Menu

Veelgestelde vragen

Hospitalisatieverzekering Plus

Een ziekenhuisopname hoeft geen fortuinen te kosten

Elk jaar krijgt één gezin op drie te maken met een ziekenhuisopname. En ondanks de gedeeltelijke terugbetaling door de wettelijke ziekteverzekering, vallen de kosten vaak hoger uit dan verwacht. Omdat u bijvoorbeeld koos voor een éénpersoonskamer. Of omdat sommige kosten nooit helemaal door de ziekteverzekering gedekt worden. Zo wordt een ziekenhuisopname al snel een pijnlijke zaak, ook financieel.

De Hospitalisatieverzekering Plus is een verzekeringsproduct van AG Insurance, een maatschappij naar Belgisch recht, en wordt aangeboden door BNP Paribas Fortis. Het contract heeft een looptijd van een jaar, met stilzwijgende verlenging.

Dekking voor een zorgeloze hospitalisatie

Een verblijf in het ziekenhuis kan sluipende financiële zorgen met zich meebrengen. Met de Hospitalisatieverzekering Plus schuift u die opzij en herstelt u in alle rust.

Wat zijn de voornaamste gedekte risico's?

  • de terugbetaling van de hospitalisatiekosten van de verzekerde die een noodzakelijke medische behandeling moet ondergaan ten gevolge van o.a. 30 zware ziekten, een ongeval of een bevalling;
  • een volledige vergoeding op basis van de reële hospitalisatiekosten, inclusief de kosten waarvoor geen tegemoetkoming is van het RIZIV;
  • pre- en posthospitalisatie, terugbetaling van de noodzakelijke ambulante medische zorgen van een maand gedurende tot drie maanden na de hospitalisatie;
  • bijstand in het buitenland dekt de opzoekings- en reddingskosten, de repatriëring, de verzending van geneesmiddelen, prothesen ...

Wat zijn de voornaamste niet-gedekte risico's?

  • tandheelkundige behandelingen, tenzij er een medische reden is (aantasting van het tandvlees, ongeval,...);
  • experimentele behandelingen of behandelingen van esthetische aard, met inbegrip van plastische chirurgie, zelfs in geval van functionele hinder;
  • de hospitalisatiekosten voor een privékamer in sommige ziekenhuisinstellingen, tenzij de patiënt een aanvullende verzekering heeft afgesloten.

De bovenstaande lijst met dekkingen en uitzonderingen is niet volledig

We nodigen u uit om alle details na te lezen in de algemene voorwaarden van dit product. U kunt die krijgen in elk kantoor of via Easy Banking Centre (02 762 20 00).

Gemoedsrust en vrije keuze

De Hospitalisatieverzekering Plus neemt de kosten bij een medisch noodzakelijke opname (ziekte, ongeval, bevalling ...) ten laste waarvoor het ziekenfonds niet tussenkomt.

Bij een hospitalisatie kiest u ook altijd zelf uw ziekenhuis, arts en kamertype (zoals een eenpersoonskamer bij een bevalling).

In een beperkt aantal niet-universitaire ziekenhuisinstellingen is 50% van de factuur voor hospitalisatie in een eenpersoonskamer ten laste van de patiënt.

U behoudt uw verzekering levenslang, zonder beperking qua leeftijd en aan het tarief dat bij de inschrijving werd vastgelegd. U hebt het recht om de verzekering op te zeggen maar uw contract kan niet opgezegd worden door AG Insurance.

Méér dan verblijf in het ziekenhuis

Voor en na de ziekenhuisopname zijn er wellicht ook medische kosten. Hospitalisatieverzekering Plus garandeert u een volledige terugbetaling van de ambulante verzorging verbonden aan een ziekenhuisopname, zoals bijvoorbeeld dokterskosten en geneesmiddelen. Ook kinesitherapie, thuisverpleging en orthopedische toestellen horen daar bij. U kunt rekenen op terugbetaling van deze kosten gedurende een periode van één maand vóór en drie maanden na de hospitalisatie.

Geen voorschot betalen

Dankzij de dienst Medi-Assistance kunt u in België:

  • een beroep doen op verschillende vormen van bijstand tijdens en na de ziekenhuisopname (huishoudhulp, kinder- en dierenoppas, vervoer van en naar het ziekenhuis ...);
  • genieten van het derdebetalerssysteem. AG Insurance regelt de factuur rechtstreeks met het ziekenhuis. U hoeft dus niets voor te schieten.

Aandacht voor zware ziektes

Los van herhaaldelijke ziekenhuisopnames brengen zware ziektes enorm zware kosten met zich mee. Daarom vergoedt de Hospitalisatieverzekering Plus de ambulante verzorging die rechtstreeks verband houdt met 30 zware ziekten. Dat zijn onder andere kanker, leukemie, diabetes, AIDS, ziekte van Pompe, ziekte van Crohn en malaria. Bij deze ziektes is een opname in een ziekenhuis niet vereist. Bovendien betaalt u nooit een franchise.

Wereldwijd

Ook wereldwijd bent u verzekerd zonder beperkingen bij spoedgevallen en onvoorziene hospitalisaties. Dus ook in Parijs of Kaapstad, tijdens uw vakantie of zakenreis.

U geniet in het buitenland bovendien heel wat bijkomende bijstandsvormen, waaronder de repatriëring van uzelf en uw verzekerde gezinsleden en uw verzekerde gezinsleden. Ook de kosten die gepaard gaan met het inzetten van dokters en de levering van medicijnen, protheses en brillen worden gedekt.

Eens verzekerd, altijd verzekerd

Met uw Hospitalisatieverzekering Plus bent u verzekerd voor het leven. AG Insurance kan en zal uw contract niet opzeggen omwille van een schadegeval.

Alleen u bepaalt of uw Hospitalisatieverzekering Plus ooit stopgezet wordt.

Nog meer weten?

Wilt u hierover meer weten? U leest hier alles over in het document dat we voor u selecteerden.

Niet tevreden?

Klachten kunt u indienen bij Klachtenmanagement van BNP Paribas Fortis (JQABD), Warandeberg 3, 1000 Brussel, fax: 02 228 72 00. U kunt uw klacht ook bezorgen aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel. Tel.: 02 547 58 71 – Fax: 02 547 59 75 - www.ombudsman.as

Wettelijke informatie

AG Insurance NV – Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel – RPR Brussel – btw BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be. Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 0079, onder controle van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Tussenpersoon :BNP Paribas Fortis NV – Warandeberg 3, B-1000 Brussel - RPR Brussel - BTW BE 0403.199.702, is ingeschreven onder dit nummer bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden agent, vergoed door commissies, voor AG Insurance NV. BNP Paribas Fortis NV bezit een deelneming van meer dan 10% in AG Insurance NV.