Menu

Motorverzekering

Bescherming als zwakke weggebruiker

Net als de autobestuurders moet u een verzekering Burgerlijk Aansprakelijkheid (BA) (BA, verplichte verzekering) hebben zodra u aan het stuur van uw motor zit. Uw motorverzekering dekt niet alleen de schade aan derden bij een ongeval waaraan u schuld hebt, maar ook de lichamelijke letsels van uw passagier (of u nu in de fout bent gegaan of niet). U loopt een groter risico dan in de auto, dus gaat u maar beter goed beschermd de weg op.

De Motorverzekering is een verzekeringsproduct van AG Insurance, een maatschappij naar Belgisch recht, en wordt aangeboden door BNP Paribas Fortis. Het contract heeft een looptijd van een jaar, met stilzwijgende verlenging.

De verzekering BA Moto dekt de volgende risico's:

  • vergoeding van de schade aangericht aan derden door een geoorloofde bestuurder;
  • kosteloze bijstand als uw voertuig niet meer kan rijden, tot 30 km voorbij de landsgrenzen;
  • schadeloosstelling van zwakke weggebruikers, inclusief de passagier van de motor of een voetganger.

De verzekering BA Moto dekt niet:

  • met opzet uitgelokte ongevallen;
  • ongevallen die het gevolg zijn van rijden onder invloed van alcohol of verdovende middelen, of zonder geldig rijbewijs;
  • ongevallen die veroorzaakt werden door een motor met karakteristieken die niet beantwoorden aan het verzekerde voertuig (zoals paardenkracht).
In de eerste twee gevallen vergoedt de verzekering wel de schade aan derden, maar verhaalt die schade naderhand op de verantwoordelijke van het ongeval.

De lijst hierboven met gedekte risico’s en niet-gedekte risico’s is niet exhaustief

We nodigen u uit om de exacte omvang van de waarborgen na te lezen in de Algemene Voorwaarden. In het Informatiedocument ontdekt u de belangrijkste kenmerken van deze verzekering. U kunt die gratis krijgen in elk kantoor of via het Easy Banking Centre (02 762 60 00). Voor een offerte kunt u terecht in uw kantoor of telefonisch bij het Easy Banking Centre.

Vervangwagen

Slachtoffer van een ongeval ongeval in België of maximaal 30 km over de grens? Dan hebt u recht op een vervangwagen voor 24 uur of tot op maandag als het ongeval plaatsvindt op een vrijdag of tijdens het weekend. Zo blijft u mobiel!

Onmiddellijke bijstand

Hebt u een ongeval gehad? Een telefoontje volstaat om van efficiënte bijstand te genieten, elke dag van de week en 24 uur per dag. De verzekering dekt onder meer het wegslepen van uw beschadigde motor. Tot 30 kilometer buiten de landsgrenzen.

Tot 75% korting

Geniet een korting van 75% op uw premie als u de hoofdbestuurder bent van de moto. U hebt bovendien een voertuig verzekerd bij AG Insurance en:

  • uw bonus-malusgraad is maximaal 4 (privégebruik);
  • u bent minimaal 30 jaar;
  • u betaalt uw premie jaarlijks.
U geniet ook nog 75 % korting als u beschikt over een bedrijfswagen en u bent de hoofdbestuurder. U onderschrijft of u bent verzekeringsnemer van:
  • een Familiale verzekering en;
  • een brandverzekering voor uw woning.

Meer weten?

Lees beslist volgende documenten:

Niet tevreden?

Klachten kunt u indienen bij Klachtenmanagement van BNP Paribas Fortis (JQABD), Warandeberg 3, 1000 Brussel, fax: 02 228 72 00. U kunt uw klacht ook bezorgen aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel. Tel.: 02 547 58 71 – Fax: 02 547 59 75 - www.ombudsman.as

Wettelijke informatie

AG Insurance NV – Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel – RPR Brussel – btw BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be. Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 0079, onder controle van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Tussenpersoon : BNP Paribas Fortis NV – Warandeberg 3, B-1000 Brussel - RPR Brussel - BTW BE 0403.199.702, is ingeschreven onder dit nummer bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden agent, vergoed door commissies, voor AG Insurance NV. BNP Paribas Fortis nv bezit een deelneming van meer dan 10% in AG Insurance NV.