Menu

Europ Assistance: tijdelijk contract

 • wereldwijde bescherming voor één specifieke reis naar het buitenland;
 • volledige medische bijstand tot 250.000 EUR;
 • specifieke reisbijstand, onder meer in geval van verloren bagage of documenten.

U reist zelden naar het buitenland, en wenst bescherming voor één specifieke reis ?

Een shortski in de Alpen met de vrienden? Een autovakantie in Zuid-Frankrijk met uw gezin? Een citytrip naar Venetië met uw geliefde? Of een avontuurlijke trektocht van drie weken door Azië?

Met de tijdelijke reisverzekering kiest u voor een verzekering op maat van één specifieke reis. Als u meerdere keren per jaar op reis gaat, kiest u beter voor één van de jaarlijkse bijstandsformules van Europ Assistance. Die beschermen u meteen het hele jaar door voor alle reizen in het buitenland.

Het Tijdelijk Contract is een bijstandsverzekeringscontract van Europ Assistance en verdeeld door BNP Paribas Fortis. Dit verzekeringscontract (naar Belgisch recht) sluit u af voor een looptijd die u in het document 'Bijzondere voorwaarden' opgeeft. Het loopt af aan het einde van de afgesproken looptijd, zonder stilzwijgende verlenging.

Wat zijn de belangrijkste gedekte risico's?

 • in het buitenland gemaakte medische kosten tot 250.000 EUR;
 • bijstand aan personen in geval van ziekte of ongeval in de hele wereld, de klok rond, gedurende de duur van het verblijf;
 • bijstand aan uw reisgenoten als ze ziek worden of een ongeval krijgen;
 • vervroegde terugkeer naar uw familie in België naar aanleiding van een hospitalisatie of het overlijden van een familielid.

Wat zijn de belangrijkste niet-gedekte risico's?

 • in België gestelde diagnoses en voorgeschreven behandelingen en ziektebeelden die vóór het vertrek bekend waren;
 • de tussenkomst voor medische kosten is beperkt tot 2.500 EUR als de verzekerde niet aangesloten is bij een Belgisch ziekenfonds of een gelijkwaardige ziekteverzekering, of als hij zijn lidgeld daarvoor niet betaald heeft;
 • repatriëring voor goedaardige aandoeningen of verwondingen die u ter plaatse kunt laten behandelen en die u niet verhinderen uw verplaatsing of verblijf voort te zetten;
 • wintersportongevallen zijn enkel gedekt in het Tijdelijk Contract Snow of de jaarlijkse bijstandscontracten.

De bovenstaande lijst met dekkingen en uitzonderingen is niet volledig

We nodigen u uit om alle details na te lezen in de algemene voorwaarden van dit product. U kunt die krijgen in elk kantoor of via Easy Banking Centre (02 762 20 00).

Een ziekte of ongeluk in het buitenland?

Europ Assistance verzorgt:

 • uw repatriëring en die van uw verzekerde medereizigers (indien nodig);
 • de terugbetaling van uw medische kosten in het buitenland (tot 250.000 EUR);
 • het ter plaatse sturen van een eigen dokter (indien nodig);
 • eventuele opzoekings- of reddingskosten in de bergen (uitgezonderd wintersportongevallen).

Hereniging met uw naasten

Europ Assistance organiseert en betaalt de reis van een naaste uit België om u te komen bezoeken, indien u in het buitenland in het ziekenhuis wordt opgenomen voor meer dan vijf dagen.

Europ Assistance kan ook voor uw vervroegde terugkeer naar België zorgen, als:

 • één van uw naasten in België in het ziekenhuis opgenomen wordt of overlijdt;
 • uw woning getroffen wordt door een zwaar schadegeval;
 • er inbraak of diefstal is gepleegd in uw woning.

