Menu

Rechtsbijstandverzekering Auto

Sluit nu een complete autoverzekering bij ons af en ontvang gratis een Digital Car Kit (*)

Een lader, multikabel, USB-verlengkabel en powerbank om altijd bereikbaar te blijven op uw smartphone.

(*) Aanbieding voorbehouden aan klanten die vanaf 02.01.2019 een Autoverzekering afsluiten met de volgende waarborgen: de verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto (B.A. Auto), de Rechtsbijstandsverzekering Auto, de verzekering Top Omnium of Top Occasium, de ‘grote omnium’-formule met de waarborgen Multirisk en Stoffelijke schade. Deze aanbieding geldt voor nieuwe Autoverzekeringen en voor voertuigwijzigingen binnen bestaande contracten. De aanbieding gaat van start op 02.01.2018 en is gelimiteerd tot de 1.250 eerste aanvragen die voldoen aan de voorwaarden.

Een gedegen begeleiding voor een betere verdediging

Een geschil met een derde kan altijd gebeuren, zeker bij een ongeval. Het zijn per definitie heikele situaties, in België en zeker in het buitenland. Met de Rechtsbijstandverzekering hebt u deskundigen aan uw zijde en zal u gemakkelijker een minnelijke schikking treffen. En als het toch tot een juridische procedure komt, kunt u op hun expertise rekenen.

Dat zal ook het geval zijn als u een geschil heeft met uw concessiehouder of uw garagist na de aankoop of een foutieve reparatie.

In die gevallen hebt u misschien niet de financiële middelen of juridische kennis om uw rechten perfect te laten gelden. De Rechtsbijstandverzekering haalt die zorgen van uw schouders en biedt u optimale ondersteuning in alle moeilijke omstandigheden.

De Aanvullende Rechtsbijstandverzekering is een verzekeringsproduct voor rechtsbijstand van AG Insurance en wordt verdeeld door BNP Paribas Fortis als aanvullende dekking bij de Autoverzekering. Dit verzekeringscontract naar Belgisch recht wordt gesloten voor telkens één jaar met stilzwijgende verlenging.

Wat zijn de belangrijkste gedekte risico's?

 • de strafrechtelijke verdediging van de verzekerde in het geval van feiten verbonden aan het gebruik van de wagen;
 • de burgerlijke vordering tegen een derde voor lichamelijke en materiële schade opgelopen door de verzekerde;
 • de contractuele geschillen bijvoorbeeld met een garagist na herstelling;
 • de insolvabiliteit van een derde. De waarborg strekt zich uit tot 100% van de materiële schade en tot 15.000 EUR voor de andere schade.

Wat zijn de belangrijkste niet-gedekte risico's?

 • de kosten en erelonen vastgelegd door de verzekerde vooraleer hij de tussenkomst van de verzekeraar vroeg (behalve in het geval van gerechtvaardigd noodgeval);
 • de boetes, opdeciemen en de verrichtingen met het openbaar ministerie;
 • de schade opgelopen terwijl het verzekerde voertuig wordt verhuurd of gevorderd;
 • de schade opzettelijk veroorzaakt.

De lijst hierboven met gedekte risico’s en niet-gedekte risico’s is niet exhaustief.

We nodigen u uit om de exacte omvang van de waarborgen na te lezen in de Algemene Voorwaarden. In het Informatiedocument ontdekt u de belangrijkste kenmerken van deze verzekering. U kunt die gratis krijgen in elk kantoor of via het Easy Banking Centre (02 762 60 00). Voor een offerte kunt u terecht in uw kantoor of telefonisch bij het Easy Banking Centre.

Eerst een minnelijke schikking...

De beheerders van Providis zijn experts op het vlak van geschillen en zoeken in eerste instantie een minnelijke schikking. Ze nemen uiteraard uw dossier in handen en volgen het op.

... en daarna voor de bevoegde rechtbanken

Als een minnelijke schikking niet tot de mogelijkheden behoort, neemt de Rechtsbijstandverzekering zowel de honoraria van deskundigen en/of advocaten als de gerechtskosten voor haar rekening. Tot het geschil opgelost is.

Vergoeding tot 50.000 EUR

 • als u zich burgerlijk of strafrechtelijk moet verdedigen;
 • als de derde weigert om u te vergoeden;
 • als er een administratief geschil is omtrent uw wagen;
 • als u een geschil hebt met een vakman uit de autosector;
 • als u een schattingsverslag wilt betwisten.

Meer weten?

U vindt meer informatie in volgende documenten:

Niet tevreden?

Klachten kunt u indienen bij Klachtenmanagement van BNP Paribas Fortis (JQABD), Warandeberg 3, 1000 Brussel, fax: 02 228 72 00. U kunt uw klacht ook bezorgen aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel. Tel.: 02 547 58 71 – Fax: 02 547 59 75 - www.ombudsman.as

Wettelijke informatie

AG Insurance NV – Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel – RPR Brussel – btw BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be. Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 0079, onder controle van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Tussenpersoon : BNP Paribas Fortis NV – Warandeberg 3, B-1000 Brussel - RPR Brussel - BTW BE 0403.199.702, is ingeschreven onder dit nummer bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden agent, vergoed door commissies, voor AG Insurance NV. BNP Paribas Fortis nv bezit een deelneming van meer dan 10% in AG Insurance NV.