Menu

De Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto

Ga met een gerust gemoed op weg. Als u betrokken raakt bij een ongeval pakt deze doeltreffende en flexibele verzekering de problemen aan.

De verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid, veel meer dan een verplichting

In België moet elke chauffeur verzekerd zijn voor burgerlijke aansprakelijkheid. Als u aansprakelijk wordt gesteld voor een ongeval komt die verzekering tussenbeide om andere weggebruikers te vergoeden die door uw toedoen schade hebben geleden. De verzekering vergoedt ook uw passagier als die gewond raakt, of u in fout bent of niet. Met onze verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto doet u dus veel meer dan enkel uw wettelijke plicht.

De BA Auto is een verzekeringsproduct van AG Insurance, onderneming naar Belgisch recht, en wordt verdeeld door BNP Paribas Fortis. Dit verzekeringscontract wordt onderschreven voor één jaar met stilzwijgende verlenging.

Wat zijn de voornaamste gedekte risico's?

  • vergoeding van de stoffelijke en lichamelijke schade die derden lijden door een verkeersongeval dat veroorzaakt is door een gemachtigde bestuurder van het contractueel omschreven voertuig;
  • 24u/24 gratis bijstandsdienst als uw voertuig door een ongeval (of een lekke band) geïmmobiliseerd is in België of tot 30 km over de grens;
  • vergoeding van lichamelijke schade aan zwakke weggebruikers voetgangers, fietsers en passagiers van een motorvoertuig).

Wat zijn de voornaamste niet-gedekte risico’s?

  • ongevallen die met opzet zijn uitgelokt;
  • schade aangericht door een bestuurder onder invloed van alcohol, drugs of andere roesmiddelen;
  • schade veroorzaakt door een bestuurder zonder geldig rijbewijs;
  • schade aan het voertuig dat in het contract omschreven staat.
In de eerste drie gevallen vergoedt de verzekering wel de schade aan derden, maar verhaalt die schade naderhand op de verantwoordelijke van het ongeval.

De lijst hierboven met gedekte risico’s en niet-gedekte risico’s is niet exhaustief.

We nodigen u uit om de exacte omvang van de waarborgen na te lezen in de algemene voorwaarden. U kunt die gratis krijgen in elk kantoor of via het Easy Banking Centre (02 762 60 00). Voor een offerte kunt u terecht in uw kantoor of telefonisch bij het Easy Banking Centre.

De laagste bonus-malus

Bescherm uw mobiliteit

U krijgt gratis en onmiddellijk bijstand bij een ongeval of lekke band dat een stilstand van uw voertuig veroorzaakt. Bovendien rijdt u 24 uur lang met een vervangwagen, zonder dat het u iets kost.

Een aantrekkelijke bonus-malus

Dankzij onze Turbo Bonus verdwijnen al uw schadegevallen van meer dan vijf jaar geleden uit de berekening van uw bonus-malus. U zit dus sneller op de laagste graad (-2), die u dan ook nog eens levenslang mag behouden. Dit is uiteraard enkel geldig op basis van de verzekeringsgeschiedenis die uw verzekeraar in uw land van oorsprong ons levert.

BA Max: een bonus voor u als goede bestuurder

Bent u voorzichtig op de weg en hebt u bonus-malusgraad -2? Dan geniet u automatisch van onze BA Max, een aanvulling op de Autoverzekering zoals we ze u hierboven voorstellen. Elke gemachtigde bestuurder ontvangt een vergoeding die kan oplopen tot 250.000 EUR na een ongeval waaraan hij schuld heeft of zonder aansprakelijke derde.

Ontdek BA Auto en Top Omnium in deze film

Meer weten?

U vindt meer informatie in volgende documenten:

Niet tevreden?

Klachten kunt u indienen bij Klachtenmanagement van BNP Paribas Fortis (JQABD), Warandeberg 3, 1000 Brussel, fax: 02 228 72 00. U kunt uw klacht ook bezorgen aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel. Tel.: 02 547 58 71 – Fax: 02 547 59 75 - www.ombudsman.as

Wettelijke informatie

BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel – RPR Brussel – btw BE 0403.199.702, is ingeschreven onder het nr. 25.879A bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent voor AG Insurance nv.

Klachten kunt u indienen bij Klachtenmanagement van BNP Paribas Fortis (JQABD), Warandeberg 3, 1000 Brussel, fax: 02 228 72 00. U kunt uw klacht ook bezorgen aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel. Tel.: 02 547 58 71 – Fax: 02 547 59 75 - www.ombudsman.as.

AG Insurance nv – Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel – RPR Brussel – btw BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be. Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.