Menu

Europ Assistance: schade aangifte

112

Internationaal noodnummer (binnen de Europese Unie)

Onze contactgegevens

Bij medische problemen

Raadpleeg altijd eerst een geneesheer ter plaatse of ga naar een ziekenhuis.

De te volgen stappen

1. Overhandig uw Europese Ziekteverzekeringskaart aan de plaatselijke dokter of aan het ziekenhuis.

2. Verwittig Europ Assistance zo snel mogelijk, en liefst binnen de 48u, en vermeld ons:

 • uw naam, contractnummer, geboortedatum, adres in België;
 • de exacte plaats en telefoonnummer (gsm) waar u zich bevindt;
 • eventueel de gegevens van uw huisarts en van de personen die verwittigd moeten worden;
 • bij ziekenhuisopname: de exacte gegevens van het ziekenhuis en van de arts die verantwoordelijk is voor uw dossier.

3. Indien ambulante zorgen nodig zijn, vraag altijd om een medisch rapport ter attentie van onze artsen.

4. In geval van dringende medische hulp zal onze arts contact opnemen met de behandelende geneesheer ter plaatse om te beslissen of een repatriëring of een overplaatsing naar een ander medisch centrum aangewezen is.

Aanvraag terugbetaling medische kosten

 • Leg eerst uw documenten voor aan uw ziekenfonds.
 • Stuur ons nadien de originele afrekening van het ziekenfonds door, samen met een kopie van de facturen en uw rekeningnummer.

Hoe vraag ik een technische tussenkomst aan?

Neem contact op met Europ Assistance of vraag aan de hulpdiensten om Europe Assistance te verwittigen en geef ons de volgende gegevens door:

 • Uw naam, contractnummer, een zo nauwkeurig mogelijke plaatsaanwijzing waar u zich bevindt en - indien mogelijk uw GSM-nummer. Let wel: ga na of uw wagen gedekt is in uw bijstandscontract overeenkomstig de onderschreven bijstandsformule.
 • Als uw wagen geïmmobiliseerd is in het land van uw woonplaats, zullen wij indien nodig en overeenkomstig de contractuele voorwaarden uw voertuig slepen naar de garage van uw keuze. Indien u in het buitenland bent, sturen wij u indien nodig door naar een lokale garage of concessiehouder.
 • Indien uw wagen moet gerepatrieerd worden, zullen wij overeenkomstig de contractuele voorwaarden en op basis van het rapport van de lokale garagehouder de wagen naar de garage van uw keuze repatriëren.
 • Geef uw sleutels aan de garagehouder en laat uw boorddocumenten in de wagen. Laat nooit waardevolle voorwerpen in uw wagen achter (camera, computer, juwelen, geld, ...).

Terugbetaling aanvragen van uw eventuele kosten voor pechverhelping

Hoe een schade-aangifte neerleggen om een tegemoetkoming te verkrijgen van een annulatieverzekering opgenomen in een contract?

 • U vindt de formulieren voor schade-aangifte in de klantenzone van de website, toegankelijk via de welkomstpagina van onze website of op het volgende adres: http://www.europ-assistance.be/nl/klantenzone.
 • Stuur ons de naar behoren ingevulde aangifte door en alle benodigde facturen en bewijsstukken.
 • Vergeet niet ons uw originele facturen onmiddellijk bij terugkomst door te sturen. Het saldo zal worden terugbetaald binnen de verzekeringsbeperkingen van uw contract.

Indien u autopech hebt op de openbare weg : breng eerst uzelf in veiligheid

 • Zet de knipperlichten aan en probeer uw voertuig tot stilstand te brengen op een plek waar u het doorgaand verkeer zo weinig mogelijk hindert en waar u en uw passagiers zo veilig mogelijk het voertuig kunnen verlaten.
 • Trek een fluovestje aan vóór het verlaten van het voertuig en breng de passagiers zo snel mogelijk in veiligheid (indien op een snelweg: achter de vangrails). Laat hen ook een fluovestje aantrekken.
 • Plaats een gevarendriehoek om uw voertuig zichtbaar te maken voor het opkomend verkeer.
 • Lokaliseer u zo precies mogelijk (gemeente, nummer of naam van de weg, kilometerpaal, rijrichting, adres, straatnummer, … ).
 • Praatpalen staan gewoonlijk om de 2 km op de auto(snel)wegen. Ze brengen u rechtstreeks in verbinding met een hulpcentrale. In sommige landen zal onmiddellijk een wegenwachter naar u toegestuurd worden die als enige de interventies mag doen op de autosnelweg waar u zich bevindt. Hij zal u afslepen naar de volgende afrit, vanwaar u uw bijstandscentrale kunt bellen. In noodgeval kunt u de hulpdiensten of de politie bereiken via het Europees noodnummer 112, geldig in alle landen van de Europese Unie.