw specifieke behoeften.
 • Eenvoudige schade-aangifte met één telefoontje.
 • 24/7 bijstand, wij begeleiden u bij de onmiddellijke opening van uw dossier en het nemen van de eerste dringende maatregelen.
 • En, als er iets gebeurt, moet AG Insurance aantonen dat de schade niet door het contract gedekt wordt.

Wat is verzekerd?

Schadeaan de verzekerde woning/inhoud veroorzaakt door :

 • brand, explosie en implosie, bliksem, storm en hagel, natuurrampen, de uitwerking van elektriciteit (o.a. kortsluiting);
 • vandalisme, kwaad opzet of daden door dieven, alsook diefstal van delen van de woning (zoals zonnepanelen);
 • waterschade (incl. lekdetectie en herstel van leidingen);
 • glasbreuk (o.a. van ruiten, televisieschermen, zonnepanelen).

Schade veroorzaakt aan anderen De aansprakelijkheid voor:

 • (materiële en lichamelijke) schade die uw woning of uw inboedel veroorzaken aan anderen;
 • schade aan uw woning/inboedel die zich uitbreidt (bvb. een brand die overslaat naar de buren).

24/24 bijstand

 • Bijstand bij schade aan uw woning of inboedel door een gedekt schadegeval en het nemen van dringende maatregelen om uitbreiding van de schade te beperken.
 • Tussenkomst voor bepaalde kosten bij gedekte schade en bij kosten voor dringende maatregelen die u neemt om schade te voorkomen bij dreigend gevaar.

Wat is niet verzekerd?

 • Opzettelijke schade, veroorzaakt door de verzekerde.
 • Schade aan motorvoertuigen. Dit is schade aan onder andere een wagen, een scooter >50CC of een motor.
 • Niet-naleving van het contract. Schade door de niet-naleving van een verplichting opgelegd in het contract over de materiële staat of van de beveiligingsmaatregel van de verzekerde goederen.
 • Schade aan een bouwvallig gebouw of een gebouw dat voor sloop bedoeld was.

Ontdek de volledige lijst van alle gedekte en niet-gedekte risico’s

De hierboven opgesomde lijst van gedekte en niet-gedekte risico’s is niet volledig. U kunt de exacte omvang van de waarborgen nalezen in de Algemene Voorwaarden en in de precontractuele informatie. In het Informatiedocument ontdekt u de belangrijkste kenmerken van deze verzekering. U kunt deze gratis opvragen in een BNP Paribas Fortis kantoor of via het Easy Banking Centre op het nummer 02 762 60 00.

Verzekerd volgens een heldere formule

Voor elke waarborg binnen Top Woning (brand, storm, natuurrampen enz.) bent u beschermd tegen alle schade, behalve enkele uitzonderingen. Dus wat niet onder de uitzonderingen valt, is verzekerd.

Voorbeeld: de waarborg ‘Waterschade’:

De Top Woning Brandverzekering verzekert de materiële schade rechtstreeks veroorzaakt door water, behalve bij schade veroorzaakt door neerslag die insijpelt via elk ander element van de woning dan het dak (terrassen, balkons, muren enz.) of door opstijgend vocht.

Vergat u bijvoorbeeld om de kraan van uw bad toe te draaien omdat u een dringend telefoontje kreeg, dan is de waterschade verzekerd.

Vergoeding in nieuwwaarde

U wordt vergoed volgens de nieuwwaarde van uw woning, inclusief de eventuele erelonen van uw architect en de veiligheidscoördinator. U krijgt ook een vergoeding voor de bijkomende investering om de heropbouw na schade te laten voldoen aan nieuwe bouwnormen.

Ook zonnepanelen zijn meeverzekerd, net als de andere investeringen die u doet om uw woning te isoleren (dak, muren, vloer enz.), of energiezuiniger te maken.

Uw tijdelijk verplaatste de inhoud is verzekerd

Gaat u met de auto op reis en zit uw koffer vol persoonlijke spullen voor een prettig verblijf in het buitenland? Alle verzekerde en tijdelijk verplaatste inhoud is verzekerd, overal ter wereld!

Studentenkot, vakantieverblijf of feestzaal zijn verzekerd

Huurt u een huis voor de feestdagen, een studentenkot voor uw kinderen of een zaal voor een familiefeest? De Top Woning Brandverzekering voor uw hoofdverblijfplaats verzekert u tegen schade die u veroorzaakt aan deze gebouwen of de inhoud ervan.

