Menu

Familiale verzekering

Wat is een familiale verzekering?

Gaat er iets stuk of raakt iemand gewond door toedoen van uzelf, uw kind of uw huisdier? De familiale verzekering Top Familiale vergoedt het slachtoffer wereldwijd. Ook uw tuinman of poetsvrouw is gedekt. En u krijgt uiteraard ook rechtsbijstand.

Top Familiale (verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid) is een product van AG Insurance, verdeeld door BNP Paribas Fortis. Dit verzekeringscontract naar Belgisch recht wordt afgesloten voor een periode van een jaar met stilzwijgende verlenging voor dezelfde looptijd, behalve als één van de partijen zich er minstens drie maanden voor het einde van het contract volgens de wettelijke vormen tegen verzet.

Tegen dagelijkse ongelukjes

Een ongeval is snel gebeurd, bijvoorbeeld bij het joggen, op een etentje met vrienden of tijdens uw werk als vrijwilliger. Raakt er iemand gekwetst of gaat er iets kapot door uw schuld of die van een gezinslid? De familiale verzekering Top Familiale biedt u niet alleen de klok rond bijstand, maar bespaart u ook financiële zorgen.

Maak een simulatie van uw familiale verzekering in enkele muisklikken

Wilt u graag verzekerd zijn als u burgerlijk aansprakelijk wordt gesteld? Maak in enkele muisklikken een simulatie op maat van uw verzekering Top Familiale. U krijgt meteen een duidelijk overzicht van wat er precies is gedekt en voor welke prijs. Een adviseur helpt u per telefoon uw contract afronden.

Wie is door uw verzekering Top Familiale gedekt?

Het maakt niet uit of u alleenstaand bent of een gezin hebt, uw familiale verzekering dekt iedereen met wie u samenwoont, ook uw huisdieren.  

De verzekering Top Familiale dekt ook:

 • de mensen die op uw kinderen of huisdieren passen;
 • uw kinderen die op kot zitten;
 • gezinsleden die minder dan twaalf maanden geleden het huis hebben verlaten;
 • kinderen en huisdieren van derden waar u op past;
 • mensen die als huishoudelijke hulp worden betaald (de zoon van de buur die het gras komt maaien, de babysit enz.). 

De belangrijkste gedekte risico's van de verzekering Top Familiale

Schade veroorzaakt door uw gezin

De gezinshond bijt iemand in zijn hand. Uw familiale verzekering vergoedt de kosten van het ongeval.

Schade toegebracht aan derden

Uw oudste zoon houdt een feestje op kot. Een van zijn vrienden raakt daarbij licht gekwetst. Uw Top Familiale vergoedt de medische kosten.

Personen ten laste

Uw kind rijdt een oude dame omver tijdens een fietstochtje. Zij raakt daarbij gewond. Het arme dametje wordt door uw verzekering vergoed.

Vrienden die een nachtje blijven logeren

Een logé breekt de ruit van uw buurman. Uw familiale verzekering betaalt de kosten van het ongeval.

Lichamelijke letsels

U maakt uw voetpad niet sneeuwvrij. Een dame glijdt uit en breekt haar enkel. Gelukkig dekt uw verzekering Top Familiale dit soort nalatigheden.

De belangrijkste niet-gedekte risico's van de verzekering Top Familiale

Schade veroorzaakt aan uw eigen goederen

U bent woedend en breekt een ruit van uw woning. Uw familiale verzekering dekt niet de schade aan uw eigen goederen.

Opzettelijke daden

Om de een of andere reden maakt u opzettelijk iets stuk bij een vriend. Uw familiale verzekering vergoedt daarvan niet de kosten.

Schade veroorzaakt op de werkplaats

U verwondt per ongeluk een collega. Niet uw familiale verzekering maar de verzekering van uw werkgever vergoedt de verzorging.

Schade veroorzaakt achter het stuur van uw wagen

U veroorzaakt een ongeval achter het stuur van uw wagen. Dan vergoedt uw verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto de veroorzaakte schade

Opzettelijke daden van uw kind vanaf zestien jaar

Uw zoon van zestien jaar maakt opzettelijk de scooter van een liefdesrivaal stuk. Uw familiale verzekering vergoedt dat niet.

De lijst hierboven met gedekte risico’s en niet-gedekte risico’s is niet exhaustief

De exacte omvang van de waarborgen vindt u in de algemene voorwaarden, in het Informatiedocument en in de precontractuele informatie van het product Top Familiale en zijn opties . U kunt ze ook gratis opvragen in elk kantoor of via het Easy Banking Centre (02 762 60 00).

