Menu

Tijdelijke Overlijdensverzekering met Vast Kapitaal

Bescherm uw onderneming tegen het overlijdensrisico

Als u vroegtijdig overlijdt, kunnen uw zaak en uw professionele partners snel in financiële problemen komen. Onder andere omdat uw persoonlijke inbreng en uw expertise in de zaak volledig wegvallen. De Tijdelijke Overlijdensverzekering met Vast Kapitaal van AG Insurance helpt u om die negatieve gevolgen te vermijden voor uw nabestaanden of uw financiële partners in de zaak. Het uitgekeerde kapitaal geeft hen de nodige ademruimte.

Uitgebreide waarborg voor uw nabestaanden

U benoemt zelf de begunstigde in uw overlijdensverzekering. Als u overlijdt tijdens de looptijd van de verzekering keren we het vooropgestelde eindbedrag in één keer uit aan die begunstigde.  

U kiest bij aanvang zelf hoe hoog dat bedrag is. Als u dat wilt, kunt u dat kapitaal tijdens de looptijd aanpassen.

Lage premies met fiscale aftrek

Uw premies zijn laag in verhouding tot het beschermde kapitaal. Zeker als u zich op jonge leeftijd al verzekert.  

Bovendien komen uw premies, onder bepaalde voorwaarden, in aanmerking voor fiscale aftrek.

Optionele 'Bescherming bij Invaliditeit'

Een Tijdelijke Overlijdensverzekering met Vast Kapitaal verzekert een vooraf bepaald kapitaal dat bij overlijden zal uitgekeerd worden aan de begunstigde(n). Maar wat als u invalide wordt door een zwaar ongeval of ziekte? Ook dan valt een inkomen weg en wordt het financieel moeilijker.  

In uw Tijdelijke Overlijdensverzekering met Vast Kapitaal kunt u een bijkomende dekking opnemen die u financieel beschermt bij volledige invaliditeit. Met de optionele, bijkomende waarborg ‘Bescherming bij Invaliditeit' verzekert u zich van de uitkering van een maandelijkse rente gedurende maximaal drie jaar, als u na een ziekte of ongeval een tijdelijke of blijvende invaliditeit van minstens 66% hebt. De wachttijd, ook de eigenrisicotermijn genoemd, bedraagt 90 dagen vanaf de ingang van de invaliditeit. Uw rente bij invaliditeit hangt af van het verzekerde kapitaal in uw contract, en bedraagt maximaal 1.000 EUR per maand.