24/7 bijstand, wij regelen alles voor u

Een specialist staat dag en nacht klaar voor u. Eén telefoontje en wij nemen onmiddellijk de meest dringende maatregelen: uw beschadigde dak afdekken, een lek dichten enz. Is uw woning onbewoonbaar geworden, dan kunt u op ons rekenen voor de bewaking van uw woning, de terugbetaling van uw logeerkosten en de opvang van uw kinderen.

Als de omstandigheden van het schadegeval het toelaten, stellen wij u een herstelling in natura voor. In dat geval regelt AG Insurance de herstelling van de schade van a tot z en betaalt u geen franchise. Bovendien geniet u een kwaliteitsgarantie van zes maanden op de uitgevoerde herstellingen. Uiteraard kiest u zelf of u dit voorstel tot herstelling in natura al dan niet aanvaardt.

Ontdek de Top Woning Brandverzekering in de video

Opties voor een bescherming op maat

Verzekering Rechtsbijstand Brand

Hebt u een expert of een advocaat nodig omdat een derde schade aanrichtte aan uw woning?

Waarborgen van de Rechtsbijstandsverzekering Brand :

 • Vrije keuze advocaat.
 • Verzekerd tegen faillissement van derden.
 • Kosten van de tegenexpertise zijn verzekerd.
 • Uw kosten vergoed tot 50.000 EUR.

De Rechtsbijstandsverzekering Brand is een verzekeringsproduct voor rechtsbijstand van AG Insurance en wordt verdeeld door BNP Paribas Fortis als aanvullende dekking bij de Top Woning Brandverzekering. Dit verzekeringscontract naar Belgisch recht wordt gesloten voor één jaar met stilzwijgende verlenging.

Wat is verzekerd?

 • Een geschil over schade aan uw woning of de inhoud, die veroorzaakt werd door een derde en die niet gedekt is in de Top Woning brandverzekering.
 • De gerechtelijke stappen die u wilt nemen tegen deze aansprakelijke derde: de kosten en erelonen voor de expertises en onderzoeken, de advocaat en de gerechtelijke procedure.
 • Voorschot op schadevergoeding. Een voorschot bij schade waarbij de aansprakelijkheid van de derde onbetwistbaar vaststaat.
 • Een schadevergoeding als de aansprakelijke derde onvermogend is. Voorschot van het bedrag van de vrijstelling als u deze niet ontvangt van de aansprakelijke derde.

Wat is niet verzekerd?

 • De waarborgen van de verzekering Rechtsbijstand Brand zijn niet van toepassing als het bedrag van de vordering niet meer bedraagt dan de vrijstelling waarin dit contract voorziet.
 • Het verhaal dat moet uitgeoefend worden tegen de personen die bij de verzekeringsnemer inwonen.
 • Het verhaal als gevolg van de ontoereikendheid van de verzekerde bedragen voor de andere waarborgen van uw contract Top Woning brandverzekering.

Ontdek de volledige lijst van alle gedekte en niet-gedekte risico’s

De hierboven opgesomde lijst van gedekte en niet-gedekte risico’s is niet volledig. U kunt de exacte omvang van de waarborgen nalezen in de Algemene Voorwaarden. In het Informatiedocument ontdekt u de belangrijkste kenmerken van deze verzekering. U kunt deze gratis opvragen in elk BNP Paribas Fortis kantoor of via het Easy Banking Centre op het nummer 02 762 60 00.

Diefstalverzekering Top Woning

Diefstal, poging tot inbraak, geweld om uw spullen te kunnen stelen, niemand is helemaal veilig voor dat soort tegenslag. Met de Diefstalverzekering Top Woning ontvangt u niet alleen een schadevergoeding voor gestolen voorwerpen, maar krijgt u ook de schade terugbetaald die inbrekers toebrengen aan uw goederen bij een (poging tot) inbraak.

 • Extra bescherming tegen diefstal Ook op straat bent u verzekerd tegen diefstal met geweld (wereldwijd).
 • Voordeeltarief indien u een gecertifieerd alarmsysteem hebt.
 • Vergoeding voor uw juwelen.

