Menu

Verzekering Top Familiale

 • een ruime gezinsverzekering met uitgebreide dekking
 • voor gezinnen en voor alleenstaanden

De complete bescherming voor u en uw gezin

Een verstrooidheid of vergissing is snel gebeurd. Dankzij de Top Familiale hoeft u zich geen zorgen te maken over de financiële gevolgen daarvan. De Top Familiale, een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid privéleven, vergoedt de schade die uw gezinsleden veroorzaken aan anderen in de privésfeer. Overal ter wereld. Deze verzekering vergoedt de (materiële of lichamelijke) schade waarvoor u, uw samenwonende partner, kinderen en huisdieren verantwoordelijk zijn. En dat is niet alles... Ook uw gasten, uw huispersoneel, de kinderen en dieren waarop u past, zijn mee verzekerd!

Top Familiale is een aansprakelijkheidsverzekering van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis. Het betreft een contract naar Belgisch recht waarop wordt ingeschreven voor een periode van één jaar met stilzwijgende verlenging.

Wat zijn de belangrijkste gedekte risico's?

 • uw burgerlijke aansprakelijkheid (B.A.) voor materiële of lichamelijke schade aan derden, in het kader van uw privéleven;
 • schade veroorzaakt door uw gezinsleden of huisdieren;
 • schade toegebracht aan derden door : uw kinderen op kot, de personen die op uw kinderen of huisdieren passen, vrienden die bij u logeren;
 • uw eigen lichamelijke letsels als gevolg van een schadegeval veroorzaakt door: kinderen van derden waarop een verzekerde toezicht houdt, de schoonmaakster, de tuinman ...

Wat zijn de belangrijkste niet-gedekte risico's ?

 • schade die u toebrengt aan eigen goederen of aan gezinsleden;
 • schade die gedekt moet zijn door een wettelijk verplichte verzekering (bijvoorbeeld de BA Auto);
 • schade in het kader van beroepsactiviteiten;
 • opzettelijke daden van een verzekerde vanaf de leeftijd van 16 jaar.

De lijst hierboven met gedekte risico’s en niet-gedekte risico’s is niet exhaustief

We nodigen u uit om de exacte omvang van de waarborgen na te lezen in de algemene voorwaarden. U kunt die gratis krijgen in elk kantoor of via het Easy Banking Centre (02 762 60 00). Voor een offerte kunt u terecht in uw kantoor of telefonisch bij het Easy Banking Centre.

In deze situaties bent u blij met een goede verzekering...

Bent u wel eens op het nippertje aan een ongeval ontsnapt? Dat gebeurt verrassend vaak in het dagelijkse leven.Meer nog; vaak zouden we verantwoordelijk geweest zijn voor dat ongeval. Te voet, per fiets of met de auto; niemand blijft gespaard van een onoplettendheid. In zo'n geval vergoedt een burgerlijke aanpsrakelijkheidsverzekering privéleven - beter gekend als een familiale verzekering - de slachtoffers. Deze verzekert niet alleen u, maar ook de gezinsleden die onder uw dak wonen en uw huisdieren.

U kunt verantwoordelijk zijn voor een ongeval zónder uit uw zetel te komen. Hoe? Bijvoorbeeld doordat een bloempot van uw balkon naar beneden tuimelt en een auto beschadigt of een voorbijganger verwondt. Of doordat een voorbijganger uitglijdt op de besneeuwde stoep voor uw deur en z'n been breekt. Of doordat uw vuilniszak door een stevige rukwind op de openbare weg belandt en een verkeersongeval veroorzaakt. En vergeet ook de verwondingen niet die uw hond bij de postbode zou kunnen veroorzaken ...

Speciaal voor gezinnen

Wat u gezinssituatie ook is, de Top Familiale maakt geen onderscheid. Een klassiek gezin, een nieuw samengesteld gezin, of alleenstaande? U wordt op precies dezelfde manier beschermd.

 • de leden van uw gezin die onder uw dak wonen;
 • uw kinderen op kot of op Erasmus;
 • uw kinderen of andere personen die het huis verlaten hebben (tot 12 maanden na hun verhuis);
 • de kinderen en de dieren waarop u past;
 • de personen die bij u thuis op uw kinderen of dieren passen;
 • de poetsvrouw, de tuinman, … wanneer deze bij u aan het werk zijn;
 • de vrienden die bij u verblijven.
Is uw kind jonger dan 16 jaar?

Als het met opzet schade toebrengt of een zware fout maakt, hoeft u noch uw kind de schadevergoeding te betalen.

Is uw kind tussen 16 en 18 jaar...

...en pleegde het opzettelijke feiten? Dan is uw aansprakelijkheid als ouder verzekerd en blijft het verhaal tegen de aansprakelijke jongere beperkt tot 12.500 EUR. Zo komt uw financiële toekomst en die van uw kind niet in gevaar.

Waarborgen voor elke situatie (of toch bijna)

De ene situatie is de andere niet. Daarom stelt u zelf uw polis samen en kiest u de waarborgen die helemaal aan uw specifieke behoeften beantwoorden. Enkele voorbeelden:

 • Rechtsbijstand: Eist u als slachtoffer een schadevergoeding van de aansprakelijke tegenpartij? Dan vergoedt deze waarborg de kosten van de procedure.
 • Optie Huispersoneel: uw huishoudster of tuinman veroorzaakt schade bij uw buren. Met deze waarborg bent u zeker van de beste dekking.

Ontdek Top Familiale in deze film

Meer weten?

Lees zeker en vast volgende documenten:

Niet tevreden?

Klachten kunt u indienen bij Klachtenmanagement van BNP Paribas Fortis (JQABD), Warandeberg 3, 1000 Brussel, fax: 02 228 72 00. U kunt uw klacht ook bezorgen aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel. Tel.: 02 547 58 71 – Fax: 02 547 59 75 - www.ombudsman.as

Online aanvragen? Lees eerst de informatie tot onderaan deze pagina.

Wettelijke informatie

BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel – RPR Brussel – btw BE 0403.199.702, is ingeschreven onder het nr. 25.879A bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent voor AG Insurance nv.

Klachten kunt u indienen bij Klachtenmanagement van BNP Paribas Fortis (JQABD), Warandeberg 3, 1000 Brussel, fax: 02 228 72 00. U kunt uw klacht ook bezorgen aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel. Tel.: 02 547 58 71 – Fax: 02 547 59 75 - www.ombudsman.as.

AG Insurance nv – Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel – RPR Brussel – btw BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be. Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.