Menu

Top Woning Brandverzekering

 • de compleetste brandverzekering voor uw verhuurde woning of appartement, met een heldere formule
 • 24/24 bijstand en een snelle en efficiënte schaderegeling
 • ook uw zonnepanelen zijn verzekerd
 • bescherming volgens uw eigen wensen en behoeften

Uw verhuurde woning optimaal beschermen

U verhuurt een huis of appartement? Vertrouw dan op de Top Woning brandverzekering van AG Insurance. Die beschermt uw verhuurde woning tegen schade waarvoor de huurder niet én wel aansprakelijk is. Bovendien bent u verzekerd tegen vandalisme.

Top Woning

Top Woning is een brandverzekeringsproduct van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis. Dit verzekeringscontract naar Belgisch recht wordt gesloten wordt voor één jaar met stilzwijgende verlenging.

Wat zijn de voornaamste gedekte risico's?

 • schade aan de verzekerde goederen veroorzaakt door een van de verzekerde gevaren binnen de basiswaarborgen. Daartoe horen brand, waterschade, inwerking van elektriciteit, storm, hagel, ijs- en sneeuwdruk, glasbreuk en natuurrampen;
 • de aansprakelijkheid voor materiële en lichamelijke schade die verzekerde goederen veroorzaken aan derden en/of hun goederen;
 • bijstand bij verzekerde schadegevallen en tegemoetkoming voor een aantal kosten in het kader van een verzekerd schadegeval. Denk bijv. aan de kosten voor de dringende en redelijke maatregelen die u op eigen initiatief neemt om schade te voorkomen in geval van dreigend gevaar;
 • beschadigingen aan het verzekerde gebouw door vandalisme, kwaad opzet of door dieven. Dat geldt ook diefstal van onderdelen van het gebouw zoals bijv. zonnepanelen.

Wat zijn de voornaamste niet-gedekte risico’s ?

 • schade die met opzet veroorzaakt is;
 • schade aan motorvoertuigen;
 • schade aan een bouwvallig gebouw of een gebouw dat voor sloop bedoeld was;
 • schade als gevolg van het feit dat een contractuele verplichting m.b.t. de materiële staat of de voorzieningen om de verzekerde goederen te beveiligen, niet nagekomen werd.

Algemene voorwaarden

Bovenstaande opsommingen zijn niet-beperkend. De exacte omvang van de waarborgen vindt u in de algemene voorwaarden van dit product, die gratis verkrijgbaar zijn in uw kantoor of op www.bnpparibasfortis.be. Voor een offerte kunt u terecht in uw kantoor of kunt u bellen met het Easy Banking Centre op tel. 02 762 60 00.

Een heldere en complete formule

U weet waar uw woning allemaal tegen verzekerd is dankzij het heldere principe 'Alles is verzekerd behalve'. U beschermt het huis, appartement en inboedel tegen:

 • brand , explosie ​en implosie
 • ​bliksem, storm en hagel
 • vandalisme
 • uitwerking van elektriciteit
 • sneeuw- en ijsdruk
 • waterschade
 • glasbreuk

Top Woning brandverzekering dekt in deze gevallen alle mogelijke schade, op enkele zeldzame uitzonderingen na, die duidelijk worden vermeld in de algemene voorwaarden.

24/24 bijstand en een snelle en efficiënte schaderegeling

U kunt bij schade dag en nacht terecht bij onze schadebeheerders van TeleClaims.

Bij schade komen wij tussen om de eerste dringende maatregelen te nemen: uw woning en meubels bewaken, uw kinderen en uw huisdieren opvangen, de kosten voor een ander verblijf terugbetalen als uw woning onbewaar is geworden, enzovoort.

Een vakman komt ook onmiddellijk ter plaatse om uw beschadigd dak af te dekken, een lek te dichten.

Verliest u uw sleutels of vergeet u ze binnen? Dan krijgt u een gratis tussenkomst van een slotenmaker.

Ook uw zonnepanelen zijn verzekerd

Al uw ‘groene’ investeringen aan en in de verhuurde woning, zoals zonnepanelen, fotovoltaïsche panelen, isolatie en ventilatiesysteem met warmterecuperatie zijn verzekerd.

Gepersonaliseerde bescherming

Gaat u de woning verbouwen? Wilt u een vergoeding bij vroegtijdig vertrek van de huurder? Juridische bijstand nodig? Wilt u 'afstand van verhaal' ten aanzien van uw huurder opnemen in uw brandverzekering?

U breidt zelf uw Top Woning brandverzekering uit met opties en packs volgens uw eigen wensen en behoeften.

Beter voorkomen dan genezen

Vermoed u een lek in de waterleiding? Wacht niet: neem zo snel mogelijk contact op met uw verzekeraar en een vakman.

De premie van uw Top Woning brandverzekering

Er bestaat geen vast tarief voor een brandverzekering. De premie wordt beïnvloed door het aantal kamers in uw huis of appartement.

Dankzij het Minisysteem berekent u op een eenvoudige manier hoe u uw woning en inboedel het best verzekert. U telt het aantal ruimten dat u moet vermelden in de inventaris. Op basis van dit aantal weet u perfect hoeveel u moet betalen om uw woning en inboedel te verzekeren.

Wat doet u bij schade?

 • Pleeg één telefoontje naar TeleClaims op het nummer 0800 96 040 en een specialist staat u onmiddellijk bij. Hij helpt u de eerste dringende maatregelen te nemen en regelt eventueel de bewaking van de woning.
 • Neem foto’s van de schade.
 • U kunt in zeer dringende gevallen rekenen op een vakman die dag en nacht langskomt om de eerste maatregelen te nemen na een gedekt schadegeval, zoals het afdekken van het dak, het dichten van een lek ...
 • U kunt ook kiezen voor een herstelling in natura. Een vakman komt dan snel ter plaatse en de factuur wordt rechtstreeks geregeld door ons. U vermijdt zo de franchise.

Ontdek Top Woning in deze film

Meer weten?

Alles weten over Top Woning brandverzekering? U vindt alle informatie in document dat we voor u selecteerden.