De Diefstalverzekering is een verzekeringsproduct van AG Insurance en wordt verdeeld door BNP Paribas Fortis als aanvullende dekking bij de Top Woning. Dit verzekeringscontract naar Belgisch recht wordt gesloten voor telkens één jaar met stilzwijgende verlenging.

Wat is verzekerd?

 • Diefstal van verzekerde inhoud.
 • Beschadiging van verzekerde inhoud naar aanleiding van een verzekerde diefstal of poging tot diefstal, of als gevolg van vandalisme of kwaad opzet.
 • De kosten van de vervanging van sloten van buitendeuren bij diefstal van sleutels of afstandsbedieningen.

Wat is niet verzekerd?

 • Diefstal wanneer de preventiemaatregelen die opgegeven zijn in het contract Top Woning niet zijn genomen door de verzekeringsnemer (bvb. niet afgesloten buitendeuren bij afwezigheid).
 • Diefstal door of met de medeplichtigheid van uzelf of van uw echtgeno(o)t(e), of van uw bloedverwanten in opgaande of dalende lijn of van hun echtgeno(o)t(e).

Ontdek de volledige lijst van alle gedekte en niet-gedekte risico’s

De hierboven opgesomde lijst van gedekte en niet-gedekte risico’s is niet volledig. U kunt de exacte omvang van de waarborgen nalezen in de Algemene Voorwaarden. In het Informatiedocument ontdekt u de belangrijkste kenmerken van deze verzekering. U kunt deze gratis opvragen in elk BNP Paribas Fortis kantoor of via het Easy Banking Centre op het nummer 02 762 60 00.

Specifieke behoeften

Tuin, zwembad, nieuwbouwplannen of verbouwingen … nog meer opties voor extra bescherming

Hebt u een waardevolle tuin en tuinmeubilair of –accessoires die u wilt beschermen tegen de natuurelementen en tegen diefstal ?Of wilt u eenuitgebreide dekking voor ongevallen in en rond zwembaden en voor de schade aan het zwembad / haar accessoires?

Zet u een nieuwbouwwoning? Of plant u een belangrijke verbouwing van uw woning? Dat brengt een hele reeks specifieke risico’s met zich mee: ongevallen op de bouwplaats, diefstal van materialen, schade bij de buren enz.!

Contacteer een adviseur voor een gemoedsrust op maat op het nummer 02 762 60 00.

Uw Top Woning brandverzekering op maat in 3 stappen

1. Simuleer uw Top Woning brandverzekering

Ontdek in onze simulatie de uitgebreide bescherming die Top Woning u kan bieden. En bereken vrijblijvend de prijs van uw brandverzekering op maat.

2. Meer advies van een expert

Hebt u na de simulatie een vraag of wilt u graag meer informatie voor u uw aanvraag bevestigt? Wij helpen u graag. Praat er over met een expert, bel ons op het nummer 02 762 60 00. Of laat u bellen op een moment dat het u het beste past.

3. Vraag uw Top Woning Verzekering aan

Bevestig uw aanvraag van de Top Woning Brandverzekering telefonisch of ga langs in een kantoor naar keuze.

Toch spijt van uw keuze? U kunt tot 14 dagen nadat wij uw aanvraag ontvangen hebben, beslissen om ze te laten annuleren, kosteloos en zonder reden op te geven.

Bescherming van het privé-leven

De persoonlijke gegevens die meegedeeld worden door de verzekeringsnemer worden behandeld door AG Insurance nv.

Meer weten

Niet tevreden?

Klachten kunt u indienen bij Klachtenmanagement van BNP Paribas Fortis (JQABD), Warandeberg 3, 1000 Brussel, fax: 02 228 72 00. U kunt uw klacht ook bezorgen aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel. Tel.: 02 547 58 71 – Fax: 02 547 59 75 - www.ombudsman.as

Meer weten?

Lees zeker en vast volgende documenten:

Lees eerst aandachtig deze pagina, daarna kunt u

Wettelijke informatie

AG Insurance NV – Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel – RPR Brussel – btw BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be. Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 0079, onder controle van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Tussenpersoon : BNP Paribas Fortis NV – Warandeberg 3, B-1000 Brussel - RPR Brussel - BTW BE 0403.199.702, is ingeschreven onder dit nummer bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden agent, vergoed door commissies, voor AG Insurance NV. BNP Paribas Fortis nv bezit een deelneming van meer dan 10% in AG Insurance NV.