Menu

Top Woning Brandverzekering

 • de meest complete brandverzekering van uw huis of appartement, met een heldere formule
 • eenvoudig systeem om het verzekerde bedrag te bepalen;
 • we houden rekening met de inrichting van uw woning

Uw woning en inboedel optimaal verzekeren

Uw woning en inboedel zijn vaak uw kostbaarste bezit. Het is dan ook normaal dat u die naar behoren wilt beschermen. De Top Woning Brandverzekering van AG Insurance biedt u de meest complete bescherming en een vlotte terugbetaling van schade aan uw huis of appartement in België. Zo geniet u in alle rust van uw woning. Alles is voorzien. Meer nog, als er iets gebeurt, moet de verzekeraar bewijzen dat de schade niet door het contract gedekt wordt.

Top Woning is een brandverzekeringsproduct van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis. Dit verzekeringscontract naar Belgisch recht wordt gesloten wordt voor één jaar met stilzwijgende verlenging.

Een verzekering als dak boven uw hoofd

Thuis komen en weten dat u in alle omstandigheden degelijk verzekerd bent. Daar wordt een mens rustig van.

Wat zijn de voornaamste gedekte risico's?

 • schade aan verzekerde goederen veroorzaakt door een brand, waterschade, storm, overstroming, inwerking van elektriciteit, glasbreuk, ...;
 • de aansprakelijkheid voor materiële en lichamelijke schade die verzekerde goederen veroorzaken aan derden en/of hun goederen;
 • de kosten voor dringende maatregelen die u neemt om schade te voorkomen in geval van dreigend gevaar;
 • beschadigingen aan het verzekerde gebouw door vandalisme, kwaad opzet of door dieven.

Wat zijn de voornaamste niet-gedekte risico’s ?

 • schade die met opzet veroorzaakt is door de verzekerde;
 • schade aan motorvoertuigen;
 • schade aan een bouwvallig gebouw of een gebouw dat voor sloop bedoeld was;
 • schade door het feit dat bepalingen in het contract niet nagekomen werden.

De lijst hierboven met gedekte en niet-gedekte risico’s is niet exhaustief

We nodigen u uit om de exacte omvang van de waarborgen na te lezen in de algemene voorwaarden. U kunt die gratis krijgen in elk kantoor of via het Easy Banking Centre (02 762 60 00). Voor een offerte kunt u terecht in uw kantoor of telefonisch bij het Easy Banking Centre.

Een heldere en complete formule

U weet waar uw woning allemaal tegen verzekerd is dankzij het heldere principe ‘Alles is verzekerd behalve’. U beschermt uw huis, appartement en inboedel tegen:

 • brand, explosie en implosie;
 • bliksem, storm en hagel;
 • vandalisme aan de woning;
 • uitwerking van elektriciteit;
 • sneeuw- en ijsdruk;
 • waterschade;
 • glasbreuk.

De Top Woning Brandverzekering is combineerbaar met een resem opties en packs. Dat biedt u de mogelijkheid om de dekking samen te stellen die het best bij uw situatie past.

Verzekerd tegen dieven: een geruststellende waarborg

Diefstal kan iedereen overkomen. Het is dan ook geen overbodige luxe om uzelf ertegen te verzekeren. Tegelijk wonen we allemaal in verschillende huizen en appartement en hebben we onze eigen spullen. Daarom kunt u kiezen voor de Top Woning Diefstalverzekering, een bijkomende verzekering bij uw Top Woning. Zo stelt u een optimale dekking samen voor uw bezittingen.

Ook uw zonnepanelen zijn verzekerd

Al uw ‘groene’ investeringen, zoals zonnepanelen, fotovoltaïsche panelen, isolatie en ventilatiesysteem met warmterecuperatie zijn verzekerd.

Een schadeloosstelling die evolueert

U wordt vergoed in nieuwwaarde. Bovendien vergoedt Top Woning bij de heropbouw alle renovatiewerken die u uitvoert om uw woning opnieuw aan de wettelijke constructienormen te laten voldoen.

Studentenkot, vakantieverblijf of feestzaal: allemaal verzekerd

U huurt een huis voor de feestdagen, een studentenkot voor uw kinderen of een zaal voor een familiefeest? U bent automatisch verzekerd voor schade die u veroorzaakt aan het gebouw en de inhoud ervan.

Ontdek Top Woning in deze film

Meer weten?

Lees zeker en vast volgend document:

Niet tevreden?

Klachten kunt u indienen bij Klachtenmanagement van BNP Paribas Fortis (JQABD), Warandeberg 3, 1000 Brussel, fax: 02 228 72 00. U kunt uw klacht ook bezorgen aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel. Tel.: 02 547 58 71 – Fax: 02 547 59 75 - www.ombudsman.as

Wettelijke informatie

BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel – RPR Brussel – btw BE 0403.199.702, is ingeschreven onder het nr. 25.879A bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent voor AG Insurance nv.

AG Insurance nv – Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel – RPR Brussel – btw BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be.Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.