Menu

Top Omnium Verzekering

10% korting op uw Autoverzekering

Geniet van 10% korting op de waarborgen Burgerlijke Aansprakelijkheid en Top Omnium tot en met 30 juni 2019.

Voorwaarden van de aanbieding: er wordt een korting van 10% toegekend op de premie(s) voor het eerste jaar van elke nieuwe Autoverzekering die tussen 16 februari en 30 juni 2019 wordt afgesloten of op de premie(s) voor het eerste jaar na een wijziging van het voertuig in het kader van een bestaand contract dat tussen 16 februari en 30 juni 2019 wordt gewijzigd. De 10% korting is van toepassing op de Verzekering Burgerlijke aansprakelijkheid (BA). Als ook op een omniumverzekering (Top Omnium) wordt ingeschreven, is de 10% korting ook op dezeverzekering geldig. 

Geef uw wagen de bescherming die hij verdient

U rijdt voor het plezier, ook als u om professionele redenen de wagen neemt. Een ongeluk kunt u echter nooit helemaal uitsluiten. Daarom hebt u een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering genomen. Maar wat als u in fout bent? De Top Omnium Verzekering biedt een geruststellende dekking, zelfs als u aansprakelijk bent. U blijft dus mobiel en uw wagen wordt optimaal hersteld.

De verzekering Top Omnium is een omniumverzekeringsproduct van AG Insurance en wordt verdeeld door BNP Paribas Fortis als aanvullende dekking bij de Autoverzekering. Dit verzekeringscontract naar Belgisch recht wordt gesloten voor telkens één jaar met stilzwijgende verlenging.

Met gerust gemoed op weg

Wat zijn de voornaamste gedekte risico's?

  • bij 'Multirisk': schade aangericht door brand, diefstal, glasbreuk, een natuurramp, een aanrijding met een dier of schade aan de elektrische bedrading veroorzaakt door een knaagdier;
  • de materiële schade bij een ongeval, ook tijdens het transport van het voertuig en wanneer het op- of uitgeladen wordt;
  • de materiële schade aangericht door vandalisme of door een doelbewuste handeling van iemand anders dan de verzekerde of een begunstigde.

Wat zijn de voornaamste niet-gedekte risico’s ?

  • diefstal van het voertuig als het diefstalbeveiligingssysteem dat de verzekering verplicht oplegt niet ingeschakeld was of niet naar behoren werkte;
  • materiële schade aangericht door een dronken bestuurder (zoals bepaald door de Wegcode) of in een gelijkaardige roestoestand als gevolg van het gebruik van andere producten dan alcoholische dranken).

De lijst hierboven met gedekte risico’s en niet-gedekte risico’s is niet exhaustief.

We nodigen u uit om de exacte omvang van de waarborgen na te lezen in de Algemene Voorwaarden. In het Informatiedocument ontdekt u de belangrijkste kenmerken van deze verzekering. U kunt die gratis krijgen in elk kantoor of via het Easy Banking Centre (02 762 60 00). Voor een offerte kunt u terecht in uw kantoor of telefonisch bij het Easy Banking Centre.

Een omnium op maat

Voor uw Top Omnium Verzekering hebt u de keuze uit twee dekkingsniveaus. De 'multirisk' verzekert u tegen brand, diefstal, glasbreuk, natuurrampen en aanrijdingen met dieren. De complete omnium voegt daar de schade bij die u of een derde toegebracht heeft aan uw voertuig.

Aarzel niet om onze algemene voorwaarden te raadplegen voor dit product. U ontdekt er alle dekkingen en uitzonderingen.

Een franchise die bij u past

U wilt uw voertuig beschermen naar eigen zin. Daarom bieden we maar liefst drie verschillende franchiseformules aan. Er bestaat zelfs een formule van 0 euro. U bepaalt dus hoeveel franchise u betaalt, voor een verzekering die aansluit bij uw verwachtingen en behoeften.

Geen waardeverlies

U kunt kiezen uit verschillende degressiviteitsformules om de waarde te bepalen van uw wagen in het geval van total loss. Als uw wagen minder dan 10.000 kilometer op de teller heeft staan, is het zelfs mogelijk om de volledige waarde te behouden. U kunt ook opteren voor een jaarlijkse degressiviteit op basis van een percentage van de waarde van het voertuig. U vindt alle degressiviteitsformules in de algemene voorwaarden van de Top Omnium Verzekering.

Hersteller naar keuze

Welk dekkingsniveau u ook kiest, u bepaalt zelf uw hersteller. Als u opteert voor een van de vele herstellers die erkend zijn door AG Insurance zorgt u er echter voor dat alles veel vlotter en efficiënter verloopt. U krijgt een garantie op de herstellingen en de onderdelen, u maakt gebruik van het derdebetalerssysteem, u hebt een vervangwagen voor de duur van de stilstand van uw wagen. We verlossen u van de hele administratieve rompslomp. Waardoor u zo snel mogelijk en in de beste omstandigheden weer op weg kunt.

Een vervangwagen

Bij diefstal moet u het stellen zonder wagen, met alle zorgen en problemen van dien. Als u deze optionele verzekering bij uw BA Auto onderschreef, dan zit u gelukkig opnieuw aan het stuur van een vervangwagen gedurende een periode van maximaal 30 dagen.

Verzekerd, overal

De waarborgen van de Top Omnium gelden over het hele Belgische grondgebied.

De waarborgen gelden ook in alle landen die op uw groene kaart staan.

Zo kunt u helemaal gerust de weg op, ook in het buitenland.

Ontdek BA Auto en Top Omnium in deze film

Meer weten?

U wilt meer informatie over de Top Occasium Verzekering? U vindt de antwoorden op al uw vragen in de documenten die u hier kunt downloaden.

Niet tevreden?

Klachten kunt u indienen bij Klachtenmanagement van BNP Paribas Fortis (JQABD), Warandeberg 3, 1000 Brussel, fax: 02 228 72 00. U kunt uw klacht ook bezorgen aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel. Tel.: 02 547 58 71 – Fax: 02 547 59 75 - www.ombudsman.as

Wettelijke informatie

AG Insurance NV – Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel – RPR Brussel – btw BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be. Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 0079, onder controle van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Tussenpersoon : BNP Paribas Fortis NV – Warandeberg 3, B-1000 Brussel - RPR Brussel - BTW BE 0403.199.702, is ingeschreven onder dit nummer bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden agent, vergoed door commissies, voor AG Insurance NV. BNP Paribas Fortis nv bezit een deelneming van meer dan 10% in AG Insurance NV.