Menu

Top Woning Brandverzekering

 • de meest complete brandverzekering voor uw huurhuis of appartement, met een heldere formule
 • 24/24 bijstand en een snelle en efficiënte schaderegeling
 • bescherming volgens uw eigen wensen en behoeften
 • garage, studentenkot, vakantieverblijf of feestzaal allemaal verzekerd

Uw huurwoning en inboedel verzekeren

U huurt een huis of appartement in België en zoekt de beste bescherming voor uw aansprakelijkheid als huurder? Vertrouw op Top Woning brandverzekering van AG Insurance voor de meest complete bescherming, de snelle terugbetaling van de schade en hulp bij problemen als huurder.

Top Woning

Top Woning is een brandverzekeringsproduct van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis. Dit verzekeringscontract naar Belgisch recht wordt gesloten wordt voor één jaar met stilzwijgende verlenging.

Wat zijn de voornaamste gedekte risico's?

 • schade aan de verzekerde goederen veroorzaakt door een van de verzekerde gevaren binnen de basiswaarborgen. Daartoe horen brand, waterschade, inwerking van elektriciteit, storm, hagel, ijs- en sneeuwdruk, glasbreuk en natuurrampen;
 • de aansprakelijkheid voor materiële en lichamelijke schade die verzekerde goederen veroorzaken aan derden en/of hun goederen;
 • bijstand bij verzekerde schadegevallen en tegemoetkoming voor een aantal kosten in het kader van een verzekerd schadegeval. Denk bijv. aan de kosten voor de dringende en redelijke maatregelen die u op eigen initiatief neemt om schade te voorkomen in geval van dreigend gevaar;
 • beschadigingen aan het verzekerde gebouw door vandalisme, kwaad opzet of door dieven. Dat geldt ook diefstal van onderdelen van het gebouw zoals bijv. zonnepanelen.

Wat zijn de voornaamste niet-gedekte risico’s?

 • schade die met opzet veroorzaakt is;
 • schade aan motorvoertuigen;
 • schade aan een bouwvallig gebouw of een gebouw dat voor sloop bedoeld was;
 • schade als gevolg van het feit dat een contractuele verplichting m.b.t. de materiële staat of de voorzieningen om de verzekerde goederen te beveiligen, niet nagekomen werd.

Algemene voorwaarden

Bovenstaande opsommingen zijn niet-beperkend. De exacte omvang van de waarborgen vindt u in de algemene voorwaarden van dit product, die gratis verkrijgbaar zijn in uw kantoor of op www.bnpparibasfortis.be. Voor een offerte kunt u terecht in uw kantoor of kunt u bellen met het Easy Banking Centre op tel. 02 762 60 00.

Een heldere en complete formule

Met Top Woning brandverzekering krijgt u de beste bescherming tegen de 'aansprakelijkheid als huurder'. Die aansprakelijkheid houdt in dat u verantwoordelijk bent voor de schade aan de huurwoning, behalve als u kunt bewijzen dat de schuld bij de eigenaar ligt of bij overmacht. Zo bent u bijvoorbeeld als huurder verantwoordelijk voor brand door een oververhitte frietketel, maar niet voor brand door bliksem.

U weet precies waarvoor uw huurwoning allemaal verzekerd is dankzij het heldere principe 'Alles is verzekerd behalve'. Zo bent u beschermd tegen:

 • bliksem, storm en hagel
 • vandalisme
 • schade veroorzaakt door elektriciteit
 • sneeuw- en ijsdruk
 • waterschade
 • glasbreuk

Top Woning brandverzekering dekt in deze gevallen alle mogelijke schade, op enkele uitzonderingen na, die duidelijk worden vermeld in de algemene voorwaarden.

Daarnaast bent u beschermd voor de schade die veroorzaakt wordt aan derden door het verzekerde gebouw of de verzekerde inboedel of door de uitbreiding van een verzekerd schadegeval (zoals brand die overslaat naar de buren).

