Menu

Verzekering Huispersoneel

  • de verplichte verzekering die al uw huispersoneel beschermt;
  • vergoedingen voor zowel medische kosten als voor hospitalisatiekosten;
  • vergoedingen voor arbeidsongeschiktheid of overlijden;
  • zelfs voor het personeel dat u maar af en toe inschakelt.

Bied de mensen die bij u thuis werken de ideale bescherming

De Verzekering Huispersoneel is een arbeidsongevallenverzekering , die kan onderschreven worden als aanvulling op Top Familiale, een aansprakelijkheidsverzekering van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis. Het gaat om een contract naar Belgisch recht waarop wordt ingeschreven voor een periode van één jaar met stilzwijgende verlenging.

Al wie mensen tewerkstelt, is wettelijk verplicht om dat personeel te beschermen tegen ongevallen op het werk of onderweg naar het werk. Deze verplichting geldt ook voor personeel dat u thuis aan het werk zet. Met de Verzekering Huispersoneel, een optionele aanvulling bij uw Top Familiale van AG Insurance, beschikt u over de dekking die tegelijk uw poetsvrouw, kok, tuinier, conciërge, babysit en thuisverpleger beschermt.

De verplichting geldt niet voor huispersoneel dat u betaalt met dienstencheques, voor PWA-werknemers of voor personeel dat gestuurd wordt door de Gezinsbond. Dat personeel is namelijk verzekerd via de eigen werkgever.

Wat zijn de belangrijkste gedekte risico's?

  • arbeidsongevallen en ongevallen op de weg naar en van het werk (zoals erkend door de wet op de arbeidsongevallen) waarvan uw personeel het slachtoffer wordt. Met personeel bedoelen we: mensen die onder uw gezag en tegen betaling werken voor u en/of uw gezinsleden.

Wat zijn de belangrijkste niet-gedekte risico's?

  • activiteiten met een verhoogd risico, t.t.z. activiteiten die een specifieke ervaring of beroepsuitrusting vereisen, waardoor ze niet onder het gezag van de verzekeringnemer kunnen worden uitgevoerd;
  • de werknemers die de verzekerde tewerkstelt in het kader van zijn beroepsactiviteit. 

De lijst hierboven met gedekte risico’s en niet-gedekte risico’s is niet exhaustief

We nodigen u uit om de exacte omvang van de waarborgen na te lezen in de algemene voorwaarden. U kunt die gratis krijgen in elk kantoor of via het Easy Banking Centre (02 762 60 00). Voor een offerte kunt u terecht in uw kantoor of telefonisch bij het Easy Banking Centre.

Eén verzekering voor al uw huispersoneel

Poetsvrouw, tuinman, babysit ... Eén verzekeringscontract is voldoende om al uw huispersoneel te verzekeren.

In geval van arbeidsongeschiktheid en overlijden

Uw huispersoneel is verzekerd als ze na een ongeval tijdelijke of permanente arbeidsongeschikt zijn. In geval van overlijden krijgen de nabestaanden een vergoeding.

Ook voor occasioneel personeel

Zelfs als u slechts enkele keren per jaar een beroep doet op een professional, zoals een tuinman om de haag te snoeien, bent u wettelijk verplicht om hiervoor een verzekering af te sluiten. De Verzekering Huispersoneel dekt ook het occasioneel of niet-aangegeven personeel. Zonder beperking van het aantal werkende personen.

Waar en wanneer is uw huispersoneel verzekerd?

Uw huispersoneel is verzekerd voor ieder arbeidsongeval (dat gebeurd is in uw hoofdverblijfplaats of in uw tweede verblijfplaats) of op de weg tussen hun woonplaats en uw woning.

Meer weten?

Wilt u hierover meer weten? U vindt alle informatie in de documenten dat we voor u selecteerden.

Niet tevreden?

Klachten kunt u indienen bij Klachtenmanagement van BNP Paribas Fortis (JQABD), Warandeberg 3, 1000 Brussel, fax: 02 228 72 00. U kunt uw klacht ook bezorgen aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel. Tel.: 02 547 58 71 – Fax: 02 547 59 75 - www.ombudsman.as

Online aanvragen? Lees eerst de informatie tot onderaan deze pagina.

Wettelijke informatie

BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel – RPR Brussel – btw BE 0403.199.702, is ingeschreven onder het nr. 25.879A bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent voor AG Insurance nv.

Klachten kunt u indienen bij Klachtenmanagement van BNP Paribas Fortis (JQABD), Warandeberg 3, 1000 Brussel, fax: 02 228 72 00. U kunt uw klacht ook bezorgen aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel. Tel.: 02 547 58 71 – Fax: 02 547 59 75 - www.ombudsman.as.

AG Insurance nv – Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel – RPR Brussel – btw BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be. Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.