Menu

Verzekering Gewaarborgd Inkomen

Zekerheid van inkomen, onmisbaar bij arbeidsongeschiktheid

Een sportongeluk? Een langdurige ziekte? De grootste bedreiging voor elke zelfstandige, bedrijfsleider of beoefenaar van een vrij beroep is arbeidsongeschiktheid. Want als u niet kunt werken door ziekte of ongeval, hebt u geen inkomsten. En uw vaste kosten en gezinsuitgaven lopen ondertussen wél gewoon door.

De Verzekering Gewaarborgd inkomen van AG Insurance beschermt u tegen inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid door ziekte en/of een ongeval. Zodra u arbeidsongeschikt bent, krijgt u elke maand een extra uitkering bovenop de wettelijke. Zo kunt u moeiteloos aan al uw verplichtingen blijven voldoen en behoudt u de levensstandaard van uw gezin en uzelf.

Verzekering Gewaarborgd Inkomen

Het Gewaarborgd Inkomen, een arbeidsongeschiktheidsverzekering naar Belgisch recht, is een verzekeringscontract onderschreven tot de leeftijd van 65 jaar, tenzij anders is bepaald in de bijzondere voorwaarden. Dit product wordt gecommercialiseerd door AG Insurance en aangeboden door BNP Paribas Fortis.

Wat zijn de belangrijkste gedekte risico's?

 • Een verlies of een vermindering van professionele inkomsten ten gevolge van een erkende arbeidsongeschiktheid door ziekte en/of een ongeval van de verzekerde.
 • Het verlies of een vermindering van het omzetcijfer van de vennootschap ten gevolge van een erkende arbeidsongeschiktheid door ziekte en/of ongeval van de bedrijfsleider, die alleen verantwoordelijk is voor minstens 95% van het omzetcijfer in de vennootschap.
 • Het niet langer kunnen waarborgen van de continuïteit van de aflossingen van een lening ten gevolge van een erkende arbeidsongeschiktheid door ziekte en/of ongeval van de verzekerde.

Wat zijn de belangrijkste niet-gedekte risico's?

 • Arbeidsongeschiktheidsgraad van minder dan 25%.
 • Fysiologische arbeidsongeschiktheid, zonder economische ongeschiktheid.
 • Voornaamste uitgesloten risico’s: plastische chirurgie, alcoholisme, zelfmoordpoging, voorafbestaande aandoeningen.

Algemene voorwaarden

Bovenstaande opsommingen zijn niet-beperkend. De exacte omvang van de waarborgen vindt u in de Algemene Voorwaarden van dit product. U kunt die gratis verkrijgen in uw kantoor of op www.bnpparibasfortis.be. Voor een offerte kunt u terecht in uw kantoor of bij het Easy Banking Centre op tel. 02 762 60 00.

Een uitgebreide waarborg

Uw Verzekering Gewaarborgd Inkomen grijpt in bij elke arbeidsongeschiktheid: korte duur, permanent, geheel of gedeeltelijk. Als u tussen de 25 en 66% arbeidsongeschikt verklaard wordt, krijgt u uitkering naargelang het effectieve percentage. Vanaf 66% arbeidsongeschiktheid krijgt u de volle 100% van de verzekerde rente.  

En we blijven uw uitkeringen betalen zolang u arbeidsongeschikt bent.

Op maat van uw behoeften

U stelt uw Verzekering Gewaarborgd Inkomen zelf samen. Zo kiest u bijvoorbeeld:

 • een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid door ziekte alleen of door ziekte en ongevallen;
 • de hoogte van de maandelijkse uitkering;
 • de eigenrisicotermijn: 30 dagen of 90 dagen;
 • het soort rente: constant of elk jaar herwaardeerbaar;
 • de betalingsfrequentie van de premie: jaarlijks of maandelijks

Als arts, tandarts, apotheker of kinesist kunt u uw RIZIV-bijdragen besteden aan uw Verzekering Gewaarborgd Inkomen.

Fiscaal interessante premie

De premie voor een Verzekering Gewaarborgd Inkomen hangt af van een aantal persoonlijke factoren. De belangrijkste zijn:

 • uw huidige leeftijd;
 • de leeftijd op het einde van het contract ;
 • de eigenrisicotermijn;
 • het soort dekking (alleen ziekte, of ziekte én ongevallen);
 • de hoogte van de verzekerde rente en de aard van de beroepsactiviteit.

Onder bepaalde voorwaarden kunt u de premie fiscaal vrijstellen als beroepskost. Het fiscaal voordeel is afhankelijk van het belastingtarief dat voor u van toepassing is.

Gewaarborgd Inkomen als bescherming van een lening

Hebt u een krediet op lange termijn, bijvoorbeeld een professioneel investeringskrediet of een onroerend project? Met de rentes van de Verzekering Gewaarborgd Inkomen met een vaste duurtijd kunt u de afbetalingen over de hele looptijd waarborgen.

Meer weten

Wilt u hierover meer weten? U vindt alle informatie in de documenten die we voor u selecteerden.