Menu

Veelgestelde vragen

Fietsverzekering

De bescherming van uw fiets en voortbewegingstoestel

De fietsverzekering Top Fiets is een omniumverzekering met een waarborg Stoffelijke schade, een waarborg Diefstal en een waarborg Bijstand voor fietsen, voor nieuwe, gemotoriseerde voortbewegingstoestellen (monowheel, segway, hoverboard enz.) en voor rolstoelen (ook elektrische) plus toebehoren.

Dekking op maat in België en wereldwijd

De verzekering Top Fiets beschermt uw favoriete vervoermiddel – fiets, hoverboard, monowheel – tegen diefstal en/of stoffelijke schade wereldwijd en verleent bijstand in heel België.

Sluit uw fietsverzekering af in een kantoor of per telefoon

Wilt u een verzekering Top Fiets afsluiten? Maak een afspraak in uw BNP Paribas Fortis-kantoor of bel het Easy Banking Centre op het nummer 02 762 60 00. De premie wordt berekend op basis van het type en de prijs van uw voortbewegingstoestel en de gewenste waarborgen.

Verzekering op maat voor fietsen en nieuwe voortbewegingstoestellen

Onze verzekering voor fietsen en nieuwe voortbewegingstoestellen biedt verschillende waarborgen om tegemoet te komen aan uw behoeften. Uw premie hangt af van uw vervoermiddel, de prijs ervan en de gekozen waarborgen.

Stads- en elektrische fietsen

Nieuwe gemotoriseerde toestellen

(hoverboard, elektrische step, Segway…)

Rolstoelen, al dan niet elektrisch

Mountainbikes en koersfietsen

Waarborg Bijstand + Waarborg Stoffelijke schade + Waarborg Diefstal

Waarborg Bijstand + Waarborg Stoffelijke schade

-

-

-

Waarborg Bijstand + Waarborg Diefstal

-

-

-

De waarborgen van de verzekering Top Fiets

Waarborg Stoffelijke schade 

Deze waarborg dekt alle ongevallen: vallen, botsen en schade veroorzaakt door natuurkrachten.

De waarborg Stoffelijke schade is geldig wereldwijd.

Waarborg Diefstal 

Deze waarborg dekt vandalisme, poging tot diefstal, diefstal in een privé- of gemeenschappelijk lokaal, op de openbare weg, in een fietsenstalling, op de fietsdrager van een wagen of in een wagen.

De waarborg Diefstal is geldig wereldwijd.

Waarborg Bijstand

Deze dekking geldt bij defect, lekke band, ongeval, poging tot diefstal of diefstal, voor uzelf en/of uw vervoermiddel.

De waarborg Bijstand is geldig in België, zodra u minstens één km van huis bent en tot dertig km over de landsgrenzen

Toebehoren

Toebehoren zoals kinderzitjes, draagtassen, aanhangwagens, camera's en gps-toestellen is eveneens gedekt. Toebehoren dat u na het afsluiten van de verzekering koopt, is automatisch gedekt voor maximaal tien procent van de waarde van het verzekerde voorwerp en met een bovengrens van 500 euro. Uw helm is automatisch gedekt en wordt vergoed in geval van een ongeval (max. 100 euro).

Wat zijn de voornaamste gedekte risico’s?

  • De waarborg Stoffelijke schade dekt alle ongevallen: botsing, val, in- en uitladen enz.
  • De waarborg Diefstal dekt allerlei oorzaken van diefstal, zoals: vandalisme, poging tot diefstal, diefstal in een privé- of gemeenschappelijke garage, diefstal op de openbare weg, diefstal in een fietsenstalling, diefstal op de fietsdrager van een wagen of in een wagen. Er zijn bepaalde voorwaarden aan verbonden: er moet een inbraak hebben plaatsgevonden of het slot moet vernield* zijn, terwijl het vervoermiddel vastgemaakt was aan een vast punt.
  • De waarborg Bijstand omvat bijstand in geval van defect, ongeval, poging tot diefstal, diefstal ... overal in België, tot dertig km over de landsgrenzen en zodra u minstens één km van huis bent.
*Een gecertificeerd antidiefstalsysteem is een antidiefstalsysteem met het keurmerk ART 2 sterren of een kettingslot, U-vormig slot of plooibaar slot ter waarde van minstens 60 euro (waarmee het kader van het verzekerde voorwerp kan worden vastgemaakt aan een vast bevestigingspunt; dit is een vast, onbeweeglijk en hard gedeelte in steen, metaal of hout, verbonden met een stevige muur of met de grond en waarvan het verzekerde voorwerp niet kan loskomen of worden losgemaakt, ook niet door het op te tillen). Bij uitbreiding wordt een wagen beschouwd als een vast bevestigingspunt. Het antidiefstalsysteem wordt beschouwd als toebehoren in de zin van de overeenkomst.

Wat zijn de voornaamste niet-gedekte risico’s?

  • Schade aan onderdelen van de fiets of ander vervoermiddel door een gebrek, door kennelijk onvoldoende onderhoud of door een gebruik dat niet overeenstemt met de instructies van de constructeur.
  • Schade veroorzaakt of verergerd door vervoerde voorwerpen, ook door overbelasting van de fiets, de aanhangwagen of een ander vervoermiddel.
  • Diefstal van toebehoren is alleen gedekt bij diefstal van de fiets zelf.
  • Diefstal tussen 22 uur en 6 uur, terwijl de mountainbike, de koersfiets of het vervoermiddelmiddel vastgemaakt is aan een vast bevestigingspunt.
  • Stoffelijke schade, groeven, krassen enz. die zich niet voordoen samen met andere schade.

Bovenstaande lijsten zijn niet volledig

De exacte omvang van de waarborgen vindt u in de Algemene Voorwaarden van dit product. In het Informatiedocument ontdekt u de belangrijkste kenmerken van deze verzekering. Die zijn gratis verkrijgbaar in uw kantoor. Voor een offerte kunt u terecht in uw kantoor of belt u met het Easy Banking Centre op het nummer 02 762 60 00. 

Maak een afspraak in uw kantoor of bel het Easy Banking Centre  

Wilt u uw fiets, gemotoriseerd toestel of rolstoel verzekeren? Maak een afspraak in uw kantoor of bel het Easy Banking Centre op 02 762 60 00

Wettelijke informatie

AG Insurance NV – Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel – RPR Brussel – btw BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be. Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 0079, onder controle van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Tussenpersoon : BNP Paribas Fortis NV – Warandeberg 3, B-1000 Brussel - RPR Brussel - BTW BE 0403.199.702, is ingeschreven onder dit nummer bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden agent, vergoed door commissies, voor AG Insurance NV. BNP Paribas Fortis nv bezit een deelneming van meer dan 10% in AG Insurance NV.

Meer weten?

Lees beslist volgende documenten:

Niet tevreden?

Klachten kunt u indienen bij Klachtenmanagement van BNP Paribas Fortis (JQABD), Warandeberg 3, 1000 Brussel, fax: 02 228 72 00. U kunt uw klacht ook bezorgen aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel. Tel.: 02 547 58 71 – Fax: 02 547 59 75 - www.ombudsman.as