Menu

Brandverzekeringen voor huurder

De verzekering voor uw huurwoning en uw inboedel

Wilt u uw huurwoning en inboedel beschermen? Met de Top Woning brandverzekering van AG Insurance bent u beschermd tegen de gevolgen van de meest voorkomende schadegevallen: brand, waterschade, storm …

Top Woning is een brandverzekeringsproduct van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis. Dit verzekeringscontract naar Belgisch recht wordt gesloten wordt voor één jaar met stilzwijgende verlenging.

Een brandverzekering…

 • De uitgebreidewoningverzekering voor uw huurwoning en de inhoud, met een heldere formule.
 • Eenvoudige schade-aangifte met één telefoontje.
 • 24/7 bijstand, wij begeleiden u bij de onmiddellijke opening van uw dossier en het nemen van de eerste dringende maatregelen.
 • En, als er iets gebeurt, moet AG Insurance aantonen dat de schade niet door het contract gedekt wordt.

Wat is verzekerd?

Schade aan de verzekerde woning/inhoud veroorzaakt door :

 • brand, explosie en implosie, bliksem, storm en hagel, natuurrampen, de uitwerking van elektriciteit (o.a. kortsluiting), het ophopen, vallen of verschuiven van sneeuw of ijs;
 • vandalisme, kwaad opzet of door dieven, alsook diefstal van delen van de woning (zoals zonnepanelen);
 • waterschade;
 • glasbreuk;
 • en de schade aan de verzekerde woning veroorzaakt door een van deze risico’s en waarvoor de huurder aansprakelijk is.

Schade veroorzaakt aan anderen. De aansprakelijkheid voor:

 • (materiële en lichamelijke) schade die uw woning of uw inboedel veroorzaken aan anderen;
 • schade veroorzaakt door uw inboedel die zich uitbreidt (bvb. een brand die overslaat naar de buren).

24/24 bijstand

 • Bijstand bij schade aan uw woning of inboedel door een gedekt schadegeval en het nemen van dringende maatregelen om uitbreiding van de schade te beperken.
 • Tussenkomst voor bepaalde kosten bij gedekte schade en bij kosten voor dringende maatregelen die u neemt om schade te voorkomen bij dreigend gevaar.

Wat is niet verzekerd?

 • Opzettelijke schade, veroorzaakt door de verzekerde.
 • Schade aan motorvoertuigen. Dit is schade aan onder andere een wagen, een scooter >50CC of een motor.
 • Niet-naleving van het contract. Schade door de niet-naleving van een verplichting opgelegd in het contract over de materiële staat of van de beveiligingsmaatregel van de verzekerde goederen.
 • Schade aan een bouwvallig gebouw of een gebouw dat voor sloop bedoeld was.

Ontdek de volledige lijst van alle gedekte en niet-gedekte risico’s

De hierboven opgesomde lijst van gedekte en niet-gedekte risico’s is niet volledig. U kunt de exacte omvang van de waarborgen nalezen in de Algemene Voorwaarden. U kunt deze ook gratis opvragen in een BNP Paribas Fortis kantoor of via het Easy Banking Centre op het nummer 02 762 60 00.

Verzekerd volgens een heldere formule

U weet duidelijk tegen welke risico’s uw woning en uw inboedel verzekerd zijn dankzij het heldere principe ‘Alles is verzekerd behalve’: voor elke waarborg binnen Top Woning (brand, storm, natuurrampen,…) bent u beschermd tegen alle schade behalve enkele uitzonderingen, dus wat niet in de uitzonderingen opgenomen is, is verzekerd.

Voorbeeld: de waarborg ‘Waterschade’:  

De Top Woning brandverzekering verzekert de materiële schade rechtstreeks veroorzaakt door water behalve bij schade veroorzaakt door neerslag die binnendringt langs de openingen van het gebouw, door neerslag die insijpelt via elk ander element van de woning dan het dak (terrassen, balkons, muren, …), of door ‘opstijgend’ vocht.

Uw tijdelijk verplaatste de inhoud is verzekerd

Gaat u op wereldreis en neemt u een aantal van uw bezittingen mee uit uw woning? Alle verzekerde en tijdelijk verplaatste inhoud is verzekerd, overal ter wereld!

