Menu

Kredietverzekeringen

Optiline Protection

Bescherm uzelf en uw gezin in geval van volledige invaliditeit (tijdelijk of blijvend) en overlijden en in geval van onvrijwillige beschadiging of diefstal van een goed betaald met Optiline.

Met de Verzekering Optiline Protection van AG Insurance koppelt u een verzekering aan uw Optiline-geldreserve tegen een lage premie. Die premie schommelt maandelijks volgens het nog verschuldigde saldo van uw krediet.

Rondo Protection

Met de verzekering Rondo Protection van AG Insurance koppelt u een verzekering aan uw Rondo-kaart tegen een lage premie. Ze beschermt u tegen frauduleus gebruik bij diefstal of verlies en in geval van overlijden en tijdelijke of blijvende volledige invaliditeit.

Lening op afbetaling via Alpha Credit

Met de Verzekering Lening op Afbetaling van AG insurance zorgt u voor financiële bescherming van uw gezin mocht u tijdens de looptijd van uw lening vroegtijdig overlijden of volledig invalide worden.

Welke risico's worden gedekt?

  • Bij overlijden van de verzekerde betaalt AG Insurance het nog verschuldigde bedrag van de lening terug aan de bank.
  • Als u volledig invalide (66% of meer) wordt, neemt AG Insurance, na een eigenrisicotermijn van 90 dagen, de betaling van de aflossingen van de lening en de verzekeringsbijdragen over. En dat tot het einde van de lening of het einde van uw volledige invaliditeit.
  • Uiteraard blijft de waarborg overlijden geldig tijdens de periode van volledige invaliditeit.

Verzekering Thesauriereserve

Bij overlijden van de verzekerde (co-)titularis van de thesauriereserve, zuivert de Verzekering Thesauriereserve van AG Insurance het openstaande kredietsaldo op de reserve volledig aan.

Vergoeding

De uitkering bij overlijden van de verzekerde is maximaal gelijk aan:

  • het openstaande kredietsaldo op dag van overlijden;
  • het bedrag van de toegestane kredietlijn;
  • 50.000 euro per verzekerde en per thesauriereserve.

Premie

De verzekeringspremie wordt berekend zoals ook de interesten van de thesauriereserve berekend worden. Dit betekent dat geen enkele premie verschuldigd is als de thesauriereserve niet aangewend werd en dat de verzekerde altijd correct, en nooit oververzekerd is.