Menu

Europ Assistance: jaarcontract

 • wereldwijde bescherming gedurende het hele jaar
 • volledige medische bijstand bij ziekte of ongeval (tot 1.250.000 euro)
 • specifieke reisbijstand, onder meer in geval van verloren bagage of documenten
 • optionele bijstand voor uw voertuig, in België en de rest van Europa

Zonder zorgen op reis, het hele jaar door

Problemen zijn vaak groter als u in het buitenland bent. Het is dan ook een hele geruststelling om te weten dat u gedurende het hele jaar wereldwijd bescherming geniet.

Het Jaarcontract van Europ Assistance beschermt u op elk moment tijdens elk verblijf in het buitenland (vakantie, wintersport, citytrip, daguitstap, vriendenbezoek,...). De reisverzekering biedt u volledige medische bijstand in geval van ziekte of ongeval, en specifieke reisbijstandsprestaties in geval van problemen in het buitenland.Het Jaarcontract is een bijstandsverzekeringscontract van door Europ Assistance en verdeeld door BNP Paribas Fortis. Dit verzekeringscontract naar Belgisch recht wordt gesloten voor telkens één jaar met stilzwijgende verlenging.

Wat zijn de belangrijkste gedekte risico's?

 • in het buitenland gemaakte medische kosten tot 1.250.000 EUR;
 • bijstand aan de verzekerde reiziger(s) in geval van ziekte of ongeval in de hele wereld, dag en nacht, 365 dagen per jaar, voor verblijven van maximaal drie opeenvolgende maanden (verlenging is mogelijk) in het buitenland;
 • vervroegde terugkeer uit het buitenland in geval van hospitalisatie van meer dan vijf dagen of het overlijden van een familielid in België;
 • ongeval op de skipiste of tijdens de wintersport;
 • bijstand bij natuurrampen: verlenging van het verblijf van de verzekerde(n) in het buitenland.

Wat zijn de belangrijkste niet-gedekte risico's?

 • in België gestelde diagnoses en voorgeschreven behandelingen en ziektebeelden die vóór het vertrek bekend waren;
 • de tussenkomst voor medische kosten is beperkt tot 1.240 EUR als de verzekerde niet aangesloten is bij een Belgisch ziekenfonds of een gelijkwaardige ziekteverzekering, of zijn lidgeld daarvoor niet betaald heeft;
 • repatriëring voor goedaardige aandoeningen of verwondingen die u ter plaatse kunt laten behandelen en die u niet verhinderen uw verplaatsing of verblijf voort te zetten;
 • ongevallen buiten de skipiste als de verzekerde niet begeleid werd door een monitor van een erkende organisatie voor off-piste skitours.

De bovenstaande lijst met dekkingen en uitzonderingen is niet volledig

We nodigen u uit om alle details na te lezen in de algemene voorwaarden van dit product. U kunt die krijgen in elk kantoor of via Easy Banking Centre (02 762 20 00).

Een ziekte of ongeluk in het buitenland?

 • uw repatriëring en die van uw verzekerde medereizigers (indien nodig);
 • de terugbetaling van uw medische kosten in het buitenland (tot 1.250.000 EUR);
 • het ter plaatse sturen van een eigen dokter (indien nodig);
 • eventuele opzoekings- of reddingskosten in de bergen en op de skipistes.

Hereniging met uw naasten

Europ Assistance organiseert en betaalt de reis van een naaste uit België om u te komen bezoeken, als u in het buitenland in het ziekenhuis wordt opgenomen voor meer dan vijf dagen.

Europ Assistance kan ook voor uw vervroegde terugkeer naar België zorgen, als:

 • één van uw naasten in België in het ziekenhuis opgenomen wordt of overlijdt;
 • uw woning getroffen wordt door een zwaar schadegeval;
 • er inbraak of diefstal is gepleegd in uw woning.

