Menu

Europ Assistance

 • Reisbijstand op maat van uw noden.
 • Reizen onder de beste bescherming dankzij de aangepaste formules.
 • De mogelijkheid om jaarlijks of voor één enkele reis te onderschrijven.
 • De mogelijkheid om een pechverhelpingsbijstand, in België of in het buitenland, voor uw voertuig toe te voegen.
 • Een aangepaste dekking voor uw kinderen om in het buitenland te studeren.

Online aanvragen

Lees zeker en vast de informatie tot onderaan deze pagina. Klik vervolgens op de knop Online aanvragen’.

Reis in alle gemoedsrust

Een probleem in het buitenland kan soms verontrustende proporties aannemen. Als u kunt rekenen op een reisbijstandsverzekering die u een globale medische bijstand aanbiedt, alsook een bijstand voor verscheidene prestaties direct gelinkt aan de problemen die u kunt tegenkomen in het buitenland, dan is dat geruststellend! Ontdek hieronder de verschillende formules van Europe Assistance, aangeboden door BNP Paribas Fortis:

De jaarlijkse reisbijstand

U sluit een jaarlijks contract af zodat al uw reizen naar het buitenland van maximum 3 opeenvolgende maanden zijn gedekt. U vertrekt met een gerust gemoed.

De reisbijstand voor één bepaalde reis

U bent verzekerd voor een reis van een bepaalde duur. U houdt uw kosten onder controle en u behoudt de kwaliteit van de bijstand als u maar één keer per jaar vertrekt.

De formule ‘Student’

U vertrekt met Erasmus of voor een specialisatiejaar in het buitenland? Ons specifiek aanbod voor een student voorziet de nodige dekking zodat u dat jaar in de beste omstandigheden kunt doorbrengen.

De basiscontracten

Het Jaarcontract, het Tijdelijk Contract en het Studentencontract zijn verzekeringscontracten naar Belgisch recht van het type bijstand (Tak 18), aangeboden door Europe Assistance en verdeeld door BNP Paribas Fortis. De duur van het contract is afhankelijk van het type contract.

Type contract

Het contract is onderschreven voor een duur …

Jaarcontract

… van 1 jaar met stilzwijgende verlenging.

Tijdelijk Contract

… genoemd door de verzekeringnemer in het document getiteld "Bijzondere Voorwaarden". Het contract loopt af aan het einde van de overeengekomen termijn zonder stilzwijgende verlenging.

Student

… van 1 jaar en loopt af aan het einde van de overeengekomen termijn, zonder stilzwijgende verlenging.

De belangrijkste gedekte risico’s

Medische kosten in het buitenland tot:

Reisbijstand in geval van een ongeval of ziekte aan de verzekerde reiziger(s).

Reisbijstand aan de medereizigers in geval van ziekte of ongeval van de verzekerde reiziger.

Vervroegde terugkeer uit het buitenland omwille van de ziekenhuisopname van een familielid van langer dan vijf dagen of omwille van het overlijden van een familielid in België.

Opsporings- en reddingskosten als u een ongeval hebt op de skipistes (tot 5.000 EUR).

Jaarcontract

1.250.000 EUR

 • Wereldwijd, dag en nacht.
 • 365 dagen per jaar, voor elk verblijf in het buitenland van maximum 3 opeenvolgende maanden (met mogelijkheid tot verlenging).

Ja

Ja

Ja

Tijdelijk Contract

250.000 EUR

 • Wereldwijd of geografisch beperkt tot Europa (volgens de keuze van de verzekeringnemer), dag en nacht.
 • Voor de duur gevraagd door de verzekeringnemer (meestal gelijk aan de duur van het verblijf in het buitenland).

Ja

Ja

Als een Tijdelijk Contract Snow is onderschreven.

Studentencontract

250.000 EUR (500.000 EUR met optie Student Plus)

 • Wereldwijd, dag en nacht.
 • Voor de duur van het contract (1 jaar).

Niet gedekt

Ja (Heen en terug – land van studie)

Ja

Specifieke waarborgen voor het ‘Studentencontract’ :

· De terugbetaling van uw studiekosten tot 12.500 EUR als u uw studies moet onderbreken door een ziekte van uzelf of doordat een van uw ouders meer dan 30 dagen naar het ziekenhuis moet of overlijdt.

· Dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid van de de student in het buitenland voor lichamelijke of materiële schade (en zijn gevolgen) veroorzaakt aan derden in het kader van zijn privéleven, met uitzondering van de schade:

 • die voorvloeit uit professionele activiteiten;
 • die gedekt moeten zijn door een wettelijk verplichte verzekering (bijvoorbeeld de verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto).

Juridische bescherming van de student als dader of slachtoffer van lichamelijke of materiële schade, die een burgerlijke aansprakelijkheid privéleven impliceert.

Sommige risico’s zijn niet gedekt …

In België gestelde diagnoses en ziektebeelden en hun voorgeschreven behandeling die al vóór het vertrek bekend waren.

De verzekerde niet aangesloten bij een Belgisch ziekenfonds of bij een gelijkwaardige ziekteverzekering of als hij zijn lidgeld niet betaalde.

Repatriëring voor goedaardige aandoeningen of kwesturen die u ter plaatse kunt laten behandelen en die u niet verhinderen uw reis of verblijf verder te zetten.

Ongeval buiten de skipiste : de kosten voor opsporing, redding en verplaatsing van het verzekerde slachtoffer van de plaats van het ongeval naar het dichtstbijzijnde hospitaal.

Esthetische behandelingen, dieet en alle kosten van diagnose en behandeling niet erkend door het RIZIV (acupunctuur, homeopathie, chiropractie ...).

