Menu

Diefstalverzekering Top Woning

 • bescherming tegen diefstal en inbraakschade
 • verzekering tegen diefstal met geweld of bedreiging
 • beloning voor uw preventieve inspanningen

De beste verzekering tegen diefstal en inbraakschade

Diefstal, poging tot inbraak, materiële schade, geweld, niemand is helemaal veilig voor dat soort tegenslag. Kies voor de waarborg 'Diefstal' als uitbreiding van uw brandverzekering Top Woning brandverzekering. U ontvangt niet alleen een schadevergoeding voor gestolen voorwerpen, maar krijgt ook de schade terugbetaald die inbrekers toebrengen aan uw woning of inboedel bij een (poging tot) inbraak.

De Diefstalverzekering is een verzekeringsproduct van AG Insurance en wordt verdeeld door BNP Paribas Fortis als aanvullende dekking bij de Top Woning. Dit verzekeringscontract naar Belgisch recht wordt gesloten voor telkens één jaar met stilzwijgende verlenging.

Een ruime dekking

Wat dekt de Diefstalverzekering?

 • diefstal en beschadiging van verzekerde inhoud (ook bij poging tot diefstal);
 • beschadiging als gevolg van vandalisme of kwade opzet;
 • de kosten van de vervanging van sloten bij diefstal van sleutels of afstandsbedieningen.

Wat dekt de Diefstalverzekering niet?

 • diefstal in een gebouw dat niet regelmatig bewoond wordt;
 • diefstal zonder inachtneming van de voorzorgsmaatregelen die opgegeven zijn in het contract (open deur, geen slot,...);
 • diefstal in de gemeenschappelijke ruimtes van een gebouw waarvan u een deel bewoont en verzekert via uw Diefstalverzekering.

De lijst hierboven met gedekte en niet-gedekte risico’s is niet exhaustief

We nodigen u uit om de exacte omvang van de waarborgen na te lezen in de algemene voorwaarden. U kunt die gratis krijgen in elk kantoor of via het Easy Banking Centre (02 762 60 00). Voor een offerte kunt u terecht in uw kantoor of telefonisch bij het Easy Banking Centre.

Een moduleerbare waarborg

In functie van uw behoeftes of uw situatie, kunt u kiezen voor:

 • -50% dekking: een schadeloosstelling tot 50% van de totale verzekerde waarde van de voorwerpen;
 • -100% dekking: een schadeloosstelling tot 100% van de waarde die in het contract staat (bijvoorbeeld als u op een afgelegen plek woont).

Juwelen en waardevolle voorwerpen

Voor juwelen of waardevolle voorwerpen bieden we u een alternatieve formule aan. U kiest of u die voorwerpen opneemt in de verzekering of niet. Uw beslissing bepaalt dan uw premie.

U kunt bovendien beroep doen op uw Diefstalverzekering in geval van diefstal van uw bagage tijdens een tijdelijk verblijf in een andere woning (zoals een vakantie).

Ook op straat bent u beschermd

U wordt op straat bestolen of bedreigd? Ook dan bent u automatisch verzekerd. Diefstal gepleegd in de passagiersruimte van uw auto (zoals 'sackjacking') terwijl u in de auto zit, wordt beschouwd als diefstal met geweld.

Beloon uzelf met goede preventie

Een degelijke verzekering is zeker een goede zaak. Een inbraak of schade voorkomen is nog beter. Met een Diefstalverzekering Top Woning geniet u allerlei voordelen als u voldoet aan bepaalde voorwaarden op het vlak van preventie.

 • 20% korting op uw premie als u inbraakwerende buitendeuren in uw appartement plaatst (goedgekeurd door BOSEC);
 • 30% korting op uw premie als u een alarmsysteem plaatst dat in verbinding staat met een bewakingscentrale;
 • 20% korting op uw premie als u een alarmsysteem plaatst dat niet in verbinding staat met een bewakingscentrale.

Meer weten?

Lees zeker en vast volgend document:

Niet tevreden?

Klachten kunt u indienen bij Klachtenmanagement van BNP Paribas Fortis (JQABD), Warandeberg 3, 1000 Brussel, fax: 02 228 72 00. U kunt uw klacht ook bezorgen aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel. Tel.: 02 547 58 71 – Fax: 02 547 59 75 - www.ombudsman.as

Wettelijke informatie

BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel – RPR Brussel – btw BE 0403.199.702, is ingeschreven onder het nr. 25.879A bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent voor AG Insurance nv.

AG Insurance nv – Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel – RPR Brussel – btw BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be.Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.