Menu

Wettelijk pensioen

Wettelijk pensioen onder druk

Het wettelijk pensioen dat de overheid voorziet, komt niet in de buurt van uw laatste maandloon. Dat komt omdat pensioenen betaald worden door de overheid, die een deel van het loon van werknemers inhoudt. Steeds minder werkende mensen zorgen nu en in de toekomst voor het pensioen van een steeds grotere groep van gepensioneerden. Daardoor komt het wettelijk pensioen onder druk. (Vrij) pensioensparen zorgt ervoor dat u na uw loopbaan uw levensstandaard kunt behouden en zorgeloos van uw oude dag geniet.

Hoeveel bedraagt uw wettelijk pensioen straks?

Het gemiddeld wettelijk pensioen in België is 1.119 EUR:

  • 2.273 EUR voor een ambtenaar;
  • 1.077 EUR voor een loontrekkende;
  • 758 EUR voor een zelfstandige

Ontdek onze pensioengids

Werknemers

vinden hiernaast waar ze terecht kunnen met vragen over hun wettelijk pensioen.

Zelfstandigen

ontdekken hiernaast waar ze antwoorden krijgen over hun wettelijk pensioen.

Ambtenaren

komen hiernaast te weten waar ze hun vragen over hun wettelijk pensioen kunnen stellen.

U heeft gewerkt in het buitenland

dan vindt u hiernaast bij welke organisatie u antwoorden krijgt over uw wettelijk pensioen.

U heeft een gemengde loopbaan gehad

en u hebt vragen over uw wettelijk pensioen? Stel ze via de kanalen die u hiernaast vindt.

Wie uw pensioen berekent en beheert

Vind het hieronder

RVP

Rijksdienst voor Pensioenen

Zuidertoren, 1060 Brussel

Contact: 0800 50 246

www.onprvp.fgov.be

(online pensioendossier: www.mypension.be)

RSVZ

Rijksdienst Sociale Verzekeringen der

Zelfstandigen

Jan Jacobsplein 61000 Brussel

Contact: 02 546 42 11

www.rsvz.be

PDOS Pensioeninstelling voor de Overheidssector

Victor Hortaplein 40/30

1060 Brussel

Contact: 02 558 60 00

www.pdos.fgov.be

DIBISS

Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels

Jozef II-straat 47

1000 Brussel

Contact: 02 239 12 11

www.orpss.fgov.be

via www.pensioenpunt.be of de pensioenlijn op het gratis nummer 1765

Wie uw pensioen uitbetaalt

Vind het hieronder

RVP

Rijksdienst voor Pensioenen

Zuidertoren, 1060 Brussel

Contact: 0800 50 246

www.onprvp.fgov.be

(online pensioendossier: www.mypension.be)

RVP

Rijksdienst voor Pensioenen

Zuidertoren, 1060 Brussel

Contact: 0800 50 246

www.onprvp.fgov.be

(online pensioendossier: www.mypension.be)

PDOS Pensioeninstelling voor de Overheidssector

Victor Hortaplein 40/30

1060 Brussel

Contact: 02 558 60 00

www.pdos.fgov.be

DIBISS

Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels

Jozef II-straat 47

1000 Brussel

Contact: 02 239 12 11

www.orpss.fgov.be

via www.pensioenpunt.be of de pensioenlijn op het gratis nummer 1765