Menu

Rechtsbijstandsverzekering

Het leven loopt niet altijd op wieltjes. Bij bepaalde geschillen is het belangrijk om uw rechten te laten gelden. Deze verzekering geeft u alle juridische troeven om een conflict op te lossen.

Uw gezin verdedigen, in alle omstandigheden

Uw Verzekering Top Familiale beschermt u en uw gezin tegen de financiële gevolgen van de meeste ongevallen. Maar wat als u een geschil moet beslechten? Met de Rechtsbijstandsverzekering, een optionele aanvulling bij uw Top Familiale, kunt u uw rechten ten volle verdedigen. De verzekering verleent u de steun van juridische experts die uw zaak efficiënt zullen verdedigen en oplossen.

U kunt uw advocaat zelf kiezen, want de financiële kosten van een gerechtelijke procedure zijn gedekt. U bent bovendien altijd zeker van uw schadeloosstelling, ook als de aansprakelijke derde onvermogend is.

De Rechtsbijstandsverzekering is een verzekeringsproduct voor rechtsbijstand van AG Insurance en wordt verdeeld door BNP Paribas Fortis als aanvullende dekking bij de Top Familiale. Dit verzekeringscontract naar Belgisch recht wordt gesloten voor telkens één jaar met stilzwijgende verlenging.

Wat zijn de belangrijkste gedekte risico's?

  • de strafrechtelijke verdediging van de verzekerde in het geval van verkeersboete, strafrechtelijke inbreuk, doodslag of verwondigen door onvoorzichtigheid;
  • de burgerlijke vordering tegen een derde voor lichamelijke en materiële schade opgelopen door de verzekerde;
  • de burgerlijke vordering volgend op een medische fout, om een vordering in te stellen tegen een derde (arts, …), voor de lichamelijke schade opgelopen door een verzekerde, voor de schade door een verzekerde ondergaan volgend op het overlijden van een verzekerde of een ouder;
  • de contractuele geschillen met de verzekeraar burgerlijke aansprakelijkheid privéleven (verzekering Top Familiale).

Wat zijn de belangrijkste niet-gedekte risico's?

  • wanneer de verzekerde opzettelijk het ongeval veroorzaakt;
  • de burgerlijke vordering volgend op een medische fout is niet van toepassing op esthetische behandelingen (met uitzondering van de behandelingen uitgevoerd in het kader van herstelchirurgie);
  • de inbreuken begaan of de schade ondergaan door de verzekerde als eigenaar of bestuurder van een luchtvaartuig, een motorboot met meer dan 10 Din PK of een jetski, een motorrijtuig onderworpen aan de verplichte verzekering burgerlijke aansprakelijkheid met een snelheid boven de 18km/h.

De lijst hierboven met gedekte risico’s en niet-gedekte risico’s is niet exhaustief

We nodigen u uit om de exacte omvang van de waarborgen na te lezen in de algemene voorwaarden. U kunt die gratis krijgen in elk kantoor of via het Easy Banking Centre (02 762 60 00). Voor een offerte kunt u terecht in uw kantoor of telefonisch bij het Easy Banking Centre.

Specialisten helpen u

U bent het slachtoffer van een fout van een derde of van een medische fout? U moet u verdedigen voor een strafrechtbank? Onze specialisten helpen u uw rechten te verdedigen.

Vrije keuze van advocaat

Onze specialisten stellen u een advocaat voor. Maar u hebt altijd het laatste woord en bent bij een gerechtelijke procedure vrij de advocaat te kiezen die u wilt.

Tussenkomst als de tegenpartij onvermogend is

Uw Rechtsbijstand Familiale vergoedt u tot 15.000 EUR als de geïdentificeerde aansprakelijke derde onvermogend is.

Zeer hoge tussenkomstplafonds

Tussenkomst tot 90.000 EUR per schadegeval, en tot 180.000 EUR als u Pack Familiale+ afgesloten hebt.

Steun in de moeilijkste momenten

Uw Rechtsbijstand Familiale vergoedt u tot 30.000 EUR in geval van verdwijning, ontvoering of het weglopen van een kind jonger dan 16 jaar.

Meer weten?

Wilt u hierover meer weten? U vindt alle informatie in de documenten die we voor u selecteerden.

Niet tevreden?

Klachten kunt u indienen bij Klachtenmanagement van BNP Paribas Fortis (JQABD), Warandeberg 3, 1000 Brussel, fax: 02 228 72 00. U kunt uw klacht ook bezorgen aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel. Tel.: 02 547 58 71 – Fax: 02 547 59 75 - www.ombudsman.as

Online aanvragen? Lees eerst de informatie tot onderaan deze pagina.

Wettelijke informatie

BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel – RPR Brussel – btw BE 0403.199.702, is ingeschreven onder het nr. 25.879A bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent voor AG Insurance nv.

Klachten kunt u indienen bij Klachtenmanagement van BNP Paribas Fortis (JQABD), Warandeberg 3, 1000 Brussel, fax: 02 228 72 00. U kunt uw klacht ook bezorgen aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel. Tel.: 02 547 58 71 – Fax: 02 547 59 75 - www.ombudsman.as.

AG Insurance nv – Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel – RPR Brussel – btw BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be. Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.