Menu

Rekeningverzekering

Rekeningverzekering

Deze verzekering is verbonden aan uw zicht- of spaarrekening en treedt in werking bij het overlijden door ongeval van de verzekeringnemer. De aangeduide begunstigde krijgt op dat moment een vergoeding die gelijk is aan het saldo van uw zicht- of spaarrekening.

De vergoeding bedraagt minimaal 2.500 EUR en maximaal 50.000 EUR. Per verzekerde is het maximumbedrag 125.000 EUR, alle rekeningen samen.

De jaarlijkse premie voor de Rekeningverzekering bedraagt 4,25 EUR per rekening, met uitzondering van de referentierekening van uw Premium Pack of van uw Comfort Pack, die gratis verzekerd is.

De Rekeningverzekering is een verzekeringsproduct van AG Insurance, naar Belgisch recht, verdeeld door BNP Paribas Fortis. Ze is geldig voor een jaar met stilzwijgende verlenging. U kunt de algemene voorwaarden van dit product hier raadplegen.

Effectenverzekering

Bij overlijden door ongeval van de Effectenverzekeringnemer ontvangt de begunstigde een vergoeding die gelijk is aan 35% van de verzekerde waarde van de Effectenrekening. Deze waarde wordt bepaald op de dag van het ongeval.

De verzekerde minimumuitkering bedraagt 2.500 EUR, ook al ligt de waarde van de Effectenrekening lager. Het maximumbedrag per Effectenrekening is 62.000 EUR. De begunstigde van deze verzekering kan hoogstens 124.000 EUR ontvangen, alle rekeningen samen.

De jaarlijkse premie voor een Effectenverzekering bedraagt 14,80 EUR (inclusief taksen) per Effectenrekening.

De Effectenverzekering is een verzekeringsproduct van AG Insurance, naar Belgisch recht, verdeeld door BNP Paribas Fortis. Ze is geldig voor een jaar met stilzwijgende verlenging. U kunt de algemene voorwaarden van dit product hier raadplegen.