24/24 bijstand en een snelle en efficiënte schaderegeling

U kunt bij schade dag en nacht terecht bij onze schadebeheerders van TeleClaims.

Bij schade komen wij tussen om de eerste dringende maatregelen te nemen: uw woning en meubels bewaken, uw kinderen en uw huisdieren opvangen, de kosten voor een ander verblijf terugbetalen als uw woning onbewoonbaar is geworden, enzovoort.

Een vakman komt onmiddellijk ter plaatse om uw beschadigd dak af te dekken, of een lek te dichten. Verliest u uw sleutels of vergeet u ze binnen? Dan krijgt u een gratis tussenkomst van een slotenmaker. Om u zo snel mogelijk te vergoeden, zetten wij onmiddellijk de eerste stappen. In de meeste gevallen wordt de vergoeding binnen de twee weken uitgekeerd.

En als u uw sleutels verliest of binnen vergeet, krijgt u een gratis tussenkomst van een slotenmaker.

Ook om u zo snel mogelijk te vergoeden, zetten wij onmiddellijk de eerste stappen. In de meeste gevallen wordt de vergoeding binnen de twee weken uitgekeerd.

Gepersonaliseerde bescherming

Meer zekerheid tegen diefstal? Juridisch advies nodig? Een vergoeding bij een voortijdige verhuis uit uw huurwoning?

U breidt zelf uw Top Woning uit met opties en packs volgens uw eigen wensen en behoeften.

Garage, studentenkot, vakantieverblijf en feestzaal: allemaal verzekerd

Uw huurdersaansprakelijkheid gaat soms verder dan uw huurhuis of -appartement. Huurt u een vakantieverblijf in het binnen- of buitenland, een studentenkot voor uw kinderen, of een feestzaal voor familiefeesten?

Uw aansprakelijkheid als huurder is verzekerd bij een gedekt schadegeval. En ook uw tijdelijk verplaatste inboedel blijft verzekerd. Bovendien kunt u wereldwijd Top Woning aanspreken voor de schade die u toebrengt aan een vakantieverblijf, garage, studentenkoten of gehuurde lokalen voor familiefeesten.

Beter voorkomen dan genezen

Vermoedt u een lek in de waterleiding? Wacht niet: verwittig zo snel mogelijk uw verhuurder en verzekeraar.

De premie van uw Top Woning brandverzekering

Er bestaat geen vast tarief voor een brandverzekering. De premie wordt beïnvloed door het aantal kamers in uw huurwoning, en door de inboedel daarvan.

Dankzij het Minisysteem berekent u op een eenvoudige manier hoe u uw woning en inboedel het best verzekert. U telt het aantal ruimten dat u moet vermelden in de inventaris. Op basis van dit aantal weet u perfect hoeveel u moet betalen om u woning en inboedel te verzekeren.

Wat doet u bij schade?

 • Pleeg één telefoontje naar TeleClaims op het nummer 0800 96 040 en een specialist staat u onmiddellijk bij. Hij helpt u de eerste dringende maatregelen te nemen, regelt eventueel de bewaking van de woning en de opvang van uw kinderen en huisdieren. U krijgt ook de kosten terugbetaald voor uw tijdelijk verblijf als uw huurwoning onbewoonbaar is.
 • Neem foto’s van de schade.
 • U kunt in zeer dringende gevallen rekenen op een vakman die dag en nacht bij u langskomt om de eerste maatregelen te nemen na een gedekt schadegeval, zoals het afdekken van uw dak, het dichten van een lek , enzovoort.
 • U kunt ook kiezen voor een herstelling in natura. Een vakman komt dan snel ter plaatse en de factuur wordt rechtstreeks geregeld door ons. U vermijdt zo de franchise.

Ontdek Top Woning in deze film

Meer weten

Wilt u hierover meer weten? U vindt alle informatie in het document dat we voor u selecteerden.