Ontdek Top Familiale in deze film

Opties voor een bescherming op maat

De verzekering Rechtsbijstand Familiale

In het kader van uw privéleven kunt u een beroep doen op justitie. Hoe kunt uzelf en uw gezinsleden verdedigen? De optie Rechtsbijstand Familiale verzekering helpt u om uw rechten te doen gelden voor de rechtbank. Ze vergoedt niet alleen de honoraria van deskundigen en advocaten, maar ook de procedurekosten. De gedekte maximumbedragen zijn zeer hoog en u mag uw advocaat vrij kiezen.

De Rechtsbijstandverzekering is een verzekeringsproduct voor rechtsbijstand van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis als aanvullende dekking bij de Top Familiale. Dit verzekeringscontract naar Belgisch recht wordt gesloten voor telkens één jaar met stilzwijgende verlenging.

De belangrijkste gedekte risico's

 • Geschillen en procedures voor de rechtbank.
 • Kosten voor de advocaten, de expertise en de gerechtelijk procedure.
 • Hulp bij geschillen met de verzekeraar bij wie u een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid hebt.

De belangrijkste niet-gedekte risico's

 • Schade die minder kost dan het eigen risico in uw contract (behoudens medische fout of lichamelijke schade).
 • Verhaal tegen mensen die met u samenwonen.
 • De waarborgen 'Burgerlijk verhaal' en 'Burgerlijk verhaal ingevolge een medische fout' gelden niet als de schade het gevolg is van een van de volgende zware fouten: staat van dronkenschap of strafbare alcoholintoxicatie van de verzekerde of een soortgelijke toestand als gevolg van de inname van andere producten.

Top Familiale +

De uitbreiding Top Familiale + is een aanvulling op de verzekering Top Familiale. Deze uitgebreide familiale verzekering dekt u tegen schade aan uw vakantiewoning, feestzaal of spullen die u hebt gehuurd of geleend. U geniet een vergoeding zonder eigen risico als de schade hoger oploopt dan het eigen risico in uw contract. Ten slotte verdubbelt ze de maximale vergoeding van uw verzekering Rechtsbijstand Familiale.

Pack Familiale+ is een optionele uitbreiding van de Top Familiale, een aansprakelijkheidsverzekering van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis. Het betreft een verzekeringscontract naar Belgisch recht waarop wordt ingeschreven voor een periode van één jaar met stilzwijgende verlenging.

De belangrijkste gedekte risico's

 • Schade aan vakantiewoningen.
 • Schade aan gehuurde lokalen voor familiefeesten.
 • Schade aan gehuurde of geleende voorwerpen.

De belangrijkste niet-gedekte risico's

 • Schade aan motorrijtuigen waarvoor een verzekering BA Auto verplicht is, met uitzondering van de voertuigen waarvan de maximale snelheid beperkt is tot 18 km per uur.
 • Opzettelijke schade toegebracht door een verzekerde die de leeftijd van 16 jaar bereikt heeft.

Neem uw verzekering Top Familiale in 3 stappen

1.Maak een simulatie van uw verzekering

Maak in enkele muisklikken een simulatie van uw Top Familiale. U krijgt meteen een duidelijk overzicht van wat er precies is gedekt en voor welke prijs.

2.We vullen samen uw contract in

Een adviseur aan de telefoon helpt u uw contract af te ronden. Geef enkele persoonsgegevens en opteer voor een dekking op maat.

3.U bent verzekerd op een datum naar keuze

U kiest zelf wanneer uw contract start. Wij regelen zo nodig de opzeg bij uw vorige verzekeraar.

Wij staan voor u klaar in nood of bij een verandering van uw situatie

De klok rond bijstand in geval van schade

Geef een schadegeval aan in enkele muisklikken en geniet dag en nacht volledige bijstand.

Mijn Top Familiale wijzigen

Verandert uw persoonlijke situatie? Bel ons op het nummer 02 433 41 30 om uw verzekering aan te passen.

Onze andere verzekeringen voor u en uw gezin

Wilt u met een gerust hart worden verzorgd in het ziekenhuis? Een citytrip of lange reis in het vooruitzicht? Vertrek met een gerust gemoed.

Niet tevreden?

Klachten kunt u indienen bij Klachtenmanagement van BNP Paribas Fortis (JQABD), Warandeberg 3, 1000 Brussel, fax: 02 228 72 00. U kunt uw klacht ook bezorgen aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel. Tel.: 02 547 58 71 – Fax: 02 547 59 75 - www.ombudsman.as

Online aanvragen? Lees eerst de informatie tot onderaan deze pagina.

Wettelijke informatie

AG Insurance NV – Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel – RPR Brussel – btw BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be. Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 0079, onder controle van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Tussenpersoon : BNP Paribas Fortis NV – Warandeberg 3, B-1000 Brussel - RPR Brussel - BTW BE 0403.199.702, is ingeschreven onder dit nummer bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden agent, vergoed door commissies, voor AG Insurance NV. BNP Paribas Fortis nv bezit een deelneming van meer dan 10% in AG Insurance NV.