Andere zorgen op reis

U zult de bijstand door Europ Assistance zeker waarderen wanneer u het even niet meer weet tijdens uw verblijf in het buitenland:

 • Uw bagage is gestolen of verloren.
 • U verliest uw reisdocumenten of uw vervoersbewijzen.
 • U wordt gerechtelijk vervolgd.
 • U wordt in het ziekenhuis opgenomen maar begrijpt de taal van het land niet.
 • U kunt door een natuurramp uw reis niet voortzetten of terugreizen naar België.

U reist met uw eigen voertuig naar uw bestemming?

Vertrekt u op reis met uw wagen, de moto of een mobilhome ? Dan wilt u een geruststellende en snelle oplossing wanneer u ‘gepakt en gezakt’ langs de kant van de weg stilvalt door pech of ongeval. Het Tijdelijk Contract met optie ‘Voertuig’ zorgt voor :

 • een pechverhelping (of sleepdienst) van het voertuig (< 3,5 ton, enkel voertuigen die ingeschreven zijn in België);
 • vanaf uw woonplaats (in België en in geografisch Europa);
 • in geval van panne, ongeval, lekke band of verkeerde brandstof;
 • voor opvang, verblijf en plaatselijk transport in afwachting van de herstellingen, of repatriëring van het voertuig en de passagiers als de herstellingen langer dan 2 dagen duren.

Wintersportvakantie? Maak een 'snow' van uw Tijdelijk Contract

Tijdens een ski- of andere wintersportvakantie is de kans op ongevallen groter. Daarom biedt Europ Assistance een tijdelijke formule aan met een verhoogde beschermingsfactor.

Het Tijdelijk Contract ‘Snow’ voorziet alle waarborgen van het Tijdelijk Contract, met een aanvullende dekking:

 • voor de opsporings- en reddingskosten bij een ski-ongeval (zowel binnen als buiten de afgebakende skipisten);
 • als u door weersomstandigheden (lawines, afgesloten wegen, ...) de geplande terugreis niet kunt aanvatten.

Ongevallen buiten de afgebakende skipistes zijn echter enkel gedekt als de begunstigden begeleid werden door een monitor van een erkende organisatie voor off-piste skitours.

Noodgedwongen annulatie van uw reis? Verlies of beschadiging van uw bagage?

Met de optionele annulatie- en bagageverzekering ‘Optitravel’ bij het Tijdelijk Contract verzekert u uzelf van een financiële tegemoetkoming in geval van:

 • annulatie van uw reis door onvoorziene omstandigheden (zoals ziekte, ongeval, overlijden van een verzekerde, zware schade aan uw woning, onvrijwillig ontslag of herexamen);
 • diefstal of beschadiging (al dan niet door een ongeval) van uw bagage;
 • overlijden of invaliditeit door een ongeval tijdens het verblijf in het buitenland.

Specifiek in combinatie met de ‘Snow’-formule krijgt u specifieke financiële bescherming:

 • bij ski-ongeval: vergoeding voor de niet-genoten dagen van de skipas en de skilessen (voor arrangementen > vijf dagen);
 • in geval van breken van ski’s of snowboard: tegemoetkoming tot max. 375 EUR;
 • in geval van diefstal van ski's, skistokken of skischoenen: vergoeding tot max. 250 EUR.

Meer weten?

Lees zeker en vast volgende documenten:

Algemene voorwaarden:

Precontractuele informatie:

Niet tevreden?

Klachten kunt u indienen bij Klachtenmanagement van BNP Paribas Fortis (JQABD), Warandeberg 3, 1000 Brussel, fax: 02 228 72 00. U kunt uw klacht ook bezorgen aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel. Tel.: 02 547 58 71 – Fax: 02 547 59 75 - www.ombudsman.as

Bescherm u vandaag nog

Wettelijke informatie

Europ Assistance (Belgium) nv – Triomflaan 172, 1160 Brussel – RPR Brussel – btw BE 457.247.904 – www.europ-assistance.be.

Belgische verzekeringsmaatschappij erkend onder codenummer 1401, onder controle van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel – RPR Brussel – btw BE 0403.199.702, is ingeschreven onder het nr. 25.879A bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent voor Europ Assistance (Belgium) nv.