Menu

Verzekering Rechtsbijstand Brand

Hebt u een expert of een advocaat nodig omdat een derde schade heeft aangericht aan uw woning? Met deze verzekering regelt u probleemloos elk schadegeval.

Verdedig uw rechten en bescherm uw eigendom

Schade aan uw eigendom kunt u altijd missen, en zeker als een derde verantwoordelijk is. U loopt dan immers het risico dat die derde partij onvermogend is of zijn aansprakelijkheid betwist.

Onze Rechtsbijstandsverzekering Brand dekt al de kosten die een expert of een advocaat met zich meebrengt. Ook de onkosten van een gerechtelijke procedure of een schadebeoordeling zijn verzekerd. En er is nog een voordeel: u kunt een beroep doen op de advocaat die uw voorkeur wegdraagt.

U krijgt dus hoe dan ook een schadeloosstelling, zelfs als de derde effectief onvermogend wordt verklaard.

De Rechtsbijstandsverzekering Brand is een verzekeringsproduct voor rechtsbijstand van AG Insurance en wordt verdeeld door BNP Paribas Fortis als aanvullende dekking bij de Top Woning Brandverzekering. Dit verzekeringscontract naar Belgisch recht wordt gesloten voor telkens één jaar met stilzwijgende verlenging.

Snelle juridische bijstand

U kunt rekenen op de hulp van onze experts om uw rechten snel en efficiënt te verdedigen bij een geschil met een derde.

Uw kosten vergoed tot 50.000 EUR

U bent met Rechtsbijstand Brand verzekerd tot 50.000 EUR als u gerechtelijke stappen wilt nemen tegen de aansprakelijke derde. Rechtsbijstand Brand neemt de kosten en erelonen op zich voor de:

  • expertises en onderzoeken;
  • advocaat;
  • gerechtelijke procedure.

Verzekerd tegen faillissement van derden

Als de persoon die verantwoordelijk is voor de schade u onmogelijk kan vergoeden, dan betaalt de Rechtsbijstand Brand de schade tot maximaal 15.000 EUR.

Als u de vrijstelling niet terugkrijgt van de aansprakelijke derde, zal Rechtsbijstand Brand u dit bedrag voorschieten.

Kosten tegenexpertise verzekerd

Bent u het niet eens met de grootte van uw schadevergoeding voor een schadegeval in Top Woning? Dan betaalt Rechtsbijstand Brand de kosten voor een tegenexpertise.

Vrije keuze advocaat

U mag zelf een advocaat kiezen om uw rechten te verdedigen bij een gerechtelijke procedure in het kader van een schadegeval.

Ook kunt u de hulp van Rechtsbijstand Brand inroepen als u van mening verschilt met uw woningverzekeraar over de interpretatie van uw contract.

Waar en wanneer bent u verzekerd?

U kunt de hulp van Rechtsbijstand Brand inroepen voor ieder feit dat zich voordoet in België.

Meer weten?

Lees zeker volgend document voor u de verzekering afsluit:

Niet tevreden?

Klachten kunt u indienen bij Klachtenmanagement van BNP Paribas Fortis (JQABD), Warandeberg 3, 1000 Brussel, fax: 02 228 72 00. U kunt uw klacht ook bezorgen aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel. Tel.: 02 547 58 71 – Fax: 02 547 59 75 - www.ombudsman.as

Wettelijke informatie

BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel – RPR Brussel – btw BE 0403.199.702, is ingeschreven onder het nr. 25.879A bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent voor AG Insurance nv.

AG Insurance nv – Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel – RPR Brussel – btw BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be.Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.