Menu

De Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto

BA Auto, meer dan alleen een verplichting

Deze verplichte verzekering dekt de materiële of lichamelijke schade aan anderen bij een ongeval waarvoor u aansprakelijk bent.

Levenslange beloning voor goede chauffeurs!

Zodra u de bonus-malus van -2 bereikt, behoudt u die levenslang en betaalt u dus ook de laagste premie.

Simuleer uw BA Auto en vraag hem onmiddellijk aan

Maak een gepersonaliseerde simulatie van uw BA-verzekering Auto. Uw dossier zal door een adviseur worden afgerond.

*De BA Auto is een verzekeringsproduct van AG Insurance, vennootschap naar Belgisch recht, aangeboden door BNP Paribas Fortis. Ze wordt afgesloten voor één jaar met stilzwijgende verlenging.

10% korting op uw Autoverzekering

Geniet van 10% korting op de waarborgen Burgerlijke Aansprakelijkheid en Top Omnium (Top Occasium) tot en met 30 juni 2019.

Voorwaarden van de aanbieding: Er wordt een korting van 10 % toegekend op de premie(s) voor het eerste jaar van elke nieuwe Autoverzekering die tussen 16 februari en 30 juni 2019 wordt afgesloten, of op de premie(s) voor het eerste jaar na een wijziging van het voertuig in het kader van een bestaand contract dat tussen 16 februari en 30 juni 2019 wordt gewijzigd. De 10 % korting is van toepassing op de Verzekering Burgerlijke aansprakelijkheid (BA). Als ook op een omniumverzekering (Top Omnium, Top Occasium, …) wordt ingeschreven, is de 10 % korting ook op dezeverzekering geldig.  

Waarom de Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering Auto afsluiten?

Verzekerd zijn voor burgerlijke aansprakelijkheid is verplicht in België. Deze verzekering komt tussenbeide voor de vergoeding van een andere weggebruiker die slachtoffer werd van een ongeval waarbij u in fout zou zijn. Ze vergoedt ook uw passagier als die gewond raakte.

Bovendien profiteert u van gratis uitbreidingen zoals de onder andere de bonus-malus -2, de BA Max en onmiddellijke bijstand.

De Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering, meer dan alleen een wettelijke verplichting

De Turbo Bonus, een joker voor het leven!

Dankzij het systeem van de Turbo Bonus tellen uw schadegevallen van langer dan vijf jaar geleden niet meer mee voor de berekening van uw bonus-malus. U bereikt dus sneller het laagste niveau (-2) en kunt het levenslang behouden.

De laagste bonus-malus

Zodra u de bonus-malus van -2 bereikt, behoudt u die levenslang en betaalt u dus ook de laagste premie, zelfs bij een ongeval waarvoor u aansprakelijk bent.

Uw mobiliteit verzekerd

Bij een ongeval of een lekke band krijgt u gratis onmiddellijke bijstand (slepen naar de dichtstbijzijnde garage) in alle landen op uw groene kaart. In België rijdt u bovendien 24 uur gratis met een vervangwagen.

BA Max: beloning voor goede chauffeurs

U hebt de bonus-malus van -2 bereikt? Dan krijgt u er automatisch de BA Max bovenop, een aanvulling op de BA Auto. Deze uitbreiding vergoedt de letsels van de bestuurder tot 250.000 EUR.

Uitbreiding van uw bescherming met de Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering

De Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering dekt:

  • de vergoeding van materiële en lichamelijke schade aan anderen bij een verkeersongeval veroorzaakt door een gemachtigde bestuurder van het voertuig;

  • onmiddellijke bijstand: als u na een ongeval (inclusief lekke band) uw traject moet stopzetten, kunt u de klok rond een beroep doen op gratis bijstand in België en in het buitenland;

  • de vergoeding van lichamelijke schade aan zwakke weggebruikers (fietsers, voetgangers en passagiers van een motorvoertuig).

Wat onze Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering niet dekt:

  • opzettelijke ongevallen*;

  • rijden onder invloed van alcohol of drugs*;

  • schade veroorzaakt door een chauffeur zonder geldig rijbewijs*;

  • schade aan het in het contract omschreven voertuig.

De hierboven vermelde lijst van gedekte en niet-gedekte risico's is niet volledig

Niet tevreden?

Klachten kunt u indienen bij het Klachtenmanagement van BNP Paribas Fortis (JQABD), Warandeberg 3, 1000 Brussel, fax: 02 228 72 00. U kunt uw klacht ook bezorgen aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel. Tel.: 02 547 58 71 – Fax: 02 547 59 75 – www.ombudsman.as

Meer weten?

In de volgende documenten vindt u aanvullende informatie:

Bereken de premie van uw Autoverzekering in drie stappen

Maak een gepersonaliseerde simulatie

1

Meld u aan met uw kaartlezer of itsme.

2

Bereken vrijblijvend de prijs van uw autoverzekering op maat.

3

Bevestig uw aanvraag onmiddellijk telefonisch via een deskundige of later in een van onze kantoren.

Lees eerst aandachtig deze pagina, daarna kunt u

Wettelijke informatie

AG Insurance nv – E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel – RPR Brussel – Btw BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be. Verzekeringsmaatschappij erkend onder codenummer 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Tussenpersoon: BNP Paribas Fortis nv – Warandeberg 3, 1000 Brussel – RPR Brussel – Btw BE 0403.199.702, is ingeschreven onder dit nummer bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent, vergoed met commissies, voor AG Insurance nv. BNP Paribas Fortis nv bezit een participatie van meer dan 10 procent in het kapitaal van AG Insurance nv.