Studentenkot, vakantieverblijf of feestzaal verzekerd

Huurt u een huis voor de feestdagen, een studentenkot voor uw kinderen of een zaal voor een familiefeest? De Top Woning brandverzekering voor uw hoofdverblijfplaats verzekert u voor schade die u veroorzaakt aan deze gebouwen of de inhoud ervan.

24/7 bijstand, wij regelen alles voor u

Een specialist staat dag en nacht klaar voor u. Eén telefoontje en wij nemen onmiddellijk de meest dringende maatregelen: uw beschadigde dak afdekken, een lek dichten … Is uw woning onbewoonbaar geworden, dan kunt u op ons rekenen voor de bewaking van uw woning, de terugbetaling van uw logeerkosten en de opvang van uw kinderen.  

Als de omstandigheden van het schadegeval het toelaten, stelt AG Insurance u een herstelling in natura voor. In dat geval regelt AG Insurance de herstelling van de schade van A tot Z: u betaalt zelf geen enkele factuur en de herstelling gebeurt zonder franchise. Bovendien geniet u een kwaliteitsgarantie van zes maanden op de uitgevoerde herstellingen. Uiteraard kiest u zelf of u dit voorstel tot herstelling in natura al dan niet aanvaardt. 

En als u uw sleutels verliest, zoeken wij voor u een slotenmaker die u zo snel mogelijk helpt terug binnen te raken, en nemen diens verplaatsing ten laste!

Ontdek de Top Woning Brandverzekering in de video

Opties voor een bescherming op maat

Verdedig uw rechten en bescherm uw eigendom

Hebt u een expert of een advocaat nodig omdat een derde schade aanrichtte aan uw woning?

De Rechtsbijstandsverzekering Brand voorziet:

 • Vrije keuze advocaat·
 • Verzekerd tegen faillissement van derden
 • Kosten van de tegenexpertise zijn verzekerd
 • Uw kosten vergoed tot 50.000 EUR

De Rechtsbijstandsverzekering Brand is een verzekeringsproduct voor rechtsbijstand van AG Insurance en wordt verdeeld door BNP Paribas Fortis als aanvullende dekking bij de Top Woning Brandverzekering.

Dit verzekeringscontract naar Belgisch recht wordt gesloten voor telkens één jaar met stilzwijgende verlenging. Hebt u een expert of een advocaat nodig omdat een derde schade aanrichtte aan uw woning?

Wat is verzekerd?

 • Een geschil over schade aan uw woning of de inhoud, die veroorzaakt werd door een derde en die niet gedekt is in de Top Woning brandverzekering.
 • De gerechtelijke stappen die u wilt nemen tegen deze aansprakelijke derde: de kosten en erelonen voor de expertises en onderzoeken, de advocaat en de gerechtelijke procedure.
 • Voorschot op schadevergoeding Een voorschot bij schade waarbij de aansprakelijkheid van de derde onbetwistbaar vaststaat.
 • Een schadevergoeding als de aansprakelijke derde onvermogend is. Voorschot van het bedrag van de vrijstelling als u deze niet ontvangt van de aansprakelijke derde (AG Insurance verhaalt de terugbetaling van deze vrijstelling bij de aansprakelijke derde).

Wat is niet verzekerd?

 • De waarborgen van de verzekering Rechtsbijstand Brand zijn niet van toepassing als het bedrag van de vordering niet meer bedraagt dan de vrijstelling waarin dit contract voorziet.
 • Het verhaal dat moet uitgeoefend worden tegen de personen die bij de verzekeringsnemer inwonen.  
 • Het verhaal als gevolg van de ontoereikendheid van de verzekerde bedragen voor de andere waarborgen van uw contract Top Woning brandverzekering.

Ontdek de volledige lijst van alle gedekte en niet-gedekte risico’s

De hierboven opgesomde lijst van gedekte en niet-gedekte risico’s is niet volledig. U kunt de exacte omvang van de waarborgen nalezen in de Algemene Voorwaarden. U kunt ze ook gratis opvragen in elk BNP Paribas Fortis kantoor of via het Easy Banking Centre op het nummer 02 762 60 00.

