Menu

Top Occasium Verzekering

10% korting op uw Autoverzekering

Geniet van 10% korting op de waarborgen Burgerlijke Aansprakelijkheid en Top Omnium (Top Occasium) tot en met 30 juni 2019.

Voorwaarden van de aanbieding: Er wordt een korting van 10 % toegekend op de premie(s) voor het eerste jaar van elke nieuwe Autoverzekering die tussen 16 februari en 30 juni 2019 wordt afgesloten, of op de premie(s) voor het eerste jaar na een wijziging van het voertuig in het kader van een bestaand contract dat tussen 16 februari en 30 juni 2019 wordt gewijzigd. De 10 % korting is van toepassing op de Verzekering Burgerlijke aansprakelijkheid (BA). Als ook op een omniumverzekering (Top Omnium, Top Occasium, …) wordt ingeschreven, is de 10 % korting ook op dezeverzekering geldig. 

Uw tweehandswagen verzekerd als nieuw

Als u een tweedehandswagen koopt, betekent het zeker niet dat de auto u minder waard is. Met een Top Occasium Verzekering kunt u hem correct beschermen. Dankzij de vele voordelen die de verzekeringspolis biedt, weet u dat uw investering perfect gedekt is.

De verzekering Top Occasium is een omniumverzekeringsproduct van AG Insurance en wordt verdeeld door BNP Paribas Fortis als aanvullende dekking bij de Autoverzekering. Dit verzekeringscontract (naar Belgisch recht) wordt gesloten voor telkens één jaar met stilzwijgende verlenging.

Koester uw tweedehandswagen

Wat zijn de voornaamste gedekte risico's?

  • bij 'Multirisk': schade aangericht door brand, diefstal, glasbreuk, een natuurramp, een aanrijding met een dier of de schade aan de elektrische bekabeling door een knaagdier;
  • de materiële schade bij een ongeval, ook tijdens het transport van het voertuig en wanneer het op- of uitgeladen wordt;
  • de materiële schade aangericht door vandalisme of door een doelbewuste handeling van iemand anders dan de verzekerde of een begunstigde.

Wat zijn de voornaamste niet-gedekte risico’s?

  • diefstal van het voertuig als het diefstalbeveiligingssysteem dat de verzekering verplicht oplegt niet ingeschakeld was of niet naar behoren werkte;
  • materiële schade aangericht door een dronken bestuurder (zoals bepaald door de Wegcode) of in een gelijkaardige roestoestand als gevolg van het gebruik van andere producten dan alcoholische dranken).

De lijst hierboven met gedekte risico’s en niet-gedekte risico’s is niet exhaustief.

We nodigen u uit om de exacte omvang van de waarborgen na te lezen in de Algemene Voorwaarden. In het Informatiedocument ontdekt u de belangrijkste kenmerken van deze verzekering. U kunt die gratis krijgen in elk kantoor of via het Easy Banking Centre (02 762 60 00). Voor een offerte kunt u terecht in uw kantoor of telefonisch bij het Easy Banking Centre.

Een omnium op maat

Voor uw Top Occasium Verzekering hebt u de keuze uit twee dekkingsniveaus. De 'multirisk' verzekert u tegen brand, diefstal, glasbreuk, natuurrampen en aanrijdingen met dieren. De complete omnium voegt daar de schade bij die u of een derde toegebracht heeft aan uw voertuig.

Aarzel niet om onze algemene voorwaarden te raadplegen voor dit product. U ontdekt er alle dekkingen en uitzonderingen.

Een eenvoudige franchise

Met de Top Occasium Verzekering laat u zonder franchise herstellingen uitvoeren die gedekt zijn door de 'kleine' omnium (gebarsten voorruit, hagelschade, beschadigingen door een dief, ...).Voor de herstellingen die verbonden zijn met een 'grote' omnium geldt wel een franchise. Als u een beroep doet op een hersteller die erkend wordt door AG Insurance bedraagt de franchise 700 euro, in het andere geval 950 euro. U vindt alle nodige informatie in onze algemene voorwaarden.

Een aangepaste premie

Welke prijs u ook betaalde voor uw tweedehandswagen, het zal sowieso minder zijn dan de cataloguswaarde. Daarom berekenen we de premie voor Top Occasium Verzekering op basis van de aankoopfactuur. Zo biedt u uw investering de beste bescherming zonder uw budget uit het oog te verliezen.

Hersteller kiezen

Welk dekkingsniveau u ook kiest, u bepaalt zelf uw hersteller. Als u opteert voor een van de vele herstellers die erkend zijn door AG Insurance zorgt u er echter voor dat alles veel vlotter en efficiënter verloopt. U krijgt aldus een garantie op de herstellingen en de onderdelen, u maakt gebruik van het derdebetalerssysteeem en u heeft een vervangwagen voor de duur van de stilstand van de wagen. We verlossen u van de hele administratieve rompslomp. Waardoor u zo snel mogelijk en in de beste omstandigheden weer op weg kunt.

Uitgebreide dekking

Met een Pack Occasium+ voegt u nog een reeks extra's toe aan de uitgebreide waarborgen van uw Top Occasium. Een paar voorbeelden?

  • Uw wagen verliest zijn waarde niet gedurende de eerste twaalf maanden na de aankoop (factuurdatum).
  • U krijgt een vervangwagen bij diefstal.
  • U geniet van een vergoeding die kan oplopen tot 2.000 EUR voor voorwerpen in en op uw wagen die bij een ongeval beschadigd worden.
  • U ontvangt een vergoeding tot 1.000 EUR voor uw winterbanden bij total loss of diefstal, zelfs als ze niet op de auto gemonteerd zijn.

Meer weten?

U wilt meer informatie over de Top Occasium Verzekering? U vindt de antwoorden op al uw vragen in de documenten die u hier kunt downloaden.

Niet tevreden?

Klachten kunt u indienen bij Klachtenmanagement van BNP Paribas Fortis (JQABD), Warandeberg 3, 1000 Brussel, fax: 02 228 72 00. U kunt uw klacht ook bezorgen aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel. Tel.: 02 547 58 71 – Fax: 02 547 59 75 - www.ombudsman.as

Wettelijke informatie

AG Insurance NV – Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel – RPR Brussel – btw BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be. Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 0079, onder controle van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Tussenpersoon : BNP Paribas Fortis NV – Warandeberg 3, B-1000 Brussel - RPR Brussel - BTW BE 0403.199.702, is ingeschreven onder dit nummer bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden agent, vergoed door commissies, voor AG Insurance NV. BNP Paribas Fortis nv bezit een deelneming van meer dan 10% in AG Insurance NV.