Jaarcontract

Niet gedekt

Niet gedekt: medische kosten hoger dan 1.240 EUR

Niet gedekt

Niet gedekt als de verzekerde niet begeleid werd door een monitor van een erkende organisatie voor off-piste skitours.

Niet gedekt

Tijdelijk Contract

Niet gedekt

Niet gedekt: medische kosten hoger dan 2.500 EUR

Niet gedekt

Niet gedekt:

 • Voor het Tijdelijk Contract ;
 • Voor het Tijdelijk Contrat ‘Snow’, als de verzekerde niet begeleid werd door een monitor van een erkende organisatie voor off-piste skitours.

Niet gedekt

Studentencontract

Niet gedekt

Niet gedekt: medische kosten hoger dan 2.500 EUR

Niet gedekt

Niet gedekt:

 • Onderzoekskosten boven de 2.500 EUR;
 • verplaatsingskosten voor het verzekerde slachtoffer, van de plaats van het ongeval naar het dichtstbijzijnde hospitaal.

Niet gedekt

Onze waarborgen zijn ruimer …

De bovenstaande lijsten zijn niet exhaustief. De exacte omvang van de waarborgen zijn terug te vinden in de algemene voorwaarden van deze producten. U vindt deze verder op deze pagina. U kunt deze ook gratis verkrijgen in uw kantoor.

Europ Assistance begeleidt u …

Een probleem doet zich voor in het buitenland. U moet in het ziekenhuis verblijven voor meer dan 5 dagen. Gelukkig organiseert en financiert Europ Assistance de reis van een familielid uit België zodat hij u kan vervoegen.

Op dezelfde manier kan Europ Assistance uw repatriëring regelen als:

 • een geliefde wordt opgenomen in het ziekenhuis of overlijdt in België (met de terugkeer naar het land van studie voor het ‘Studentencontract’);
 • er is een ernstig probleem met uw huis (niet van toepassing op het ‘Studentencontract’);
 • u bent tijdens uw afwezigheid het slachtoffer van een inbraak (niet van toepassing op het ‘Studentencontract’).

De kleine zaken die het leven veranderen …

Een klein probleem in België kan een nachtmerrie in het buitenland worden. Dit is de reden waarom Europ Assistance aan uw zijde zal staan als:

 • uw bagage verloren of gestolen is;
 • u uw identificatiedocumenten of vervoerbewijzen hebt verloren;
 • u aangeklaagd bent door justitie van het land voor feiten die u niet hebt begaan;
 • u in het ziekenhuis bent en u de taal niet begrijpt;
 • u vast zit als gevolg van een natuurramp.

Uw wagen maakt deel uit van uw reis

U reist met de auto, de motor of een mobilhome. Laat uw auto niet aan de kant van de weg in geval van problemen.

Als u een Jaarcontract of Tijdelijk Contract onderschrijft, voeg dan de optie 'Voertuig' toe. Dit zorgt voor een snelle en geruststellende oplossing met inbegrip van bijstand, slepen en repatriëring van het voertuig in België, met accommodatie en vervoer in het geval van een wachttijd voor reparaties.

De formules voor skireizen

U vertrekt op skivakantie? Europ Assistance biedt u een specifieke bescherming aan voor de wintersport. U daalt dan met een gerust gemoed de pistes af – terwijl u toch voorzichtig blijft – wetende dat in geval van problemen, u altijd de juiste persoon aan uw zijde zal hebben.

Als u wilt verzekerd zijn voor één enkele wintersportvakantie, dan kunt u een Tijdelijk Contract Snow ondertekenen.

Uw reis moet worden geannuleerd? Dat is vervelend, maar niet erg!

Sommige onvoorziene omstandigheden verhinderen u om op reis te vertrekken. Een ramp? Neen, als u optioneel een annulatieverzekering onderschreef bij uw Jaarcontract of Tijdelijk Contract, dan worden de kosten u terugbetaald.

De redenen die kunnen leiden tot de annulering van een reis en de compensatie hiervoor, zijn onder meer:

 • een ziekte, een ongeval met lichamelijke schade, een overlijden of een hospitalisatie;
 • grote schade aan uw woning;
 • een onvrijwillige werkloosheid (>1 maand) of een ontslag om economische redenen;
 • een tweede zit;
 • de echtscheiding van de verzekerde;
 • de diefstal van identiteitsdocumenten noodzakelijk voor de reis binnen de 7 dagen voor het vertrek op reis;
 • ...

Niet tevreden?

Klachten kunt u indienen bij Klachtenmanagement van BNP Paribas Fortis (1QB1D), Warandeberg 3, 1000 Brussel, fax: 02 228 72 00.

U kunt uw klacht ook bezorgen aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel.

Een bijstand die u past …

De ene reis is de andere niet en de nood aan bijstand voor de enen is niet die voor anderen.

Dankzij onze tool ontdekt en bepaalt u de formule dat het best geschikt is voor uw noden en dan vertrekt u met een gerust hart. U kunt zelfs snel en gemakkelijk uw Europ Assistance-contract online afsluiten.

U kunt ook een offerte telefonisch aanvragen op het nummer 02 762 60 00 of maak een afspraak in uw kantoor.

Wettelijke Informatie

BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel – RPR Brussel – btw BE 0403.199.702, is ingeschreven onder het nr. 25.879A bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent voor Europ Assistance (Belgium) nv.

Europ Assistance (Belgium) nv – Triomflaan 172, 1160 Brussel – RPR Brussel – btw BE 457.247.904 – www.europ-assistance.be. Belgische verzekeringsmaatschappij erkend onder codenummer 1401, onder controle van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.