Andere zorgen op reis

U zult de bijstand door Europ Assistance zeker waarderen wanneer u het even niet meer weet tijdens uw verblijf in het buitenland:

 • Uw bagage is gestolen of verloren.
 • U verliest uw reisdocumenten of uw vervoersbewijzen.
 • U wordt gerechtelijk vervolgd.
 • U wordt in het ziekenhuis opgenomen maar begrijpt de taal van het land niet.
 • U kunt door een natuurramp uw reis niet voortzetten of terugreizen naar België.

Wat met uw voertuig?

U wilt ook uw voertuig (< 3,5 ton) beschermen in het buitenland en tijdens uw verplaatsingen in België?Het Jaarcontract met optie 'Voertuig' zorgt voor een pechverhelping (of sleepdienst) van het voertuig:

 • vanaf 10 km van uw woonplaats (in België en in geografisch Europa);
 • in geval van panne, ongeval, lekke band of verkeerde brandstof;
 • met verblijf en transport in afwachting van de herstellingen.

Jaarcontract Plus

In het Jaarcontract Plus is de bijstand voor één voertuig standaard inbegrepen als uw nummerplaat in de polis opgenomen is. Met die uitgebreide verzekering geniet u ook van:

 • een pechverhelping voor uw voertuig tot aan uw eigen voordeur (geen kilometerfranchise van 10 km);
 • een vervangwagen in België.

Plant u een reis van meer dan drie opeenvolgende maanden in het buitenland? Het Prestige-contract biedt alle waarborgen van het Jaarcontract, met bijkomende dekking voor verblijven tot zes opeenvolgende maanden in het buitenland. U geniet bovendien van een verhoogde maximale vergoeding voor medische kosten tot 5.000.000 EUR.

ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN VERPLICHTEN U OM UW REIS TE ANNULEREN?

U wilt zich beschermen tegen de financiële kater die de annulatie van een reis met zich kan meebrengen?

Met de optionele reisannulatieverzekering bij het Jaarcontract (Plus) of het Prestige-contract verzekert u uzelf van:

 • een vergoeding tot 2.500 euro per persoon en per reis (tot 12.500 EUR per familie per reis);
 • een terugbetaling van de wijzigingskosten bij aanpassing van de verblijfsdata;
 • een terugbetaling van de niet-genoten vakantiedagen.

De verzekering geldt ongeacht het type van reservering (reisbureau, online, rechtstreekse huur van een huis via een particulier, ...), het type transport (auto, bus, trein, vliegtuig, ...) of de verblijfsformule (hotel, vakantiepark, gehuurd huis/appartement, vakantiekamp van de kinderen, ...). Al uw reizen (vanaf 150 EUR) zijn gedekt. Verblijven in België zijn gedekt vanaf drie overnachtingen.

Wat verstaan we onder 'onvoorziene omstandigheden' (niet exhaustief)?

 • ziekte, ongeval, overlijden, hospitalisatie;
 • een ernstig schadegeval aan uw woning;
 • ontslag om economische redenen of onvrijwillige werkloosheid;
 • herexamen(s) die niet uitgesteld kunnen worden;
 • echtscheiding.

Reizen en verblijven die geboekt werden vóór het sluiten van het contract en een vertrekdatum hebben binnen de 30 dagen na ingang van de annulatieverzekering zijn niet gedekt.

Meer weten?

Lees zeker en vast volgend documenten:

Algemene voorwaarden:

Jaarcontract & Jaarcontract Plus

Prestige:

Precontractuele informatie:

Niet tevreden?

Klachten kunt u indienen bij Klachtenmanagement van BNP Paribas Fortis (JQABD), Warandeberg 3, 1000 Brussel, fax: 02 228 72 00. U kunt uw klacht ook bezorgen aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel. Tel.: 02 547 58 71 – Fax: 02 547 59 75 - www.ombudsman.as

Bescherm u vandaag nog

Wettelijke informatie

Europ Assistance (Belgium) nv – Triomflaan 172, 1160 Brussel – RPR Brussel – btw BE 457.247.904 – www.europ-assistance.be.

Belgische verzekeringsmaatschappij erkend onder codenummer 1401, onder controle van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel – RPR Brussel – btw BE 0403.199.702, is ingeschreven onder het nr. 25.879A bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent voor Europ Assistance (Belgium) nv.