Diefstalverzekering Top Woning

Diefstal, poging tot inbraak, materiële schade, geweld, niemand is helemaal veilig voor dat soort tegenslag. Kies voor de Diefstalverzekering Top Woning als uitbreiding op uw Top Woning brandverzekering. U ontvangt dan niet alleen een schadevergoeding voor gestolen voorwerpen, maar krijgt ook de schade terugbetaald die inbrekers toebrengen aan uw woning of de inhoud bij een (poging tot) inbraak.

De Diefstalverzekering is een verzekeringsproduct van AG Insurance en wordt verdeeld door BNP Paribas Fortis als aanvullende dekking bij de Top Woning. Dit verzekeringscontract naar Belgisch recht wordt gesloten voor telkens één jaar met stilzwijgende verlenging.

Extra bescherming tegen diefstal en inbraakschade

 • Ook op straat bent u verzekerd tegen diefstal met geweld (wereldwijd)
 • Voordeeltarief indien u een gecertifieerd alarmsysteem hebt
 • Vergoeding voor uw juwelen

Wat is verzekerd?

 • Diefstal van verzekerde inhoud.  
 • Beschadiging van verzekerde inhoud naar aanleiding van een verzekerde diefstal of poging tot diefstal, of als gevolg van vandalisme of kwaad opzet.  
 • De kosten van de vervanging van sloten van buitendeuren bij diefstal van sleutels of afstandsbedieningen.

Wat is niet verzekerd?

 • Diefstal in een woning die niet regelmatig bewoond wordt.
 • Diefstal wanneer de preventiemaatregelen die opgegeven zijn in het contract Top Woning niet zijn genomen door de verzekeringsnemer (bvb. niet afgesloten buitendeuren bij afwezigheid).  
 • Diefstal door of met de medeplichtigheid van uzelf of van uw echtgeno(o)t(e), of van uw bloedverwanten in opgaande of dalende lijn of van hun echtgeno(o)t(e).

Ontdek de volledige lijst van alle gedekte en niet-gedekte risico’s

De hierboven opgesomde lijst van gedekte en niet-gedekte risico’s is niet volledig. U kunt de exacte omvang van de waarborgen nalezen in de Algemene Voorwaarden. U kunt ze ook gratis opvragen in elk BNP Paribas Fortis kantoor of via het Easy Banking Centre op het nummer 02 762 60 00.

Uw Top Woning brandverzekering op maat in 3 stappen

1. Simuleer uw Top Woning brandverzekering

Ontdek in onze simulatie de uitgebreide bescherming die Top Woning u kan bieden. En bereken vrijblijvend de prijs van uw brandverzekering op maat.  

2. Meer advies van een expert

Hebt u na de simulatie een vraag of wilt u graag meer informatie voor u uw aanvraag bevestigt? Wij helpen u graag. Praat er over met een expert, bel ons op het nummer 02 762 60 00. Of laat u bellen op een moment dat het u het beste past.  

3. Vraag uw Top Woning Verzekering aan

Bevestig uw aanvraag van de Top Woning Brandverzekering telefonisch of ga langs in een kantoor naar keuze.  

Toch spijt van uw keuze? Geen probleem: u kunt tot 14 dagen nadat wij uw aanvraag ontvangen hebben, beslissen om ze te laten annuleren, zonder enige vorm van schadevergoeding en zonder de verplichting om een reden op te geven.

Bescherming van het privé-leven

De persoonlijke gegevens die meegedeeld worden door de verzekeringsnemer worden behandeld door AG Insurance nv.  

Niet tevreden?

Klachten kunt u indienen bij Klachtenmanagement van BNP Paribas Fortis (JQABD), Warandeberg 3, 1000 Brussel, fax: 02 228 72 00. U kunt uw klacht ook bezorgen aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel. Tel.: 02 547 58 71 – Fax: 02 547 59 75 - www.ombudsman.as

Meer weten?

Lees zeker en vast volgende documenten: Algemene Voorwaarden Top Woning Brandverzekering

Lees eerst aandachtig deze pagina, daarna kunt u

Wettelijke informatie

BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel – RPR Brussel – btw BE 0403.199.702, is ingeschreven onder het nr. 25.879A bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent voor AG Insurance nv.

AG Insurance nv – Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel – RPR Brussel – btw BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be.Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.