Menu

Tijdelijke Overlijdensverzekering met Vast Kapitaal

Bescherm uw dierbaren met een Tijdelijke Overlijdensverzekering met Vast Kapitaal

U hebt de mogelijkheid om deze verzekering af te sluiten zonder krediet. Kies daarbij zelf:

  • het bedrag dat u wenst te verzekeren en de duur van de verzekering;
  • de frequentie van de uitbetalingen (eenmalig of gespreid over de tijd);
  • de begunstigde.

De Tijdelijke Overlijdensverzekering met Vast Kapitaal (tak 21) is een verzekeringsproduct van AG Insurance, vennootschap naar Belgisch recht, verdeeld door BNP Paribas Fortis. Ze is geldig voor de overeengekomen looptijd.

De waarborgen van de Tijdelijke Overlijdensverzekering met Vast Kapitaal:

  • deze verzekering waarborgt de uitbetaling van een door u vooraf bepaald vast kapitaal aan de door u aangeduide begunstigde indien de verzekerde overlijdt vóór de einddatum van het contract.
Pas op: het overlijden moet beantwoorden aan de algemene voorwaarden van het verzekeringscontract. U kunt die voorwaarden hieronder downloaden.

De Tijdelijke Overlijdensverzekering met Vast Kapitaal dekt niet:

  • overlijden veroorzaakt door de opzettelijke daad of op aansporing van een van de begunstigden van het contract;
  • als gevolg van zelfmoord, gepleegd binnen het jaar dat volgt op de inwerkingtreding van het contract;
  • in België, als gevolg van een (burger)oorlogsgebeurtenis.

De lijst hierboven met gedekte risico’s en niet-gedekte risico’s zijn niet exhaustief.

We nodigen u uit om de exacte omvang van de waarborgen na te lezen in de algemene voorwaarden. U kunt die gratis krijgen in elk kantoor of via het Easy Banking Centre (02 762 60 00). U vindt meer informatie over de belangrijkste kenmerken van deze verzekering in de Infofiche overlijdensverzekeringen. Voor een offerte kunt u terecht in uw kantoor of telefonisch bij het Easy Banking Centre.

Niet tevreden?

Klachten kunt u indienen bij Klachtenmanagement van BNP Paribas Fortis (JQABD), Warandeberg 3, 1000 Brussel, fax: 02 228 72 00. U kunt uw klacht ook bezorgen aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel. Tel.: 02 547 58 71 – Fax: 02 547 59 75 - www.ombudsman.as

Wettelijke informatie

AG Insurance NV – Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel – RPR Brussel – btw BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be. Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 0079, onder controle van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Tussenpersoon : BNP Paribas Fortis NV – Warandeberg 3, B-1000 Brussel - RPR Brussel - BTW BE 0403.199.702, is ingeschreven onder dit nummer bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden agent, vergoed door commissies, voor AG Insurance NV. BNP Paribas Fortis nv bezit een deelneming van meer dan 10% in AG Insurance NV.